Seminár SEIWAKAI v Lisabone

3. kolo Žiackej Ligy VÚKABU a TAÚK 2022/2023

1. MIESTA

KATA
Gancarčiková Katarína – dievčatá 6-7 rokov začiatočníčky
Halás Martin – mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí
Pirčák René – mladší kadeti 12-13 rokov pokročilí
Plichta Bruno – kadeti 14-15 rokov
KUMITE
Lukáčová Hana – mladšie žiačky 8-9 rokov do 27kg začiatočníčky
Ronďošová Ela – staršie žiačky 10-11 rokov do 30kg pokročilé
Veliká Michaela – mladšie kadetky 12-13 rokov do 47kg začiatočníčky
Kretovičová Rita – mladšie kadetky 12-13 rokov nad 52kg pokročilé
Kőtelesová Sofia – kadetky 14-15 rokov do 61kg
Gubová Klára – kadetky 14-15 rokov nad 61kg
Halás Martin – mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg pokročilí
Oros Maxim – mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg začiatočníci
Haško Jakub – mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg pokročilí
Pusztai Nicolas – mladší žiaci 8-9 rokov nad 34kg pokročilí
Oros Dominik – starší žiaci 10-11 rokov do 35kg začiatočníci
Beer Matúš – starší žiaci 10-11 rokov do 40kg začiatočníci
Meňhert Michal – starší žiaci 10-11 rokov nad 40kg pokročilí
Basanda Oliver – mladší kadeti 12-13 rokov do 40kg začiatočníci
Pirčák René – mladší kadeti 12-13 rokov do 45kg pokročilí
Kysucký Lukáš – mladší kadeti 12-13 rokov nad 55kg pokročilí
Gubík Adam – kadeti 14-15 rokov nad 70kg
AGILITY
Kretovičová Silvia – dievčatá 5 ročné
Gancarčiková Katarína –  dievčatá 7 ročné
Kysucká Katarína – dievčatá 9 ročné
Pusztai Nicolas – chlapci 8 roční
Halás Martin – chlapci 9 roční
Pivnenko Artem – chlapci 10 roční
Meňhert Michal – chlapci 11 roční
DRUŽSTVÁ
Kata ml. žiačky 8-9 r. – Kysucká Katarína, Lukáčová Hana, Petriláková Adela
Kata kadetky 14-15 r. – Kollárová Patrícia, Gubová Klára, Kőtelesová Sofia
Kata ml. žiaci 8-9 r. – Halás Martin, Haško Jakub, Pusztai Nicolas
Kata st. žiaci 10-11 r. – Meňhert Michal, Oros Dominik, Pavol Lukáš
Kata kadeti 14-15 r. – Plichta Bruno, Gubík Adam, Kysucký Lukáš
Kumite ml. žiačky 8-9 r. – Kysucká Katarína, Lukáčová Hana, Petriláková Adela
Kumite kadetky 14-15 r. – Kollárová Patrícia, Gubová Klára, Kőtelesová Sofia

2. MIESTA
KATA
Kretovičová Silvia – dievčatá 5 rokov
Kysucká Katarína – mladšie žiačky 8-9 rokov pokročilé
Kretovičová Rita – mladšie kadetky 12-13 rokov pokročilé
Veliká Michaela – mladšie kadetky 12-13 rokov začiatočníčky
Kőtelesová Sofia – kadetky 14-15 rokov
Sabo Michal – chlapci 6-7 rokov začiatočníci
Pusztai Nicolas – mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí
Pavol Lukáš – starší žiaci 10-11 rokov pokročilí
Oros Dominik – starší žiaci 10-11 rokov začiatočníci
Basanda Oliver – mladší kadeti 12-13 rokov začiatočníci
Gubík Adam – kadeti 14-15 rokov
KUMITE
Kysucká Katarína – mladšie žiačky 8-9 rokov do 32kg pokročilé
Perunová Patrícia – staršie žiačky 10-11 rokov do 30kg začiatočníčky
Murcková Nina – staršie žiačky 10-11 rokov nad 40kg pokročilé
Kollárová Patrícia – kadetky 14-15 rokov do 61kg
Podoba Filip – mladší žiaci 8-9 rokov do 26kg začiatočníci
Dubovský Šimon – mladší kadeti 12-13 rokov do 40kg pokročilí
Géci Boris – mladší kadeti 12-13 rokov do 45kg pokročilí
Plichta Bruno – kadeti 14-15 rokov do 63kg
AGILITY
Petriláková Adela – dievčatá 8 ročné
Lukáčová Hana – dievčatá 9 ročné
Lacko Lukáš – chlapci 9 roční
Haško Jakub – chlapci 9 roční
DRUŽSTVÁ
Kata ml. kadetky 12-13 r. – Kretovičová Rita, Veliká Michaela, Exlerová Santos Melody Lilly
Kata ml. kadeti 12-13 r. – Pirčák René, Géci Boris, Basanda Oliver
Kumite ml. kadetky 12-13 r. – Kretovičová Rita, Veliká Michaela, Exlerová Santos Melody Lilly
Kumite ml. žiaci 8-9 r. – Halás Martin, Haško Jakub, Pusztai Nicolas, Oros Maxim
Kumite ml. kadeti 12-13 r. – Pirčák René, Géci Boris, Basanda Oliver
Kumite kadeti 14-15 r. – Plichta Bruno, Gubík Adam, Kysucký Lukáš 

3. MIESTA

KATA
Lukáčová Hana – mladšie žiačky 8-9 rokov začiatočníčky
Ronďošová Ela – staršie žiačky 10-11 rokov pokročilé
Exlerová Santos Melody Lilly – mladšie kadetky 12-13 rokov začiatočníčky
Gubová Klára – kadetky 14-15 rokov
Veselka Matúš – chlapci 6-7 rokov začiatočníci
Haško Jakub – mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí
Meňhert Michal – starší žiaci 10-11 rokov pokročilí
KUMITE
Petriláková Adela – mladšie žiačky 8-9 rokov do 27kg začiatočníčky
Vilčeková Sára – mladšie žiačky 8-9 rokov do 27kg začiatočníčky
Sabová Olívia – mladšie žiačky 8-9 rokov do 37kg začiatočníčky
Rodová Lea – staršie žiačky 10-11 rokov nad 40kg pokročilé
Exlerová Santos Melody Lilly – mladšie kadetky 12-13 rokov do 47kg začiatočníčky
Veselka Matúš – chlapci 6-7 rokov do 22kg
Sabo Michal – chlapci 6-7 rokov do 30kg
Berg Matúš – mladší žiaci 8-9 rokov do 26kg začiatočníci
Heard Tomáš – mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg začiatočníci
Pitoňák Samuel – mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg začiatočníci
Lacko Lukáš – mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg začiatočníci
Pavol Lukáš – starší žiaci 10-11 rokov do 40kg pokročilí
Pivnenko Artem – starší žiaci 10-11 rokov do 40kg začiatočníci
Pavol Jakub – mladší kadeti 12-13 rokov do 45kg pokročilí
AGILITY
Vilčeková Sára – dievčatá 8 ročné
Ronďošová Ela – dievčatá 10 ročné
Murcková Nina – dievčatá 11 ročné
Oros Maxim – chlapci 8 roční
Berg Matúš – chlapci 8 roční
Beer Matúš – chlapci 10 roční
DRUŽSTVÁ
Kata st. žiačky 10-11 r. – Murcková Nina, Ronďošová Ela, Rodová Lea
Kumite st. žiačky 10-11 r.  – Murcková Nina, Ronďošová Ela, Rodová Lea
Kumite st. žiaci 10-11 r. – Meňhert Michal, Oros Dominik, Pavol Lukáš, Beer Matúš

Grand Prix Žilina 2023

Zo Žiliny sme si priniesli dve
2. MIESTA
Gubík Adam
– KUMITE dorastenci 14-15 rokov nad 70kg
Pirčák René – KUMITE mladší dorastenci 12-13 rokov do 45kg

Slovenský pohár detí a žiakov – 3. kolo

1. MIESTA
Halás Martin – KUMITE mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg pokročilí
Pusztai Nicolas – KUMITE mladší žiaci 8-9 rokov nad 34kg pokročilí
Meňhert Michal – AGILITY chlapci 11 roční

2. MIESTA
Ronďošová Ela – KATA mladšie žiačky 8-9 rokov pokročilé
Petriláková Adela – KUMITE mladšie žiačky 8-9 rokov do 27kg začiatočníčky
Macejko Martin – KUMITE mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg pokročilí
Haško Jakub – AGILITY chlapci 9 roční
Halás Martin – AGILITY chlapci 9 roční

3. MIESTA
Macejko Martin – KATA mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí
Sabová Olívia – KUMITE mladšie žiačky 8-9 rokov do 37kg začiatočníčky
Perunová Patrícia – KUMITE staršie žiačky 10-11 rokov do 30kg začiatočníčky
Haško Jakub – KUMITE mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg pokročilí
Dubovský Šimon – KUMITE starší žiaci 10-11 rokov do 35kg pokročilí
Beer Matúš – KUMITE starší žiaci 10-11 rokov do 40kg začiatočníci
Petriláková Adela – AGILITY dievčatá 8 ročné
Lukáčová Hana – AGILITY dievčatá 9 ročné
Perunová Patrícia – AGILITY dievčatá 11 ročné
Macejko Martin – AGILITY chlapci 9 roční

2. kolo Žiackej Ligy VÚKABU a TAÚK 2022/2023

S našimi najmladšími pretekármi sme zbierali dôležité súťažné skúsenosti na 2. kole Žiackej Ligy v Starej Ľubovni. V kategóriách jednotlivcov a družstiev sme dokopy získali 65 medailí, stali sme sa najúspešnejším klubom tohto 2. kola a zatiaľ stále vedieme rebríček celkového poradia klubov Žiackej Ligy sezóny 2022/2023.

1. MIESTA

KATA
Tomčko Richard – chlapci 6-7 rokov začiatočníci
Halás Martin – mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí
Basanda Oliver – mladší kadeti 12-13 rokov začiatočníci
KUMITE
Lukáčová Hana – mladšie žiačky 8-9 rokov do 27kg začiatočníčky
Kysucká Katarína – mladšie žiačky 8-9 rokov do 32kg pokročilé
Veliká Michaela – mladšie kadetky 12-13 rokov do 47kg začiatočníčky
Verebová Sára – kadetky 14-15 rokov do 47kg
Kollárová Patrícia – kadetky 14-15 rokov do 54kg
Kőtelesová Sofia – kadetky 14-15 rokov nad 61kg
Halás Martin – mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg pokročilí
Pusztai Nicolas – mladší žiaci 8-9 rokov nad 34kg pokročilí
Pirčák René – mladší kadeti 12-13 rokov do 45kg pokročilí
Basanda Oliver – mladší kadeti 12-13 rokov do 40kg začiatočníci
Avdeiev Oleksandr – mladší kadeti 12-13 rokov nad 55kg začiatočníci
Gubík Adam – kadeti 14-15 rokov nad 70kg
AGILITY
Kysucká Katarína – dievčatá 9 ročné
Lukáčová Hana – dievčatá 9 ročné
Meňhert Michal – chlapci 11 roční
DRUŽSTVÁ
Kata ml. žiačky 8-9 r. – Kysucká Katarína, Lukáčová Hana, Ronďošová Ela
Kata st. žiaci 10-11 r. – Meňhert Michal, Dubovský Šimon, Oros Dominik
Kumite ml. žiačky 8-9 r. – Kysucká Katarína, Lukáčová Hana, Ronďošová Ela
Kumite kadetky 14-15 r. – Kollárová Patrícia, Kőtelesová Sofia, Verebová Sára
Kumite ml. žiaci 8-9 r. – Macejko Martin, Halás Martin, Haško Jakub

2. MIESTA

KATA
Lukáčová Hana – mladšie žiačky 8-9 rokov začiatočníčky
Kretovičová Rita – mladšie kadetky 12-13 rokov pokročilé
Macejko Martin – mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí
Avdeiev Oleksandr – mladší kadeti 12-13 rokov začiatočníci
KUMITE
Ronďošová Ela – mladšie žiačky 8-9 rokov do 27kg pokročilé
Balasičová Bianka – mladšie žiačky 8-9 rokov do 32kg pokročilé
Murcková Nina – staršie žiačky 10-11 rokov nad 40kg pokročilé
Oros Dominik – starší žiaci 10-11 rokov do 35kg začiatočníci
AGILITY
Kretovičová Silvia – dievčatá 5 ročné
Petriláková Adela – dievčatá 8 ročné
Halás Martin – chlapci 8 roční
DRUŽSTVÁ
Kata ml. žiaci 8-9 r. – Macejko Martin, Halás Martin, Haško Jakub
Kata ml. kadetky 12-13 r. – Kretovičová Rita, Veliká Michaela, Exlerová Santos Melody Lilly
Kata ml. kadeti 12-13 r. – Pirčák René, Basanda Oliver, Avdeiev Oleksandr
Kata kadetky 14-15 r. – Kollárová Patrícia, Kőtelesová Sofia, Verebová Sára
Kumite st. žiaci 10-11 r. – Meňhert Michal, Dubovský Šimon, Oros Dominik
Kumite ml. kadeti 12-13 r. – Pirčák René, Basanda Oliver, Avdeiev Oleksandr

3. MIESTA

KATA
Balasičová Bianka – mladšie žiačky 8-9 rokov pokročilé
Kysucká Katarína – mladšie žiačky 8-9 rokov pokročilé
Kőtelesová Sofia – kadetky 14-15 rokov
Bazelides Patrik – mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí
Pusztai Nicolas – mladší žiaci 8-9 rokov pokročilí
Meňhert Michal – starší žiaci 10-11 rokov pokročilí
Oros Dominik – starší žiaci 10-11 rokov začiatočníci
KUMITE
Petriláková Adela – mladšie žiačky 8-9 rokov do 27kg začiatočníčky
Kretovičová Rita – mladšie kadetky 12-13 rokov do 52kg pokročilé
Exlerová Santos Melody Lilly – mladšie kadetky 12-13 rokov do 47kg začiatočníčky
Tomčko Richard – chlapci 6-7 rokov do 30kg
Macejko Martin – mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg pokročilí
Haško Jakub – mladší žiaci 8-9 rokov do 34kg pokročilí
Bazelides Patrik – mladší žiaci 8-9 rokov nad 34kg pokročilí
Meňhert Michal – starší žiaci 10-11 rokov do 40kg pokročilí
Dubovský Šimon – starší žiaci 10-11 rokov do 35kg pokročilí
Beer Matúš – starší žiaci 10-11 rokov do 40kg začiatočníci
AGILITY
Šulejová Dana – dievčatá 7 ročné
Balasičová Bianka – dievčatá 9 ročné
Pusztai Nicolas – chlapci 8 roční
Haško Jakub – chlapci 9 roční
Beer Matúš – chlapci 10 roční
DRUŽSTVÁ
Kata ml. žiaci 8-9 r. – Bazelides Patrik, Pusztai Nicolas, Oros Maxim
Kumite ml. kadetky 12-13 r. – Kretovičová Rita, Veliká Michaela, Exlerová Santos Melody Lilly
Kumite ml. žiaci 8-9 r. – Bazelides Patrik, Pusztai Nicolas, Oros Maxim

Slovenský pohár detí a žiakov – 2. kolo

1. MIESTA
Pusztai Nicolas – KUMITE mladší žiaci 8-9 rokov nad 34kg pokročilí
Meňhert Michal – AGILITY chlapci 11 roční

2. MIESTA
Pivnenko Artem – KUMITE starší žiaci 10-11 rokov do 40kg začiatočníci
Meňhert Michal – KUMITE starší žiaci 10-11 rokov do 40kg pokročilí
Kysucká Katarína – AGILITY dievčatá 9 ročné

3. MIESTA
Exlerová Santos Melody Lilly – KUMITE staršie žiačky 10-11 rokov nad 40kg začiatočníčky
Oros Maxim – AGILITY chlapci 8 roční

Hungarian Tatami Karate Cup 2023

Včera sme so šiestimi pretekármi vycestovali do Budapešti na Hungarian Tatami Karate Cup 2023.
Boli sme naozaj úspešní.
Každý z nich si domov odniesol medailu.

2. MIESTO
Bruno Plichta – kumite kadeti -52 kg

3. MIESTA
Rita Kretovičová – kumite 12-13 ročné -53 kg
Sára Verebová – kumite kadetky -47 kg
Klára Gubová – kumite kadetky +61 kg
René Pirčák – kumite 12-13 roční -45 kg
Adam Gubík – kumite kadeti +70 kg

Majstrovstvá Slovenskej republiky seniorov

Vanesa Bandurová dnes na Majstrovstvách Slovenskej republiky seniorov
BRONZOVÁ v kategórii kumite seniorky do 55kg

43. GRAND PRIX SLOVAKIA

BRONZOVÉ MIESTA
Bruno Plichta
– kumite kadeti -52 KG
Adam Gubík – kumite kadeti +70 KG
Vasil Pirčák – kumite juniori -76 KG

Pohár Strednej športovej školy v Banskej Bystrici

1. MIESTA
Bandurová Vanesa – Kumite staršie juniorky OPEN
Kollárová Patrícia – Kumite mladšie dorastenky 12-13 rokov -48kg
Pirčák René – Kumite mladší dorastenci 12-13 rokov -40kg

2. MIESTA
Pirčák Vasil – Kumite juniori 16-17 rokov +68kg
Gubík Adam – Kumite kadeti 14-15 rokov +70kg
Plichta Bruno – Kumite kadeti 14-15 rokov -63kg

3. MIESTA
Kőtelesová Sofia – Kumite kadetky 14-15 rokov -61kg
Kretovičová Rita – Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov -53kg
Radoš Ľubomír – Kumite juniori 16-17 rokov +68kg