Najbližšie súťaže

20.04.2024 – 2. kolo ŽIACKEJ LIGY VÚKABU a TAÚK 

Miesto: Športová hala, Tehelná 1, Stará Ľubovňa

info k súťaži:
https://www.sutazekarate.sk/sutaze_sutazinf.php?s=0&sutaz=738

Pozvánka a propozície

Kategórie
https://www.sutazekarate.sk/sutaze_sutazkat.php?sutaz=738

Slovenský pohár detí a žiakov – 3. kolo

Majstrovstvá VÚKABU detí a žiakov a Pohár VÚKABU dorastencov a juniorov

Celkové výsledky a informácie o súťaži

Výsledky našich jednotlivcov a družstiev

Výsledky M-VUKABU deti a ziakov a pohar kadetov a juniorov 2024

Venujte 2 % zaplatenej dane z príjmov práve Karate Klubu Kretovič

Vážení priatelia a priaznivci karate a športu.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2023 pre naše občianske združenie KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE. V tejto súvislosti poznamenávame, že v danom prípade nejde o ďalšiu finančnú čiastku, ale o poukázanie 2 % z už Vami zaplatenej dane. Vami poukázané prostriedky budú účelovo využité na športové akcie a podujatia cvičencov karate a rozvoj detí a mládeže v tomto športe.

Ak sa rozhodnete poukázať „2%“ práve nášmu klubu, postupujte nasledovne:

1. Požiadajte zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2023„.

3. Obidve ( Vyhlásenie + Potvrdenie ) odovzdajte na daňovom úrade príslušnom podľa trvalého bydliska, resp. sídla firmy do konca apríla 2024 alebo odovzdajte našim trénerom.

Aktualizované tlačivá pre rok 2023, ktoré je možné upravovať a kde je možné vpisovať do políčok:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2023
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2023 pre KK Kretovič

Za Vaše kladné rozhodnutie práve pre náš klub,
Vám úprimne ďakujeme !

53rd GOLDEN BELT / ZLATNI POJAS

Turnaja v srbskom meste Čačak sa v rámci výjazdu širšej reprezentácie Slovenskej republiky zúčastnili štyria naši pretekári: René Pirčák, Lukáš Kysucký, Bruno Plichta, Vasil Pirčák .

3. miesto – PIRČÁK RENÉ – CADET CLASS A KUMITE MALE -52
3. miesto – PIRČÁK VASIL – U21 KUMITE MALE -75

Pohár Strednej športovej školy v Banskej Bystrici

4. ročník pohára Strednej športovej školy v Banskej Bystrici v KUMITE

Slovenský pohár detí a žiakov – 2. kolo

Druhé kolo Slovenského pohára detí a žiakov sa konalo v Partizánskom.
V medailovej štatistike sme sa umiestnili na 9. mieste a v bodovej štatistike na 8. MIESTE zo 63 zúčastnených klubov.

Majstrovstvá SR seniorov

Na Majstrovstvách Slovenska seniorov vo Zvolene sa nám podarilo vyzbierať „len“

Slovenský pohár detí a žiakov – 1. kolo

Prvé kolo Slovenského pohára detí a žiakov sa konalo v Nitre.
V medailovej a bodovej štatistike sa náš klub umiestnil na 6. MIESTE zo 64 zúčastnených klubov.

34. Zvolen Cup