Kontakt

Ak chcete, aby aj Vaše ratolesti patrili do skvelého kolektívu
Karate Klubu Kretovič Košice
! ! !  PRIHLÁSTE ich na NÁBOR začiatočníkov  ! ! !
! ! !  Začíname od 3. septembra 2019  ! ! ! 
Deti vo veku OD 5-6 rokov a viac…
môžete prihlásiť priamo na tréningoch začiatočníkov,
ktoré sú každý UTOROK a ŠTVRTOK od 16:30 do 17:30
v priestoroch karate na Športovom gymnáziu, Trieda SNP 104, KOŠICE


Karate Klub KRETOVIČ Košice
občianske združenie
Trieda SNP 104 (budova Športového gymnázia)
040 11 Košice


Zväčšiť mapu

kontakty na trénerov:
+421 (0) 9 0 5  3 2 1  8 9 9 –   F r a n t i š e k    K r e t o v i č    s t .
+421 (0) 9 0 7  3 9 0  2 0 5 –   D a n i e l    P o t o m a

+421 (0) 9 0 5  6 7 0  8 4 9 –   Ľ u d m i l a    S u k u b o v á

email:
karate.kretovic@gmail.com –   F r a n t i š e k    K r e t o v i č    s t .
karateklubkretovicke@gmail.com –   D a n i e l    P o t o m a


 rozvrh tréningov

Náš YouTube kanál