Tréningy

Kde a kedy trénujeme?

Trieda SNP 104, Košice (Stredná športová škola)

Ak chcete, aby aj Vaše ratolesti patrili do skvelého kolektívu
Karate Klubu Kretovič Košice
! ! !  PRIHLÁSTE ich na NÁBOR nováčikov a začiatočníkov  ! ! !
! ! !  Začíname od utorka 3. septembra 2019  ! ! ! 

Deti vo veku OD 5-6 rokov a viac…
môžete prihlásiť priamo na tréningoch začiatočníkov,
ktoré sú každý UTOROK a ŠTVRTOK od 16:30 do 17:30
v priestoroch karate na Strednej športovej škole, Trieda SNP 104, KOŠICE

KONTAKTY NA trénerov

Od začiatku septembra 2019 trénujeme podľa
!!! NOVÉHO ROZVRHU tréningov !!!

Rozdelenie detí do tréningových skupín

tréningy vedú tréneri:
F r a n t i š e k    K r e t o v i č    s t .    (7. dan)
D a n i e l    P o t o m a   
(4. dan)
Ľ u d m i l a    S u k u b o v á   
(3. dan)
P e t e r    K r e t o v i č   
(4. dan)

a asistenti trénerov:
R a d o v a n    V a š k o    (3. dan)
Ľ u b o m í r    R a b í k    (1. kyu)
M i r o s l a v    N o s á ľ    (4. dan)


Zväčšiť mapu


Telocvičňa ZŠ Drábova 3, sídlisko KVP, Košice

začiatočníci:
pondelok 14:00 – 15:00

štvrtok 14:00 – 15:00

tréningy vedie:
Ľ u d m i l a    S u k u b o v á    (3. dan)


Zväčšiť mapu

Pridaj sa k nám !!!

Pre viac informácii nás kontaktuj !!!

KONTAKTY NA trénerov