Tréningy

Kde a kedy trénujeme?

Trieda SNP 104, Košice (Stredná športová škola)
Telocvičňa KARATE

ROZVRH tréningov platný od 6. septembra 2021

KONTAKTY NA trénerov

tréningy vedú tréneri:
F r a n t i š e k    K r e t o v i č    s t .    (7. dan)
D a n i e l    P o t o m a   
(4. dan)
Ľ u d m i l a    S u k u b o v á   
(3. dan)
P e t e r    K r e t o v i č   
(4. dan)

a asistenti trénerov:
R a d o v a n    V a š k o    (3. dan)
Ľ u b o m í r    R a b í k    (1. kyu)
M i r o s l a v    N o s á ľ    (4. dan)


Zväčšiť mapu


Telocvičňa ZŠ Drábova 3, sídlisko KVP, Košice

skupina D – časy tréningov upresníme
tréningy vedie:
Ľ u d m i l a    S u k u b o v á    (3. dan)


Zväčšiť mapu

Pridaj sa k nám !!!

Pre viac informácii nás kontaktuj !!!

KONTAKTY NA trénerov


Rozdelenie členov do tréningových skupín:

Skupina D – Deti na ZŠ Drábová

Skupina Začiatočníci – noví začiatočníci a tí, ktorí minulý školský rok chodili do tejto skupiny a neboli na sústredení

Skupina B:
Balasičová Bianka
Bazelides Patrik
Bobík Jakub
Bobík Matej
Bruoth Adam
Bušová Eliška
Ciglanská Lucia
Dubovský Šimon
Franková Alexandra
Halás Martin
Hanuščalka Jakub
Haško Jakub
Kopka Oskar
Kopková Eva
Kysucká Katarína
Macejko Martin
Marton René
Molnár Marek
Murcková Nina
Pavol Jakub
Pavol Lukáš
Piekarová Olívia
Rodová Lea
Ronďošová Ela
Rozáková Ella
Smrčo Daniel
Staněková Emília
Varga Peter

Skupina A:
Martinkovič Matej
Šefara Matúš
Verebová Sára
+ všetci, ktorí do A skupiny patrili už predtým