Tréningy

Kde a kedy trénujeme?

Trieda SNP 104, Košice (Stredná športová škola)

KONTAKTY NA trénerov

tréningy vedú tréneri:
F r a n t i š e k    K r e t o v i č    s t .    (7. dan)
D a n i e l    P o t o m a   
(4. dan)
Ľ u d m i l a    S u k u b o v á   
(3. dan)
P e t e r    K r e t o v i č   
(4. dan)

a asistenti trénerov:
R a d o v a n    V a š k o    (3. dan)
Ľ u b o m í r    R a b í k    (1. kyu)
M i r o s l a v    N o s á ľ    (4. dan)


Zväčšiť mapu


Telocvičňa ZŠ Drábova 3, sídlisko KVP, Košice

skupina D – časy tréningov upresníme
tréningy vedie:
Ľ u d m i l a    S u k u b o v á    (3. dan)


Zväčšiť mapu

Pridaj sa k nám !!!

Pre viac informácii nás kontaktuj !!!

KONTAKTY NA trénerov


Rozdelenie členov do tréningových skupín:

Skupina D – Deti na ZŠ Drábová

Skupina Začiatočníci – noví začiatočníci a tí, ktorí minulý školský rok chodili do tejto skupiny a neboli na sústredení

Skupina B:
Balasičová Bianka
Bazelides Patrik
Bobík Jakub
Bobík Matej
Bruoth Adam
Bušová Eliška
Ciglanská Lucia
Čierny Richard
Čierny Michal
Dubovský Šimon
Franková Alexandra
Halás Martin
Hanuščalka Jakub
Haško Jakub
Kačkoš Matej
Kolarčík Roman
Kopka Oskar
Kopková Eva
Kovaľová Martina
Kysucká Katarína
Macejko Martin
Markuš Šimon
Martinkovič Matej
Marton René
Miko Matúš
Mišľan Sebastián
Molnár Marek
Murcková Nina
Pavol Jakub
Pavol Lukáš
Piekarová Olívia
Rodová Lea
Ronďošová Ela
Rozáková Ella
Smrčo Daniel
Staněková Emília
Šefara Matúš
Šéra Patrik
Varga Peter
Vargová Ema
Verebová Sára

Skupina A:
Majdák Michal
+ všetci, ktorí do A skupiny patrili už predtým