Letný denný karate tábor

Počas letných prázdnin budeme participovať aj na dennom tábore, ktorého súčasťou budú tréningy karate.
Prihlásiť môžete deti vo veku do 10 rokov. Kontakt = tel. číslo na plagáte.

Nechajte svoj názor