Zimná univerziáda 2018

Dátum/Čas:

Date(s) - 8 feb 2018
8:30 AM - 2:00 PM

Lokalita:

Adresa: T.G. Masaryka 24
Mesto: Zvolen
Krajina: Slovakia


Usporiadateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Riaditeľ súťaže: prof. RNDr. František Kačík, PhD.
Predseda športovej komisie SAUŠ: PhDr. Viktória Semaníková

Prezentácia:
od 8,30 do 9,30 hod. – Študentský domov Ľ. Štúra, Študentská 17, Zvolen

Otvorenie súťaže: 11,00 hod.
Ukončenie súťaže: 14,00 hod.

Strava: Hradí organizátor podľa schválených smerných čísel. Jedáleň v internátnom komplexe Bariny Zvolen
Ubytovanie: Zabezpečí usporiadateľ
Cestovné: Hradia regionálne rady podľa pokynov SAUŠ
Ceny: Víťaz získava titul „Majster Zimnej Univerziády SR 2018“.
Športovci umiestnení na 1. – 3. mieste získavajú medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

Súťažné kategórie:
KATA: muži, ženy (jednotlivci)
KUMITE: muži -60, -67,-75,-84,+84 kg; ženy -50, -55, -61, -68, +68 kg

Časový harmonogram:
Prezentácia, váženie: od 10,00 – 10,45 hod.
Otvorenie: 11,00 hod.
Súťaže: v KATA (eliminácie a finále), súťaže v KUMITE (eliminácie a finále): od 12,00 hod.
Ukončenie súťaží a vyhlásenie výsledkov: 14,00 hod.

viac info a propozície na webe SZK

stránka zimnej univerziády