Veľká Cena Slovenska

Dátum/Čas:

Date(s) - 23 feb 2019 until 24 feb 2019
8:00 AM - 9:00 PM

Lokalita:

Adresa: Príkopova 6
Mesto: Bratislava
Krajina: Slovakia


39. ročník Veľkej ceny Slovenska

doprava na súťaž

v sobotu 23.2.2019 tam aj späť autom s trénerom: Vanesa B., Viky P.
*individuálne Terka S.

v nedeľu 24.2.2019 tam aj späť autobusom: René a Vasil P., Lukáš K. + rodič , Nobert B., Ľubomír R., + tréner
autobus odchádza skoro ráno o 03,00 hod. zo sídliska Ťahanovce OD KIK a o 03,15 hod. zo sídliska KVP – zastávka pri Miestnom úrade KVP nad Billou, smerom dolu
*individuálne Bruno P. s otcom

podrobné informácie, propozície a registrácia na sportdata.org

Buletin turnaja

Deadline na online registráciu je 19.2.2019 (UTOROK)

Štartovné:
20 € za 1 indiv. kategóriu

Dvojitý štart je povolený v rozličných vekových kategóriách !!!
-platba štartovného musí byť v deň súťaže vykonaná za VŠETKÝCH pretekárov PRIHLÁSENÝCH ku 19.2.2019.
-každá zmena (zrušenie kategórie, zmena váhovej alebo vekovej kategórie…) po deadline (19.2.2019) je +10 €.

V prípade, že bude v kategóriách menej ako 6 pretekárov bude použitý systém každý s každým.

Pravidlá: WKF pravidlá KATA aj KUMITE, repasáž a dve 3. miesta

Chrániče: podľa WKF pravidiel

Pravidlá pre KATA detské kategórie:
6 – 7 rokov a 8 – 9 rokov: min. 2 odlišné kata
10 – 11 rokov a 12 – 13 rokov: v každom kole musia cvičiť odlišné kata (žiacke alebo majstrovské kata)
Kadeti, Juniori, U21, Seniori : podľa WKF pravidiel

Dôležité informácie:
– Kategórie môžu začať +- 30 min pred plánovaným začiatkom podľa časového harmonogramu.
– Časový harmonogram bude zverejenený 1 deň pred turnajom na sportdata.org, www.karate.sk
– Platenie štartovného bude na mieste (podľa bulletinu) – 1 coach za 1 celý klub.
– Váženie na turnaji môže byť iba námatkové pred začatím kategórie. Po začatí kategórie už nebude možné podať protest.
– Tolerancia váhy pre kategórie ml.kadetov, kadetov, juniorov, U21 a seniorov, ustrojený v karate gi, s opaskom a všetkými chráničmi v zmysle pravidiel je 2000 gramov.
– Tolerancia váhy pre kategórie detí, ml. žiakov a st. žiakov do 11 rokov, ustrojený v karate gi, s opaskom a všetkými chráničmi v zmysle pravidiel je 1200 gramov.