Slovenský Pohár detí a žiakov – 2. kolo

Dátum/Čas:

Date(s) - 4 mar 2017
8:00 AM - 6:00 PM

Lokalita:

Adresa: Bernoláková 3
Mesto: Šurany
Krajina: Slovakia


Upozornenie na zmenu v kategórii AGILITY

Karate klub UNION Košice organizuje autobus na SP žiakov v Šuranoch 4.3.2017.

Odchod Autobusu:
3:30 – sídlisko Ťahnovce – obchod KIK
3:45 – sídlisko KVP, autobusová zastávka pri Miestnom úrade KVP /BILLA)

Štartovné:

12,- € za pretekára pre štart max. v dvoch kategóriach (napr. kata-kumite, kumite-agility, kata-agility)
15,- € za pretekára pre štart v troch kategóriach

Súťaže sa môžu zúčastniť len pretekári-členovia SZK, ktorí sú zaregistrovaní v príslušných kluboch v informačnom systéme SZK: www.szk-info.sk.

REGISTRÁCIA pretekárov PRE VŠETKY kategórie bude prebiehať ONLINE na stránke www.sutazekarate.sk.
Online registrácia bude uzavretá 03.03.2017 o 24:00 hod.

VÁŽENIE A KONTROLA PREUKAZOV jednotlivých pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať priamo po nástupe na tatami pred začiatkom súťaže pre danú kategóriu – NEBUDE POTREBNÉ SA PRÍSŤ PREZENTOVAŤ KU  STOLÍKU ŠTK. Začiatočníci pri prezentácii na tatami musia nastupovať s opaskami svojho STV.

Pretekári majú možnosť sa individuálne prevážiť počas súťaží kata pri stolíku ŠTK, aby prípadne nahlásili zmenu váhy. Ak pretekár pred začatím svojej kategórie nenaváži správnu hmotnosť bude DISKVALIFIKOVANÝ!!! Tolerancia hmotnosti pre kategórie do 11 rokov sa upravuje na 1200 gramov. Pretekári sa musia vážiť minimálne v karate gi.

V prípade ak bude v kategórii menej ako 5 pretekárov budú prebiehať zápasy systémom každý s každým.

Program uzavretia registrácie:
07.30 – 8.30 hod. – KARATE AGILITY -Všetky kategórie
Súbežne aj KATA  ZAČIATOČNÍCI
Prihlasovanie do kat. AGILITY končí o 8.50 hod.

08.30 – 09.30 hod. – KATA  chlapci, dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky

09.30 – 10.30 hod. – KUMITE  chlapci, dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky

10.30 – 11.00 hod. – KUMITE  st. žiaci, st. žiačky

Program súťaže:
09.00 hod.   – súťaž – KARATE AGILITY
– KATA  začiatočníc
– KATA pokročilí

Cca 11,00-12,00 hod. – Slávnostné otvorenie

Súťaž – KUMITE (začiatočníci, pokročilí)
– KUMITE  chlapci, dievčatá
– KUMITE  ml. žiaci, ml. žiačky
– KUMITE  st. žiaci, st. žiačky

Kata začiatočníci:

Kategória:
Vek:
STV:
Chlapci
do 5rokov
Max. STV 7. kyu
Dievčatá
do 5rokov
Max. STV 7. kyu
Chlapci
6-7 rokov
Max. STV 7. kyu
Dievčatá
6-7 rokov
Max. STV 7. kyu
Mladší žiaci
8-9 rokov
Max. STV 7. kyu
Mladšie žiačky
8-9 rokov
Max. STV 7. kyu
Starší žiaci
10-11 rokov
Max. STV 7. kyu
Staršie žiačky
10-11 rokov
Max. STV 7. kyu

Kata pokročilí:

Kategória:
Vek:
STV:
Chlapci
6-7 rokov
STV 6. kyu a vyššie
Dievčatá
6-7 rokov
STV 6. kyu a vyššie
Mladší žiaci
8-9 rokov
STV 6. kyu a vyššie
Mladšie žiačky
8-9 rokov
STV 6. kyu a vyššie
Starší žiaci
10-11 rokov
STV 6. kyu a vyššie
Staršie žiačky
10-11 rokov
STV 6. kyu a vyššie

Kumite začiatočníci:

Kategória:
Vek:
čas [sec]
Kumite – vylučovací systém
STV:
Chlapci
6-7 rokov
60
-22, -26, -30, +30 kg
Bez obmedzenia STV
Dievčatá
6-7 rokov
60
 -20, -24, -28, +28 kg
Bez obmedzenia STV
Mladší žiaci
8-9 rokov
60
-26, -30, -34, +34 kg
Max. STV 7. kyu
Mladšie žiačky
8-9 rokov
60
-27, -32, -37, +37 kg
Max. STV 7. kyu
Starší žiaci
10-11 rokov
90
-30, -35, -40, +40 kg
Max. STV 7. kyu
Staršie žiačky
10-11 rokov
90
-30, -35, -40, +40 kg
Max. STV 7. kyu

Kumite pokročilí:

Kategória:
Vek:
čas [sec]
Kumite – vylučovací systém
STV:
Mladší žiaci
8-9 rokov
60
-26, -30, -34, +34 kg
STV 6. kyu a vyššie
Mladšie žiačky
8-9 rokov
60
-27, -32, -37, +37 kg
STV 6. kyu a vyššie
Starší žiaci
10-11 rokov
90
-30, -35, -40, +40 kg
STV 6. kyu a vyššie
Staršie žiačky
10-11 rokov
90
-30, -35, -40, +40 kg
STV 6. kyu a vyššie

! Začiatočníci môžu štartovať aj v kategórii pokročilých, ale platí pravidlo, že pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kata a v jednej kategórii kumite, pričom môže štartovať napr. v kategórii kata začiatočníkov  a v kumite v kategórii pokročilých alebo naopak!

Systém súťaže:
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK.
Vylučovací s repasážou.
V prípade štartu menej ako 5 pretekárov- každý s každým (Round Robin systém).
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

UPOZORNENIE:
Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej – homologizované SZK
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min..

Podrobné info o súťaži na webe SZK