Slovenský Pohár detí a žiakov – 1. kolo

Dátum/Čas:

Date(s) - 11 feb 2017
8:00 AM - 6:00 PM

Lokalita:

Adresa: Mládežnícka
Mesto: Trenčín
Krajina: Slovakia


Pri príležitosti 1. kola Slovenského pohára detí a žiakov v Trenčíne (11.2.2017) budú ocenení minuloroční víťazi Slovenského pohára v kategóriách KARATE AGILITYZoznam víťazov SP karate agility za rok 2016.

Usporiadateľ:
ŠK Real Team Trenčín
PaedDr. Lenka Beňová, tel: 0903/769 454, e-mail: lenkabeno@gmail.com

Štartovné:
12,- €
za pretekára pre štart max. v dvoch kategóriach
(napr. kata-kumite, kumite-agility, kata-agility)
15,- € za pretekára pre štart v troch kategóriách

Dôležité upozornenie-neprehliadnite !!!
Vstup na palubovku len v športovej obuvi!!!

Online registrácia bude uzavretá 10.02. 2017 o 24:00 hod.!

Pretekári môžu mať na karate gi označenie klubovej príslušnosti, alebo reklamy v zmysle pravidiel. V kategóriách 5 – 11 ročných je používanie štátneho znaku na karate gi ZAKÁZANÉ!!!

Program registrácie:

7:30 – 8:30 hod.
KARATE AGILITY -Všetky kategórie
Súbežne aj KATA  ZAČIATOČNÍCI
Prihlasovanie do kat. AGILITY končí o 8.50 hod.

08.30 – 09.30 hod. KATA  chlapci, dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky

09.30 – 10.30 hod. KUMITE  chlapci, dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky

10.30 – 11.00 hod. KUMITE  st. žiaci, st. žiačky

Program súťaže:

09.00 hod.
– súťaž – KARATE AGILITY
– KATA  začiatočníci
– KATA pokročilí

Cca 11,00-12,00 hod.
– Slávnostné otvorenie

Súťaž – KUMITE

 

Kata začiatočníci – Max. STV 7. kyu
Kata pokročilí – STV 6. kyu a vyššie
Nové váhové kategórie pre ml. žiakov 8-9 ročných (viď. tabuľka)

Kumite začiatočníci:

Kategória: Vek: čas [sec] Kumite – vylučovací systém STV:
Chlapci 6-7 rokov 60 -22, -26, -30, +30 kg Bez obmedzenia STV
Dievčatá 6-7 rokov 60  -20, -24, -28, +28 kg Bez obmedzenia STV
Mladší žiaci 8-9 rokov 60 -26, -30, -34, +34 kg Max. STV 7. kyu
Mladšie žiačky 8-9 rokov 60 -27, -32, -37, +37 kg Max. STV 7. kyu
Starší žiaci 10-11 rokov 90 -30, -35, -40, +40 kg Max. STV 7. kyu
Staršie žiačky 10-11 rokov 90 -30, -35, -40, +40 kg Max. STV 7. kyu

Kumite pokročilí:

Kategória: Vek: čas [sec] Kumite – vylučovací systém STV:
Mladší žiaci 8-9 rokov 60 -26, -30, -34, +34 kg STV 6. kyu a vyššie
Mladšie žiačky 8-9 rokov 60 -27, -32, -37, +37 kg STV 6. kyu a vyššie
Starší žiaci 10-11 rokov 90 -30, -35, -40, +40 kg STV 6. kyu a vyššie
Staršie žiačky 10-11 rokov 90 -30, -35, -40, +40 kg STV 6. kyu a vyššie

Začiatočníci môžu štartovať aj v kategórii pokročilých, ale platí pravidlo, že pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kata a v jednej kategórii kumite.

Systém súťaže:
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK.
Vylučovací s repasážou.
V prípade štartu menej ako 5 pretekárov- každý s každým (Round Robin systém).
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok.
Platný preukaz SZK.

Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a platnou kaučovskou kartičkou SZK!

Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na stránke SZK www.karate.sk.