Skúšky technickej vyspelosti VÚKABU

Dátum/Čas:

Date(s) - 17 jún 2017
8:30 AM - 2:30 PM

Lokalita:

Adresa: ZŠ Belehradská
Mesto: Košice
Krajina: Slovakia


Usporiadateľ: KK UNION Košice

Organizátor: VÚKABU

Poplatky:
podľa platnej Ekonomickej smernice VÚKABU

2.Kyu = 20,- Eur
1.Kyu = 30,- Eur

1.Dan = 50,- Eur
2.Dan = 60,- Eur
3.Dan = 70,- Eur
4.Dan = 85,- Eur
5.Dan = 100,- Eur

Program:
8:30 – 9:00 hod. — prezentácia pre skúšky na STV 2. a 1. kyu
9:00 – 11:00 hod. — skúšky na 2. – 1. kyu
11:30 – cca 14:30 — skúšky na majstrovské stupne (neverejné)

Doniesť:
– platný preukaz VÚKABU alebo SZK
– lekárska prehliadka nie staršia ako jeden rok
– karate gi, obi, chrániče rúk
– odporúčanie trénera alebo štatutára klubu (odporúčame)

Skúšobná komisia:
Predseda: J. Valenta.
Členovia:   F. Kretovič, P. Bozogáň, L. Konrád, J. Pivovarník
Ekonm a prísediaci: M. Beca

Poznámka:Odporúčame záujemcom o skúšky sa vopred nahlásiť emailom na ibacskai@iol.sk.