Skúšky technickej vyspelosti VUKABU

Dátum/Čas:

Date(s) - 4 jún 2016
8:30 AM - 2:30 PM

Lokalita:

Adresa: ZŠ Belehradská
Mesto: Košice
Krajina: Slovakia


Usporiadateľ: KK UNION Košice

Organizátor: VÚKABU

Poplatky: podľa platnej Ekonomickej smernice VÚKABU:

2. Kyu = 20,- Eur
1. Kyu = 30,- Eur

  1. DAN = 50,- Eur
  2. DAN = 60,- Eur
  3. DAN = 70,- Eur
  4. DAN = 85,- Eur
  5. DAN = 100,- Eur

Program:

8:30 – 9:00 hod.     prezentácia pre skúšky na STV 2. a 1. kyu
9:00 – 11:00 hod.    skúšky na 2. – 1. kyu
11:30 – cca 14:30     skúšky na majstrovské stupne (neverejné)

Doniesť:
– platný preukaz VÚKABU alebo SZK
– lekárska prehliadka nie staršia ako jeden rok
– karate gi, obi, chrániče rúk
– odporúčanie trénera alebo štatutára klubu (doporučujeme)

Poznámka: Odporúčame záujemcom o skúšky sa vopred nahlásiť emailom na ibacskai@iol.sk.