MSR seniorov

Dátum/Čas:

Date(s) - 8 apr 2017
9:15 AM - 5:00 PM

Lokalita:

Adresa: Kapitána Nálepku
Mesto: Galanta
Krajina: Slovakia


Usporiadateľ: Arkadia Galanta
Milan Hajdák
tel: 00421 905 613 755
e-mail: osh@stonline.sk, milan.hajdak@wmx.sk

Štartovné:
15,- € za pretekára
30,- € za družstvo

Online registrácia bude ukončená 07.04.2017 do 24:00 hod.!

 

VÁŽENIE A KONTROLA PREUKAZOV jednotlivých pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať priamo po nástupe na tatami pred začiatkom súťaže pre danú kategóriu – NEBUDE POTREBNÉ SA PRÍSŤ PREZENTOVAŤ KU STOLÍKU ŠTK.
Pretekári majú možnosť sa individuálne prevážiť počas súťaží kata pri stolíku ŠTK, aby prípadne nahlásili zmenu váhy. Ak pretekár pred začatím svojej kategórie nenaváži správnu hmotnosť bude DISKVALIFIKOVANÝ!!!
Tolerancia hmotnosti je 2 000 gramov.

Program prezentácie:
09.15 – 09.50 hod. KATA ženy, muži, družstvá
10.15 – 11.00 hod. KUMITE ženy, muži, družstvá

Program súťaže:
10.00 hod. – súťaž KATA ženy, muži , družstvá
11.30 hod. – Slávnostné otvorenie

12.00 hod. – KUMITE muži, ženy ,družstvá

Systém súťaže:
Platný preukaz SZK.
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou.
V prípade štartu menej ako 5 pretekárov – každý s každým (Round Robin systém).
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok.

Propozície na webe SZK