9. Memoriál Michala Bozogáňa

Dátum/Čas:

Date(s) - 23 jan 2016
8:00 AM - 8:00 PM

Lokalita:

Adresa: Palackého 14
Mesto: Košice
Krajina: Slovakia


Organizátor: Karate klub UNION Košice

Riaditeľ súťaže: Ing. Peter Bozogáň

Prezentácia: mailom dorka@extel.sk,
alebo 8:00 – 9:00 h.
Súpisku pretekárov poslať na dorka@extel.sk  do 20.1.2016.

Štartovné:
15 Eur /kategória/pretekár
každý 10 – ty pretekár z jedného klubu bezplatne

Hlavný rozhodca: Ing. Bácskai Imrich

 

Informácie: 0907 927132– Ing. Bozogáň,  dorka@extel.sk,

PROGRAM:
Slávnostné otvorenie: 9:45 hod.
Začiatok súťaže: 10:00
Súťažné kategórie pôjdu podľa priloženého programu súťaže.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
KATA
kadeti, kadetky
juniori, juniorky
seniori, seniorky
KUMITE
ml.žiaci           8 – 9     -28 kg,-32 kg,+32 kg             60 sekúnd
ml.žiačky        8 – 9     -30 kg,-35 kg,+35 kg             60 sekund
st.žiaci             10-11    -35 kg,-40 kg,+40 kg            60 sekúnd
st.žiačky          10-11    -35 kg,-40 kg,+40 kg            60 sekund
ml.dorast        12-13    -40 kg,-50 kg,+50 kg            90 sekúnd
dorastenky     12-13    -40 kg,-45 kg,+45 kg             90 sekúnd
kadeti              14-15    -52 kg,-57 kg,-63 kg,-70 kg,+70 kg     120 sekúnd
kadetky           14-15    -47 kg,-54 kg,+54 kg             120 sekúnd
juniori             16-17     -55 kg,-61kg,- 68 kg,-76 kg,+76 kg      120 sekúnd
juniorky          16-17     -48 kg,-53 kg,-59 kg,+59 kg                  120 sekúnd
muži                                do 75 kg, nad 75 kg              180 sekúnd
ženy                                 do 57 kg, nad 57 kg              120 sekúnd

  • Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
  • Povinná lekárska prehliadka nie staršia ako jeden rok.

 

PRAVIDLÁ:
– podľa pravidiel WKF
– každý pretekár môže nastúpiť len v jednej kategórii

– všetci zúčastnení pretekári si uvedomujú riziká, ktoré vyplývajú z ich štartu na súťaži a štartujú na vlastnú
zodpovednosť!

UBYTOVANIE: každý si zabezpečí sám,odporúčame:
Školský internát Antona Garbana,
Werferova 10,Košice
Ladislav Blicha  +421 910 905 876
Mail: ladislav.blicha@siagarbana.sk

Ďalšie informácie: pozvánka, súpiska, podrobnejší program súťaže, na stránke Karate Klubu Union