Majstrovstvá VUKABU detí a žiakov

Dátum/Čas:

Date(s) - 5 máj 2018
8:30 AM - 4:00 PM

Lokalita:

Adresa: Palackého 14
Mesto: Košice
Krajina: Slovakia


Štartovné:
10,- € / pretekár
10,- € / družstvo

Registrácia len cez www.sutazekarate.sk, uzávierka je 4.5.2018 o 24:00 hod.

Prezentácia: 8,30 – 8,45 hod.

Začiatok súťaže: 9,00 hod.

Vylučovací systém s plnou repasážou (dve tretie miesta).
Súťažiaci môžu štartovať v KATA resp. v KUMITE iba v jednej kategórii (začiatočníci alebo pokročilí). Dvojitý štart (začiatočníci + pokročilí) je zakázaný.
Kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Ostaršenie v kata aj v kumite je platné maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Každý klub môže odprezentovať len jedno družstvo kata a jedno kumite v jednej vekovej kategórii.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok.
Tolerancia hmotnosti pre kategórie je 1200 gramov. Pretekári sa musia vážiť minimálne v karate gi. Na váženie môžu nastúpiť bez opasku a všetkých chráničov, alebo aj s opaskom a chráničmi, ak sa zmestia do hmotnostnej tolerancie 1200 gramov.

UPOZORNENIE:
V kategóriách 5 – 11 ročných je používanie štátneho znaku na karate gi ZAKÁZANÉ !
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej – homologizované WKF.
Chrániče zubov a farebné chrániče rúk sú povinné. Používanie chráničov holení je povinné – v prípade, že nie je farebné rozlíšenie, môžu byť použité biele.
Body protektory vo VÚKABU sú doporučené. Na MSR budú už povinné.

propozície súťaže