Majstrovstvá VÚKABU detí a žiakov

Dátum/Čas:

Date(s) - 27 apr 2019
8:30 AM - 5:00 PM

Lokalita:

Adresa: Palackého 14
Mesto: Košice
Krajina: Slovakia


Dátum konania: 27.4.2019 (sobota)
Miesto konania: SOU železničné, Palackého 14, Košice

Registrácia do 26.4.2019 do 24:00 hod.  cez www.sutazekarate.sk

Propozície súťaže

Prezentácia:
8:30 – 8:45 hod.

Začiatok súťaže:
9:00 hod.

Štartovné:
10,- € / pretekár;
10,- € / družstvo

Inštrukcie pre súťaž kategórií detí – KARATE AGILITY: vekové kategórie 5,6,7,8,9,10,11 rokov.

Vylučovací systém s plnou repasážou (dve tretie miesta).
Súťažiaci môžu štartovať v KATA resp. v KUMITE iba v jednej kategórii (začiatočníci alebo pokročilí). Dvojitý štart (začiatočníci + pokročilí) je zakázaný.
Systém súťaže podľa pravidiel WKF s doplnkami organizátora.
Kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Ostaršenie v kata aj v kumite je platné maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Každý klub môže odprezentovať max. dve družstvá kata a max. dve družstvá kumite v jednej vekovej kategórii.
Jeden pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kumite a len za jedno družstvo.
Povolený je štart jedného hosťujúceho pretekára v družstve.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok.
Pretekári musia nastúpiť na váženie tak, ako budú ustrojení na zápas – teda v karate gi, s opaskom a všetkými chráničmi v zmysle pravidiel ! Tolerancia hmotnosti je 1200 gramov. Ak pri kontrole váženia nemá pretekár hmotnosť zodpovedajúcu kategórii, v inej kategórii nastúpiť nemôže!

UPOZORNENIE:
V kategóriách 5 – 11 ročných je používanie štátneho znaku na karate gi ZAKÁZANÉ !
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej – homologizované WKF.
Chrániče zubov a farebné chrániče rúk sú povinné. Používanie chráničov holení je povinné – v prípade, že nie je farebné rozlíšenie, môžu byť použité biele.
Body protektory vo VÚKABU sú doporučené. Na MSR sú už povinne.

V kategóriách začiatočníkov môžu nastúpiť len pretekári s STV maximálne 7. kyu (vrátane), ktorí doposiaľ v
predchádzajúcich ročníkoch súťaží Slovenského pohára a Majstrovstiev Slovenska detí a žiakov štartovali v
uvedených kategóriách len v jednom roku. To znamená, že ako náhle už pretekár štartoval na niektorej z uvedených súťaží v kategórii začiatočníkov v dvoch kalendárnych rokoch, môže štartovať už len v kategóriách pokročilých