Majstrovstvá SR detí a žiakov

Dátum/Čas:

Date(s) - 16 máj 2015
8:00 AM - 6:00 PM

Lokalita:

Adresa: Komenského 40
Mesto: Sabinov
Krajina: Slovakia


 

Kontakt:
Ing. Marek Zborovjan
mobil: 0911/157 709
email: karateklubsabinov17@gmail.com

Organizátor: KK Sabinov v spolupráci s VÚKABU a SZK

Štartovné:
15,- €
 – jednotlivci
17,- € – družstvá

Program prezentácie:

8.00 – 9.00 hod.
KARATE AGILITY – všetky kategórie
Súťažiaci v kat. agility sa môžu odprezentovať aj do kategórií kata a kumite

09.00 – 10.00 hod.
KATA začiatočníci, ktorí neštartujú v kategórii agility

10.00 – 11.00 hod.
KATA pokročilí, ktorí neštartujú v kategórii agility

11.00 – 11.30 hod.
KUMITE chlapci, dievčatá, ktorí neštartujú v kategórii agility

11.30 – 12.00 hod.
KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky a st. žiaci, st. žiačky, ktorí neštartujú v kat. agility

Prezentácia družstiev kata súbežne s prezentáciou kata jednotlivcov
Prezentácia družstiev kumite súbežne s prezentáciou kumite jednotlivcov

Program súťaže:

Začiatok súťaže o 9:00 hod.
9.00 hod. – súťaž – KARATE AGILITY
– KATA začiatočníci
– KATA pokročilí
– KATA družstvá

cca 12.00 – 13.00 hod. – Slávnostné otvorenie
– vyhlásenie výsledkov kata, agility
                                             – vyhlásenie výsledkov Slovenského pohára vo všetkých kategóriach
Súťaž:
– KUMITE chlapci, dievčatá
– KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
– KUMITE st. žiaci, st. žiačky
– KUMITE družstvá

 

Kategórie kata ZAČIATOČNÍCI – jednotlivci aj družstvá:
Chlapci do 5 rokov – Max. STV 6.kyu
Dievčatá do 5 rokov – Max. STV 6.kyu
Chlapci 6-7 rokov – Max. STV 6. kyu
Dievčatá 6-7 rokov – Max. STV 6. kyu
Mladší žiaci 8-9 rokov – Max. STV 6. kyu
Mladšie žiačky 8-9 rokov – Max. STV 6.kyu
Starší žiaci 10-11 rokov – Max. STV 6.kyu
Staršie žiačky 10-11 rokov –  Max. STV 6.kyu

Kategórie kata, kumite POKROČILÍ – jednotlivci aj družstvá:
Chlapci 6-7 rokov -22, -26, -30, +30 kg (60 sec.)
Dievčatá 6-7 rokov -20, -24, -28, +28 kg (60 sec.)
Mladší žiaci 8-9 rokov -24, -28, -32, +32 kg (60 sec.)
Mladšie žiačky 8-9 rokov -27, -32, -37, +37 kg (60 sec.)
Starší žiaci 10-11 rokov -30, -35, -40, +40 kg (90 sec.)
Staršie žiačky 10-11 rokov -30, -35, -40, +40 kg (90 sec.)

Inštrukcie pre novú súťaž kategórií detí – KARATE AGILITY:

1. Vekové kategórie: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rokov.

2. Bližšie informácie, grafické vizualizácie, ukážky, nájdete na portáli SZK:www.karate.sk. resp. http://www.karate.sk/880/karate-agility/

!!!!!!!

3. Súťaž AGILITY je otvorená, nebude pre ňu vypracovaná štartová listina.

 

Upozorňujeme, že štartovné je 15 eur, bez ohľadu nato, či pretekár štartuje v  jednej, dvoch, alebo v 3 kategóriach.
Zároveň upozorňujeme, že v karate Agility budú vyhodnotení iba prví 3 pretekári = 1x 1.miesto, 1x 2.miesto, 1x 3.miesto

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať v KATA iba v jednej kategórii (začiatočníci alebo pokročilí).

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia – OKREM ZAČIATOČNÍKOV v KATA !!!!!

KUMITE sa nedelí na kategórie začiatočníkov a pokročilých, ale podľa platného súťažného poriadku (viď. kategórie pokročilí).

Štart jednotlivcov na základe štartovnej listiny, družstvá nahlásiť v deň sútaže.

Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

Systém súťaže družstiev:
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF.
Ostaršenie povolené max.o 1 rok pre kumite. Pre kata ostaršenie netreba. Družstvo musí štartovať vo vekovej kategórii podľa najstaršieho pretekára v družstve.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Jeden pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kata a v jednej kategórii kumite.
Ak sa pretekár na začiatku turnaja odprezentuje v jednom klube, nemôže počas turnaja zmeniť klubovú príslušnosť.

 

Pre kata družstiev platí:
Bunkai v kata len vo finále pre všetky kategórie.

Pre kumite družstiev platí:
Tréner (coach) musí pred začatím zápasu odovzdať súpisku pretekárov, v akom poradí nastúpia.
Pre kumite sú povinné chrániče rúk, priehlavkov, holení a chránič zubov.
Družstvá pre kata sú 3 členné bez náhradníkov.
Družstvo pre kumite musí mať v súpiske minimálne dvoch pretekárov a môže mať maximálne štyroch pretekárov, platí pre všetky vekové kategórie.
Nie sú povolené zmiešané štarty mužského a ženského pohlavia.
Povolený je štart jedného hosťujúceho pretekára v družstve.

 

POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej – homologizované SZK (zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné).
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Vyhlasovanie víťazov bude priebežné.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min.

Propozície súťaže a štartovacie listiny