Majstrovstvá Slovenska Goju Ryu

Dátum/Čas:

Date(s) - 9 jún 2019
8:00 AM - 6:00 PM

Lokalita:

Adresa: Palackého 14
Mesto: Košice
Krajina: Slovakia


Dátum konania: 9.6.2019 (nedeľa)
Miesto konania: SOU železničné, Palackého 14, Košice

Registrácia do 7.6.2019 cez www.sutazekarate.sk

Propozície súťaže

Prezentácia:
8:00 – 8.45 hod. – Pre všetky kategórie bude prebiehať ONLINE na stránke www.sutazekarate.sk

Štartovné
15,- € / pretekár (možnosť štartovať len v jednej kategórii kata + v jednej kategórii kumite)

PROGRAM:
1. Slávnostné otvorenie: 9.00 hod.
2. Kata: 9:15 / Kumite plynule po ukončení kata
3. Na jednom tatami (8×8 m) bude prebiehať súťaž kadetov, juniorov a seniorov ! (na tomto tatami po skončení kata začne kumite seniorov, potom kadetov a juniorov)
Zmena programu vyhradená!

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže (napr. pretekár narodený 9.6.2009 už musí nastúpiť vo vekovej kategórii 10-11 r. a pod.) . Ostaršenie v kumite max. 1 rok, v kata 2 roky.
Pretekári sa musia vážiť v karate gi a komplet chráničmi v zmysle pravidiel. Tolerancia hmotnosti pre
kategórie do 11 rokov (vrátane) je 1200 gramov. Pre vekové kategórie 12 rokov a vyššie je tolerancia 2000
gramov.
Povinná lekárska prehliadka, nie staršia ako jeden rok.

PRAVIDLÁ:
podľa pravidiel WKF s úpravami:
Kata (okrem bojov o medaile) cvičia obaja pretekári naraz – platí len pre kategórie 6-7, 8-9 a 10-11
rokov
Kata je možné cvičiť len v štýle Goju ryu a len podľa tu uvedeného zoznamu (nesmú sa opakovať)
Chránič hrudníka je povinný vo všetkých kategóriách
Všetci zúčastnení pretekári si uvedomujú riziká, ktoré vyplývajú z ich štartu na súťaži a štartujú na vlastnú
zodpovednosť!