M-SR detí a žiakov

Dátum/Čas:

Date(s) - 11 máj 2019
8:00 AM - 8:00 PM

Lokalita:

Adresa: Uherová 2
Mesto: Poprad
Krajina: Slovakia


Registrácia do stredy 8. mája 2019 24.00 hodiny na sutazekarate.sk
Nová registrácia po uzavretí online registrácie nie je možná.

propozície

Miesto konania:
ARÉNA POPRAD, Uherova 4680/2, 058 01 Poprad-Juh III

Štartovné:
15,- € jednotlivci (bez ohľadu na počet štartov)
17,- € družstvá

V kategóriách začiatočníkov môžu nastúpiť len pretekári s STV maximálne 7. kyu (vrátane), ktorí doposiaľ v predchádzajúcich ročníkoch súťaží Slovenského pohára a Majstrovstiev Slovenska detí a žiakov štartovali v uvedených kategóriách len v jednom roku.
To znamená, že akonáhle už pretekár štartoval v niektorej z uvedených súťaží v dvoch kalendárnych rokoch, môže štartovať už len v kategóriách pokročilých.

Váženie a kontrola preukazov jednotlivých pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať priamo po nástupe na tatami pred začiatkom zápasov pre danú kategóriu.
Pretekári sa však môžu odvážiť aj pred súťažou kumite pri stolíku ŠTK a ak splnia limit hmotnostnej kategórie, do ktorej sú prihlásení, môžu dostať o tom potvrdenie, ktorým sa potom preukážu rozhodcom na tatami a táto navážená hmotnosť im bude uznaná.
Ak pri kontrole váženia na tatami nemá pretekár hmotnosť zodpovedajúcu kategórii, v inej kategórii už nastúpiť nemôže.
Pretekári musia nastúpiť na váženie tak, ako budú ustrojení na zápas – teda v karate gi s opaskom a všetkými chráničmi v zmysle pravidiel. Tolerancia hmotnosti je 1200 gramov. Posledný termín zmeny hmotnostnej kategórie v kumite je 90 minút pred začatím
kategórie podľa timetable. Po tomto čase už nie je možné pretekára preradiť do inej kategórie.

V prípade ak bude v individuálnych kategóriách kata a kumite menej ako 5 pretekárov, budú prebiehať zápasy systémom každý s každým.

Prístup na súťažnú plochu bude povolený len v športovej obuvi!

Možnosti upresnenia registrácie:
08:00 – 08:30 hod. – Agility 5-7 roční, Kata jednotlivci + družstvá 5-7 roční
08:30 – 09:00 hod. – Kumite jednotlivci 6-7 roční
09:00 – 10:30 hod. – Agility, Kata jednotlivci + družstvá, Kumite jednotlivci – 8-9 roční a 10-11 roční

Program súťaže:
9:00 hod. – Začiatok súťaže pre 5-7 ročných. Súťažné kategórie budú prebiehať v poradí: Agility, Kata jednotlivci, Kata družstvá, Kumite jednotlivci
Cca 10:30 hod. – Slávnostné otvorenie a dekorovanie víťazov Slovenského pohára
Cca 11:00 hod. – Začiatok súťaže pre 8-11 ročných.
Súťažné kategórie budú prebiehať nasledovne
Kata ZAČIATOČNÍCI: Kata POKROČILÍ:
Kumite ZAČIATOČNÍCI:
Kumite POKROČILÍ:

Pretekár je povinný byť v hale minimálne 90 minút pred začatím jeho kategórie podľa TIMETABLE, nakoľko môže dôjsť k časovému posunu začiatku kategórie.

Súťaž AGILITY je otvorená, nebude pre ňu vypracovaná štartovná listina.
V Agility budú vyhodnotení iba prví 3 pretekári = 1x 1.miesto, 1x 2.miesto, 1x 3.miesto.

Systém súťaže jednotlivcov:
– Štart jednotlivcov na základe štartovej listiny!!!
– Pre kumite sú povinné body protektory, chrániče rúk, priehlavkov, holení a chránič zubov.
.- Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
– Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.
– Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej – homologizované SZK (zn. Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné).
– Vyhlasovanie víťazov bude priebežné.
– Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže +/- 30 min.
– Tréneri resp. asistenti môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a platnou kaučovskou kartičkou SZK!