Lubovňa Open

Dátum/Čas:

Date(s) - 7 okt 2017
9:00 AM - 7:00 PM

Lokalita:

Adresa: Tehelná 1
Mesto: Stará Ľubovňa
Krajina: Slovakia


Organizátor a usporiadateľ: Športový klub mesta – karate klub Stará Ľubovňa o.z.

Registrácia cez portál www.sutazekarate.sk, registrácia v deň súťaže nebude možná!

Koniec registrácie 6.10.2017

Štartovné
12 € za štart v jednej kategórii
15 € za štart v dvoch, alebo troch kategóriách

Program
08:00 – 08.45 h. – prezentácia agility, kata: odsúhlasenie súpisky podľa online registrácie na www.sutazekarate.sk
09:00 – 12:00 h. – súťaž agility, kata
10:00 – 11:00 h. – prezentácia kumite: odsúhlasenie súpisky podľa online registrácie na www.sutazekarate.sk
11:30 – 12.00 h. – slávnostný nástup
12:00 h. – začiatok súťaže kategórie kumite ,vyhodnotenie jednotlivých kategórii priebežne po slávnostnom nástupe

Ceny
1. miesto – Pohár, medaila a diplom
2. a 3. miesto – medaila a diplom
Poháre pre tri najúspešnejšie kluby turnaja (Podľa bodovej štatistiky)

Súťažné kategórie na portály www.sutazekarate.sk a Propozície turnaja

Systém súťaže
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK a organizátora.
Vylučovací s repasážou.
V prípade štartu menej ako 5 pretekárov – každý s každým (Round Robin systém).
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata, jeden štart v kumite a jeden štart agility 5, 6, a 7 roční pretekári.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok.
Platný preukaz SZK.
Pri nízkej účasti pretekárov v kategórií si organizátor vyhradzuje právo spojenia kategórií.

POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej – homologizované SZK (zn. Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné). V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.

Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením
klubovej príslušnosti.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min.