Jugo Cup

Dátum/Čas:

Date(s) - 17 dec 2011
8:30 AM - 6:00 PM

Lokalita:

Adresa: ZŠ Belehradská
Mesto: Košice
Krajina: Slovakia


Výsledky

Fotogaléria

Videogaléria

Propozície

Organizátor: ŠŠK JUGO Košice
Štartovné: 8,- € / pretekár; 10,- € / družstvo
Ceny: 1. – 3. miesto = medaila a diplom, putovný pohár pre najúspešnejší klub

Informácie: Ing. Imrich Bácskai – 0948 / 41 74 74, ibacskai@iol.sk
– súpisky je potrebné zaslať mailom najneskôr do 14.12.2011 na matus.bozogan@gmail.com

PROGRAM:
Prezentácia: 8.30 – 9.00 hod.
1. Slávnostné otvorenie: 9.15 hod.
2. Kata: 9.30 – 11:30 hod.
3. súťaž JUGO bus
4. Kumite: 12:00 – 18:00 hod.
5. Vyhlásenie najúspešnejšieho klubu
Zmena programu vyhradená!

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Ostaršenie v kata aj kumite max. 1 rok. Pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kata/kumite + družstvo.
Povinná lekárska prehliadka, nie staršia ako jeden rok.
Družstvá kata aj kumite sú trojčlenné. V družstve musia pretekať min. 2 pretekári z materského klubu!

PRAVIDLÁ:

– podľa pravidiel WKF 6.0 a doplnkov SZK a VÚKABU s úpravou:
V kategóriách deti a začiatočníci sa jedna kata môže cvičiť aj viackrát, nie však za sebou.
Povinné kata nie sú určené (platí pre všetky kategórie).
Kata až po medailové boje cvičia obaja pretekári naraz – platí len pre kategórie deti a mladších žiakov začiatočníci aj pokročilí) jednotlivci.
– Sai shiai sa ruší vo všetkých kategóriách
– chránič hrudníka nie je povinný vo všetkých kategóriách;
5-7 roční = len chrániče rúk farebné;
8-9 roční začiatočníci = chrániče rúk farebné + chránič zubov;
ostatní komplet.
– súťaž prebehne vyraďovacím spôsobom (pavúk) so skrátenou repasážou.
– bodovanie v boji o putovný pohár: 1. / 2. / 3. miesto = 3 / 2 / 1 bod

Čas trvania zápasov:
deti ………………..60 sekúnd
žiaci………………..90 sekúnd
družstvá …………… 60 sekúnd
kadeti…………….. 120 sekúnd

Všetci zúčastnení pretekári si uvedomujú riziká, ktoré vyplývajú z ich štartu na súťaži a štartujú na vlastnú zodpovednosť!
Zmeny vyhradené!