Grand Prix Slovakia

Dátum/Čas:

Date(s) - 22 feb 2020 until 23 feb 2020
8:00 AM - 9:00 PM

Lokalita:

Adresa: Príkopova 6
Mesto: Bratislava
Krajina: Slovakia


40TH GRAND PRIX SLOVAKIA / 40. ročník VEĽKEJ CENY SLOVENSKA

Registrácia cez sportdata.org do 18.02.2020 !!! (UTOROK)

Doprava:
v sobotu mikrobusom – kategórie 14-15 ročných a starších (Viky P., Ľubo D., Vanesa B., Vanesa S., Ľubo R.)
v nedeľu spoločným autobusom – kategórie do 12-13 ročných (Vasil P., René P., Lukáš K.+rodič, Patrícia K.+rodič, Bruno P.+rodič)

AUTOBUS v nedeľu 23.2.2020 odchádza:
o 03:00 hod. – Sidlisko Ťahanovce OD KIK
o 03:15 hod. – Sidlisko KVP, autobusová zastávka nad BILLOU pri Miestnom úrade KVP

Informácie k turnaju na webe www.sportdata.org

BULLETIN súťaže

Štartovné:
20,- € za jednu individuálnu kategóriu
Dvojitý štart je povolený v rozličných vekových kategóriách
– platba štartovného musí byť v deň súťaže vykonaná za VŠETKÝCH pretekárov PRIHLÁSENÝCH ku 18.2.2020.
-každá zmena (zrušenie kategórie, zmena váhovej alebo vekovej kategórie…) po deadline (18.2.2020) je +10 €.

Pravidlá:
– WKF pravidlá KATA aj KUMITE, repasáž a dve 3. miesta
– V prípade, že bude v kategóriách menej ako 6 pretekárov bude použitý systém každý s každým.
– Pravidlá pre KATA detské kategórie:
6 – 7 rokov a 8 – 9 rokov : min. 2 odlišné kata
10 – 11 rokov a 12 – 13 rokov : v každom kole musia cvičiť odlišné kata (žiacke alebo majstrovské kata)
Kadeti, Juniori, U21, Seniori : podľa WKF pravidiel
– Kategórie môžu začať +/- 30 min pred plánovaným začiatkom podľa časového harmonogramu.
– Časový harmonogram bude zverejnený 1 deň pred turnajom na sportdata.org, karate.sk.
– Platenie štartovného bude na mieste (podľa bulletinu) – 1 coach za 1 celý klub.
– Váženie na turnaji môže byť iba námatkové pred začatím kategórie.
– Tolerancia váhy pre kategórie ml.kadetov, kadetov, juniorov, U21 a seniorov, ustrojený v karate gi, s opaskom a všetkými chráničmi v zmysle pravidiel je 2000 gramov.
– Tolerancia váhy pre kategórie detí, ml. žiakov a st. žiakov do 11 rokov, ustrojený v karate gi, s opaskom a všetkými chráničmi v zmysle pravidiel
je 1200 gramov.

Chrániče: podľa WKF pravidiel