GEORGE KOTAKA (USA) – Medzinárodný Seminár Karate

Dátum/Čas:

Date(s) - 11 nov 2011 until 13 nov 2011
5:30 PM - 12:00 AM

Lokalita:

Adresa: Znievska ulica 1/A
Mesto: Bratislava
Krajina: Slovakia


Slovenský zväz karate v spolupráci s KK Tekdan Bratislava organizujú v dňoch 11.-13. novembra 2011 medzinárodný seminár s dvojnásobným majstrom sveta – GEORGOM KOTAKOM (USA).

Seminár je určený širokej karatistickej verejnosti, od mládeže po seniorov, od začiatočníkov až po trénerov, najmä však pre tých, ktorých zaujímajú nové trendy v príprave a trénovaní športového karate.

podrobnejšie informácie tu

PROGRAM SEMINÁRA:

– program seminára je rozložený na štyri samostatné, no nadväzujúce bloky podľa nasledovného rozpisu:
BLOK 1: 11.11.2011 (piatok) 17:30 – 20:00
BLOK 2: 12.11.2011 (sobota) 09:30 – 12:00
BLOK 3: 12.11.2011 (sobota) 17:00 – 19:30
BLOK 4: 13.11.2011 (nedeľa) 09:30 – 12:00

Každý blok bude obsahovať dve časti – metodickú a praktickú.
Cieľom metodickej časti bude podať Vám čo najviac informácii z oblasti športovej prípravy v karate, ukázať nové trendy v trénovaní a predviesť Vám čo najpestrejší zásobník nových cvičení.
Druhá časť bude pozostávať z praktických ukážok prípravy v kumite – útočné & obranné systémy, taktika vedenia zápasu, technika rúk & nôh atď.

Komisia štátnej reprezentácie schválila a následne zaradila účasť reprezentácie na seminári do plánu prípravy pre všetky vekové kategórie ako súčasť prípravy na vrcholové podujatia v súťažnej sezóne 2012. Sústredenie reprezentácie bude prebiehať pod vedením Georga Kotaku a bude súčasťou sobotňajšieho seminára, t. j. pre reprezentáciu sú určené tréningy 12.11.2011 Blok 2 & Blok 3.

PODMIENKY ÚČASTI:
– prosíme všetkých účastníkov (aj reprezentáčný výber) o zaslanie písomnej prihlášky na e-mailovú adresu: kktekdan@yahoo.com, najneskôr do 01.11.2011
– účastnícky poplatok za celý seminár je nutné uhradiť na účet VÚB, a.s.: 26 395 397 51 / 0200, najneskôr do 01.11.2011
– do poznámky o platbe je NUTNÉ uviesť meno účastníka, alebo klubu – príp. Vás prosíme zaslať kópiu o platbe e-mailom.
poplatok za celý seminár, t.j. 10 hodín tréningu je 60 €
poplatok za účasť na jednom bloku, t.j. 2,5 hodiny tréningu je 20 €
– účastnícky poplatok 20 € za sústredenie reprezentácie, t.j. 5 hodín tréningu v Bloku 2 & Bloku 3 je nutné uhradiť na účet VÚB, a.s. 26 395 397 51 / 0200, najneskôr do 01.11.2011