4. kolo Žiackej Ligy

Dátum/Čas:

Date(s) - 21 apr 2018
8:30 AM - 6:00 PM

Lokalita:

Adresa: Palackého 14
Mesto: Košice
Krajina: Slovakia


Organizátor: VUKABU a TAUKA

Štartovné:
10,- € / pretekár
10,- € / družstvo

Registrácia: len cez www.sutazekarate.sk, uzávierka je 20.4.2018 o 24:00 hod.

Prezentácia: 8,30 – 9,00 hod.

PROGRAM:
9,15 hod. – Slávnostné otvorenie:
9,15 – 12,00 hod. – Kata:
12,00 – 18,00 hod. – Kumite

PRAVIDLÁ pre Žiacku ligu:
– podľa pravidiel WKF a doplnkov SZK a VÚKABU s úpravou: V kategóriách deti a začiatočníci sa jedna kata môže cvičiť aj viackrát, nie však za
sebou. Povinné kata nie sú určené (platí pre všetky kategórie). Kata (v kategórii jednotlivci) až po medailové boje cvičia obaja pretekári naraz –
platí len pre kategórie deti a mladších žiakov (začiatočníci aj pokročilí) jednotlivci.
– chránič hrudníka nie je povinný /platí pre všetky kategórie/;
– 5-7 roční = len chrániče rúk farebné;
– 8-9 roční začiatočníci = chrániče rúk farebné + chránič zubov; ostatní komplet.
– súťaž prebehne vyraďovacím spôsobom (pavúk) s plnou repasážou.
– povinná lekárska prehliadka, nie staršia ako jeden rok.
– vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. Ostaršenie v kumite max. 1 rok. Pretekár môže štartovať
len v jednej kategórii: kata/kumite + družstvá kata/kumite.

Čas trvania zápasov pre Žiacku ligu:
deti ………………………60 sekúnd
žiaci ……………………..90 sekúnd
kadeti …………………120 sekúnd
družstvá ……………… 60 sekúnd

Ďalšie informácie a propozície na www.sutazekarate.sk