3. kolo Žiackej Ligy

Dátum/Čas:

Date(s) - 2 mar 2019
8:00 AM - 5:00 PM

Lokalita:

Adresa: Vihorlatská 1429
Mesto: Snina
Krajina: Slovakia


Súťaž je len pre členov klubov z VÚKABU a TAUK!

podrobnejšie informácie, propozície a registrácia na webe sutazekarate.sk

Miesto konania:
Športová hala, Vihorlatská 1429, 069 01 Snina (48° 59′ 25.090721″ N, 22° 9′ 35.1617432″ E)

Prezentácia:
8.30 – 9.00 hod.

Štartovné:
10,- € / pretekár
10,- € / družstvo

PROGRAM:
Slávnostné otvorenie: 9.00 hod.
Kata: 9.00 – 11:00 hod.
Kumite: cca od 11:00 – 17:00 hod.

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Ostaršenie v kumite max. 1 rok.
Pretekár môže štartovať len v jednej kategórii: kata/kumite Žiacka liga + družstvá kata/kumite.
Povinná lekárska prehliadka, nie staršia ako jeden rok.
Pretekári musia nastúpiť na váženie tak, ako budú ustrojení na zápas – teda v karate gi, s opaskom a všetkými chráničmi v zmysle pravidiel. Tolerancia hmotnosti je 2000 gramov.

PRAVIDLÁ pre Žiacku ligu:
– podľa pravidiel WKF a doplnkov SZK a VÚKABU s úpravou:
V kategóriách deti a začiatočníci sa jedna kata môže cvičiť aj viackrát, nie však za sebou .Povinné kata nie sú určené (platí pre všetky kategórie). Kata (v kategórii jednotlivci) až po medailové boje cvičia obaja pretekári naraz – platí len pre kategórie 5-11 ročných vrátane (začiatočníci aj pokročilí) jednotlivci.
– chránič hrudníka nie je povinný /platí pre všetky kategórie/;
5-7 roční = povinné len chrániče rúk farebné
8-9 roční začiatočníci = povinné chrániče rúk farebné + chránič zubov; ostatní povinní mať komplet chrániče.
– súťaž prebehne vyraďovacím spôsobom (pavúk) s plnou repasážou.

Čas trvania zápasov pre Žiacku ligu:
5-7 r. ………………..60 sekúnd
8-13 r. ……………………90 sekúnd
14-15 r. …………………120 sekúnd
družstvá ………….. 60 sekúnd