3. kolo SP detí a žiakov

Dátum/Čas:

Date(s) - 13 apr 2019
8:00 AM - 8:00 PM

Lokalita:

Adresa: Tehelná 1
Mesto: Stará Ľubovňa
Krajina: Slovakia


Doprava na súťaž bude individuálna, prípadne autami s trénermi.

Informácie k súťaži a registrácia do 10.4.2019 (streda) na webe sutazekarate.sk

Propozície súťaže

Miesto konania:
Športová hala, Teheľná č. 1, 064 01 STARÁ ĽUBOVŇA

Štartovné:
12,- € za pretekára pre štart max. v dvoch kategóriách (napr. kata-kumite, kumite-agility, kata-agility)
15,- € za pretekára pre štart v troch kategóriách
17,- € za družstvo

V kategóriách začiatočníkov môžu nastúpiť len pretekári s STV maximálne 7. kyu (vrátane), ktorí doposiaľ v predchádzajúcich ročníkoch súťaží Slovenského pohára a Majstrovstiev SR detí a žiakov štartovali v uvedených kategóriách len v jednom roku. To znamená, že akonáhle už pretekár štartoval v niektorej z uvedených súťaží v dvoch kalendárnych rokoch, môže štartovať už len v kategóriách pokročilých.

Váženie a kontrola preukazov jednotlivých pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať priamo po nástupe na tatami pred začiatkom zápasov pre danú kategóriu. Pretekári sa však môžu odvážiť aj pred súťažou kumite pri stolíku ŠTK a ak splnia limit hmotnostnej kategórie, do ktorej sú prihlásení, môžu dostať o tom potvrdenie,
ktorým sa potom preukážu rozhodcom na tatami a táto navážená hmotnosť im bude uznaná.
Ak pri kontrole váženia na tatami nemá pretekár hmotnosť zodpovedajúcu kategórii, v inej kategórii nastúpiť už nemôže!
Pretekári musia nastúpiť na váženie tak, ako budú ustrojení na zápas – teda v karate gi, s opaskom a všetkými chráničmi v zmysle pravidiel!!! Tolerancia hmotnosti je 1200 gramov.
Posledný termín zmeny hmotnostnej kategórie v kumite je 90 minút pred začatím kategórie podľa timetable. Po tomto čase už nie je možné pretekára preradiť do inej kategórie!

V prípade ak bude v individuálnych kategóriách kata a kumite menej ako 5 pretekárov, budú prebiehať zápasy systémom každý s každým.

V snahe znížiť zaťaženie a celodennú programovú náročnosť účastníkom M-SR detí a žiakov v harmonograme súťaže opäť platí, že súťaž kategórie 5 ročných a 6 – 7 ročných, prebehne v prvej časti programu, a to: od agility (5,6,7,8,9 roční), kata (5,6,7 roční) až po kumite jednotlivcov (5,6,7 roční).
Následne po ukončení súťaže týchto kategórií, začne súťaž jednotlivcov pre kategórie 8 – 9 ročných (kata, kumite) a 10 – 11 ročné deti – v poradí: agility, kata, kumite + M-SR kumite družstiev.
Orientačný harmonogram je uvedený v nižšie uvedenom programe.

Pretekár je povinný byť v hale minimálne 90 minút pred začatím jeho kategórie podľa TIMETABLE, nakoľko môže dôjsť k časovému posunu začiatku kategórie.

Možnosti upresnenia registrácie:
08:00 – 08:45 hod. – Kategórie: 5 – 7 roční: Agility, Kata jednotlivci, Kumite jednotlivci, 8 – 9 roční Agility
08:45 – 10:00 hod. – Kategórie: 8-9 roční: Kata jednotlivci, Kumite jednotlivci a 10-11 roční: Agility, Kata jednotlivci, Kumite jednotlivci, Kumite družstvá

Program súťaže:
9:00 hod. – Začiatok súťaže pre 5-7 ročných. Súťažné kategórie budú prebiehať v poradí: Agility, Kata a Kumite
jednotlivci
10:00 hod. – Začiatok súťaže pre 8-11 ročných. Súťažné kategórie budú prebiehať nasledovne: Agility, Kata
jednotlivci, Kumite jednotlivci + M-SR 10-11 ročných Kumite družstvá