19. ročník SLOVAKIA YOUTH OPEN 2015

Dátum/Čas:

Date(s) - 30 máj 2015
8:00 AM - 8:00 PM

Lokalita:

Adresa: Trnavská cesta 29
Mesto: Bratislava
Krajina: Slovakia


… pre kategórie detí, žiakov, dorastencov a juniorov

Štartovné:

15 €  – za 1 indiv. kategóriu
20 € – za 2 indiv. kategórie
5 €    – za ďalšiu kategóriu

Kata – max. 2 kategórie s ostaršením
Kumite – max. 2 kategórie s ostaršením

30 €  – za družstvo

Registrácia: Súpisky posielať na karate@karate.sk
 Súpisky treba zaslať najneskôr do 27. mája 2015

PROGRAM TURNAJA:
08.00 Registrácia
09.00 Kata jednotlivci 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17
Kata družstvá (14-17)
cca 11.30 Slávnostné otvorenie turnaja
cca 12.00 Kumite 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17

Propozície turnaja