1. kolo Žiackej ligy a Majstrovstvá VÚKABU kadetov, juniorov a U21

Dátum/Čas:

Date(s) - 18 nov 2017
8:30 AM - 6:00 PM

Lokalita:

Adresa: Palackého 14
Mesto: Košice
Krajina: Slovakia


Štartovné:
10,- € / pretekár
10,- € = dvojitý štart povolený len pre 12-13 r. a 14-15 r. = Žiacka liga + Majstrovstvá VÚKABU (len pre pretekárov VÚKABU)
10,- € / družstvo kata
10,- € / družstvo kumite

Ceny: 1. – 3. miesto = medaila a diplom

Systém bodovania: bodujú sa 8-9 r. / 10-11 r. / 12-13 r. / 14-15 r. / jednotlivci aj družstvá do celkového hodnotenia (platí pre ŽL)

PROGRAM:

Prezentácia: 8.30 – 9.00 hod.
Slávnostné otvorenie: 9.15 hod.
Kata: 9.15 – 12:00 hod.
Kumite: cca od 12:00 – 20:00 hod.

Na jednom z 5 tatami budú pravdepodobne prebiehať od začiatku Majstrovstvá VÚKABU !

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Ostaršenie v kumite max. 1 rok, v kata 2 roky.
Pretekár môže štartovať len v jednej kategórii: kata/kumite Žiacka liga + družstvá kata/kumite + Majstrovstvá VÚKABU kadeti, juniori a U21 (dvojitý štart platí len pre 12-13 roč. a 14-15 roč. pretekárov VÚKABU).
Povinná lekárska prehliadka, nie staršia ako jeden rok.

PRAVIDLÁ pre Žiacku ligu:
– podľa pravidiel WKF a doplnkov SZK a VÚKABU s úpravou: V kategóriách deti a začiatočníci sa jedna kata môže cvičiť aj viackrát, nie však za sebou. Povinné kata nie sú určené (platí pre všetky kategórie).
Kata (v kategórii jednotlivci) až po medailové boje cvičia obaja pretekári naraz -platí len pre kategórie deti a mladších žiakov (začiatočníci aj pokročilí) jednotlivci.
– chránič hrudníka nie je povinný /platí pre všetky kategórie/; 5-7 roční = len chrániče rúk farebné; 8-9 roční začiatočníci = chrániče rúk farebné + chránič zubov; ostatní komplet.
– súťaž prebehne vyraďovacím spôsobom (pavúk) s plnou repasážou.
– účasť rozhodcov zabezpečí rozhodcovská komisia VÚKABU a TAÚK.

PRAVIDLÁ pre Majstrovstvá VÚKABU kadetov, juniorov a U21:
– podľa pravidiel WKF a doplnkov VÚKABU / chránič hrudníka nie je povinný, avšak na súťažiach SZK povinný bude

Propozície turnaja

Prihlasovanie na turnaj bude prostredníctvom klubových kont na www.sutazekarate.sk