1.kolo Žiackej ligy + Majstrovstvá VÚKABU kadetov, U21 a juniorov

Dátum/Čas:

Date(s) - 12 okt 2019
8:30 AM - 7:00 PM

Lokalita:

Adresa: Košice
Mesto: Košice
Krajina: Slovakia


1. kolo žiackej ligy VÚKABU a TAÚK sezóna 2019 – 2020 /viac info tu/
a
Majstrovstvá VÚKABU kadetov, juniorov a U21 /viac info tu/

Miesto konania : SOŠ železničné, Palackého 14, Košice

Štartovné:
12,- € / pretekár
12,- € = dvojitý štart povolený len pre 12-13 r. a 14-15 r. = Žiacka liga + Majstrovstvá VÚKABU (len pre pretekárov VÚKABU)
12,- € / družstvo kata (len 1 družstvo / klub v danej kategórii)
12,- € / družstvo kumite (len 1 družstvo / klub v danej kategórii)

Systém bodovania:
bodujú sa 8-9 r. / 10-11 r. / 12-13 r. / 14-15 r. / jednotlivci aj družstvá do celkového hodnotenia (platí pre ŽL)

PROGRAM:
8.30 – 8.45 hod. – Prezentácia
9.00 hod. – Slávnostné otvorenie
Na jednom z 5 tatami budú pravdepodobne prebiehať od začiatku Majstrovstvá VÚKABU

Inštrukcie pre súťaž kategórií detí – KARATE AGILITY: Vekové kategórie: 5,6,7,8,9,10,11 rokov.

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Ostaršenie v kumite max. 1 rok.
Pretekár môže štartovať  len v jednej kategórii: kata/kumite/družstvo kata/družstvo kumite
Žiacka liga + Majstrovstvá VÚKABU kadeti, juniori a U21 (dvojitý štart platí len pre 12-13 roč. a 14-15 roč. pretekárov VÚKABU).
Povinná lekárska prehliadka, nie staršia ako jeden rok.
Pretekári musia nastúpiť na váženie tak, ako budú ustrojení na zápas – teda v karate gi, s opaskom a všetkými chráničmi v zmysle pravidiel. Tolerancia hmotnosti je 2000 gramov.

PRAVIDLÁ pre Žiacku ligu:
– podľa pravidiel WKF a doplnkov SZK a VÚKABU s úpravou: V súťaži KATA sa organizačne súťaží podľa pravidiel platných v r. 2018 (pavúk / vlajky / plná repasáž) a kritériá pre hodnotenie podľa aktuálne platných pravidiel (diskvalifikácia / chyby / tech. vykonanie = 70% a atl. vykonanie = 30%). V kategóriách KATA začiatočníci 5-9 r. sa jedna kata môže cvičiť aj viackrát, nie však za sebou. Povinné kata nie sú určené (platí pre všetky kategórie). Kata (v kategórii jednotlivci) až po medailové boje cvičia obaja pretekári naraz – platí len pre kategórie 5-11 r. (začiatočníci aj pokročilí) jednotlivci.
– chránič hrudníka nie je povinný (platí pre všetky kategórie); 5-7 roční = len chrániče rúk farebné; 8-9 roční začiatočníci = chrániče rúk farebné + chránič zubov; ostatní komplet.
– súťaž KUMITE prebehne podľa aktuálne platných pravidiel WKF s doplnkami organizátora (pavúk s plnou repasážou).
– účasť rozhodcov zabezpečí rozhodcovská komisia VÚKABU a TAÚK.

PRAVIDLÁ pre Majstrovstvá VÚKABU kadetov, juniorov a U21:
– podľa aktuálne platných pravidiel WKF a doplnkov organizátora / chránič hrudníka nie je povinný, avšak na súťažiach SZK povinný
bude.