Slovenský Pohár juniorov & kadetov – 1. kolo

Dátum/Čas:

Date(s) - 29 okt 2011
8:30 AM - 6:00 PM

Lokalita:

Adresa: Športová hala - Kapitána Nálepku 1575/37
Mesto: Galanta
Krajina: Slovakia


Výsledky

Usporiadateľ: Arkádia Galanta, M. Hajdák

Tel.: 0905/613755
E-mail: osh@stonline.sk, milan.hajdak@wmx.sk

Organizátor:         SZK

Štartovné:            10,- € za pretekára

Program prezentácie: 

08.30 – 9.00 hod. KATA kadeti, kadetky a juniori, juniorky
09.00 – 09.45 hod. KATA starší juniori a juniorky
10.15 – 11.15 hod. KUMITE kadeti a kadetky
11.30 – 12.00 hod. KUMITE juniori a juniorky
12.30 – 13.00 hod. KUMITE starší juniori a juniorky

Program súťaže: 

10.00 hod. – súťaž KATA
11.45 hod. – Slávnostné otvorenie
– vyhlásenie výsledkov kata
– KUMITE kadeti a kadetky
– KUMITE juniori a juniorky
– KUMITE starší juniori a juniorky

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

UPOZORNENIE:

Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej – homologizované SZK
(zn. Kaze, Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk