MSR Seniorov

Dátum/Čas:

Date(s) - 14 apr 2018
9:30 AM - 3:00 PM

Lokalita:

Adresa: Rosínska cesta 4
Mesto: Žilina
Krajina: Slovakia


Nominovaní pretekári:
Jaroslava B.
Viktória P.
Martin F.
Terézia S.
Patrik T.
Dominik V.

Usporiadateľ: Karate klub Žilina, o.z.

Štartovné:
15,- € za jednotlivca
30,- € za družstvo

Program prezentácie:
09,15 – 09,50 hod.  – KATA ženy, muži , družstvá
10,15 – 11,00 hod. – KUMITE ženy, muži , družstvá

Program súťaže:
10,00 hod. – KATA ženy, muži , družstvá
11,30 hod. – Slávnostné otvorenie
12,00 hod. – KUMITE muži, ženy ,družstvá

REGISTRÁCIA pretekárov a družstiev bude prebiehať ONLINE cez www.sutazekarate.sk a bude ukončená 13.04. 2018 do 24:00 hod.!

VÁŽENIE A KONTROLA PREUKAZOV pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať priamo po nástupe na tatami pred začiatkom súťaže pre danú kategóriu. Pretekári majú možnosť sa individuálne prevážiť počas súťaží kata pri stolíku ŠTK, aby prípadne nahlásili zmenu váhy. Ak pretekár pred začatím svojej kategórie nenaváži správnu hmotnosť bude DISKVALIFIKOVANÝ! Tolerancia hmotnosti je 2 000 gramov. Pretekári sa musia vážiť minimálne v karate gi. Na váženie môžu nastúpiť bez opasku a všetkých chráničov, alebo aj s opaskom a chráničmi, ak sa zmestia do hmotnostnej tolerancie 2000 gramov.

Ak sa pretekár nie je schopný preukázať preukazom SZK môže mu byť umožnený štart za nasledovných podmienok:
a) preukáže sa digitálnym zobrazením (napr. v mobile) strany 3 s fotografiou a strany 28 s dátumom lekárskej prehliadky,
b) preukáže sa zaplatením sankčného poplatku vo výške 10,- €.

Systém súťaže:
V prípade štartu menej ako 5 pretekárov – každý s každým (Round Robin systém).
Donominácia účastnikov-pretekárov je možná so súhlasom regionálnych zväzov !!!
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.

propozície a ďalšie informácie na www.sutazekarate.sk a na www.karate.sk