Memoriál Michala Bozogáňa – 5. ročník

Dátum/Čas:

Date(s) - 28 jan 2012
8:00 AM - 6:00 PM

Lokalita:

Adresa: Palackého 14
Mesto: Košice
Krajina: Slovakia


Organizátor: Karate klub UNION Košice
Riaditeľ súťaže: Ing. Peter Bozogáň

Prezentácia: 8:00 – 9:00 hod.
Štartovné: 15 Eur / pretekár / každý 10 – ty pretekár z jedného klubu bezplatne!!!

Ceny: 1. – 3. miesto –pohár,diplom;
V kategórii mužov a žien za umiestnenie do 3. miesta finančná odmena podľa umiestnenia od sponzora a usporiadateľa

Hlavný rozhodca: Ing. Bácskai Imrich

Informácie: 0907 927132– Ing. Bozogáň, dorka@extel.sk,

PROGRAM:
1. Slávnostné otvorenie: 9:45 hod.
2. Začiatok súťaže: 10:00 kumite (od najmladších, nakoniec seniori)

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
KUMITE
ml.žiaci 10-11: -35 kg, -40 kg, +40 kg; 60 sekúnd
ml.žiačky 10-11: -35 kg, -40 kg, +40 kg; 60 sekund
st.žiaci 12-13: -40 kg, -50 kg, +50 kg; 90 sekúnd
st.žiačky 12-13: -40 kg, -45 kg, +45 kg; 90 sekúnd
kadeti 14-15: -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg; 120 sekúnd
kadetky 14-15: -47 kg, -54 kg, +54 kg; 120 sekúnd
juniori 16-17: -55 kg, -61kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg; 120 sekúnd
juniorky 16-17: -48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg; 120 sekúnd
muži: do 75 kg, nad 75 kg; 180 sekúnd
ženy: do 57 kg, nad 57 kg; 120 sekúnd

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Povinná lekárska prehliadka nie staršia ako jeden rok.

PRAVIDLÁ:
– podľa pravidiel WKF so skrátenou repasážou
– každý pretekár môže nastúpiť len v jednej kategórii
– všetci zúčastnení pretekári si uvedomujú riziká, ktoré vyplývajú z ich štartu na súťaži a štartujú na vlastnú
zodpovednosť!

UBYTOVANIE: každý si zabezpečí sám,odporúčame:
Školský internát Antona Garbana,
Werferova 10,Košice
Ladislav Blicha ++421 910 905 876
Mail: blicha@siagarbana.sk

Súpisku pretekárov poslať na dorka@extel.sk do 26.1.2012.