1.kolo SP žiakov+MSR družstiev 6-7r.

Dátum/Čas:

Date(s) - 16 feb 2020
8:00 AM - 7:00 PM

Lokalita:

Adresa: Mládežnícka
Mesto: Trenčín
Krajina: Slovakia


1. kolo Slovenského pohára detí a žiakov
Majstrovstvá Slovenska v kumite družstiev 6-7 ročných

Doprava: KK UNION organizuje autobus

Uzávierka online registrácie je 12.2.2019 /streda 24:00 hod./

viac info na sutazekarate.sk

Dátum: 16. február 2020 – NEDEĽA – 9:00 hod.
Miesto konania: Mestská športová hala na Sihoti, Mládežnícka č. 1, Trenčín

Štartovné:
15,- € za pretekára pre štart max. v dvoch kategóriách
18,- € za pretekára pre štart v troch kategóriách
20,- € za družstvo

Váženie a kontrola preukazov jednotlivých pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať priamo po nástupe na tatami pred začiatkom zápasov pre danú kategóriu.
Pretekári sa môžu odvážiť aj pred súťažou kumite pri stolíku ŠTK, a ak splnia limit hmotnostnej kategórie, do ktorej sú prihlásení, môžu o tom dostať potvrdenie, ktorým sa potom preukážu rozhodcom na tatami a táto navážená hmotnosť im bude uznaná.
Ak pri kontrole váženia nemá pretekár hmotnosť zodpovedajúcu kategórii, v inej kategórii nastúpiť už nemôže.
Pretekári musia nastúpiť na váženie tak, ako budú ustrojení na zápas – teda v karate gi, s opaskom a všetkými chráničmi v zmysle pravidiel. Tolerancia hmotnosti je 1200 gramov.
Posledný termín zmeny hmotnostnej kategórie v kumite je 90 minút pred začatím kategórie podľa timetable. Po tomto čase už nie je možné pretekára preradiť do inej kategórie.

V prípade ak bude v individuálnych kategóriách kata a kumite menej ako 5 pretekárov, budú prebiehať zápasy systémom každý s každým.

V kategóriách 5 – 11 ročných je používanie štátneho znaku na karate gi ZAKÁZANÉ.

Informácia k programu súťaže!
Vzhľadom na snahu znížiť zaťaženie a celodennú programovú náročnosť účastníkom M-SR detí a žiakov opätovne v harmonograme súťaže platí, že kategórie 5 ročných a 6 – 7 ročných, prebehne v prvej časti programu, a to: od agility, cez kata a kumite jednotlivcov až po M-SR v kumite družstiev 6-7 ročných. Následne po ukončení súťaže tejto kategórie, začne súťaž jednotlivcov pre kategórie 8 – 9 ročné a 10 – 11 ročné deti – v poradí: agility, kata, kumite. Orientačný harmonogram je uvedený v nižšie uvedenom programe.

Možnosti upresnenia registrácie:
08:00 – 08:45 hod. – Kategórie: 5–7 roční: Agility, Kata jednotlivci, Kumite jednotlivci, Kumite družstvá 6-7 roční
08:45 – 11:00 hod. – Kategórie: 8-9 a 10-11 roční: Agility, Kata jednotlivci, Kumite jednotlivci

Program súťaže:
9:00 hod. – Začiatok súťaže pre 5-7 ročných. Súťažné kategórie budú prebiehať v poradí: Agility, Kata a Kumite
jednotlivci, M-SR Kumite družstvá
11:00 hod. – Začiatok súťaže pre 8-11 ročných. Súťažné kategórie budú prebiehať nasledovne, Agility, Kata jednotlivci, Kumite jednotlivci

V kategóriách začiatočníkov môžu nastúpiť len pretekári s STV maximálne 7. kyu (vrátane), ktorí doposiaľ v predchádzajúcich ročníkoch súťaží Slovenského pohára a Majstrovstiev Slovenska detí a žiakov štartovali v uvedených kategóriách len v jednom roku. To znamená, že akonáhle už pretekár štartoval na niektorej z uvedených súťaží v dvoch kalendárnych rokoch, môže štartovať už len v kategóriách pokročilých.

– Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej
– Vyhlasovanie víťazov bude priebežné.
– Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže +/- 30 min.
– Súťažiaci môžu štartovať v KATA a v KUMITE iba v jednej kategórii (začiatočníci alebo pokročilí).
– Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
– Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
– Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

– Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s plnou repasážou.
– Jeden pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kumite a len za jedno družstvo.

Pre kumite družstiev platí:
– Tréner (coach) musí pred začatím zápasu odovzdať súpisku pretekárov, v akom poradí nastúpia.
– Pre kumite sú povinné body protectory, chrániče rúk, priehlavkov, holení a chránič zubov.
– Družstvo pre kumite musí mať v súpiske minimálne dvoch pretekárov a môže mať maximálne štyroch pretekárov, platí pre všetky vekové kategórie.
– Nie sú povolené zmiešané štarty mužského a ženského pohlavia.
– Povolený je štart jedného hosťujúceho pretekára v družstve.