2008/2009

Výsledky zo sezóny 2008/2009

MSR družstiev, Bánovce nad Bebravou, 7.6.2009
KUMITE ženy 1.miesto
KUMITE mladší žiaci 2.miesto
KATA mladší žiaci 2.miesto
KUMITE staršie žiačky 3.miesto
KATA staršie žiačky 3.miesto
Shito Ryu Open, Nové Zámky, 23.5.2009
Langošová Júlia KUMITE kadetky 1.miesto
Langošová Júlia KUMITE ženy 1.miesto
Kuchárová Dominika KUMITE ml. žiačky 2.miesto
Pillárová Viktória KUMITE st. žiačky 2.miesto
Kabát Jakub KUMITE st. žiaci 2.miesto
Langošová Lucia KUMITE ženy 3.miesto
MSR detí a žiakov 2009, Košice, 16.5.2009 241_msdetiaziakov09
Fedor Martin KUMITE ml.žiaci -40kg 1.miesto
Baňasová Jaroslava KUMITE st.žiačky +45kg 2.miesto
Kuchárová Dominika KUMITE st.žiačky -40kg 2.miesto
Timura Martin KUMITE chlapci -28kg 3.miesto
Krestová Karinka KATA st.žiačky 3.miesto
Revúcky pohár 2009, Revúca, 9.5.2009 240_Revuca
Olejár Viktor KUMITE ml.žiaci +40kg 1.miesto
Pillárová Viktória KUMITE st. žiačky +40kg 2. miesto
Pillárová Tatiana KUMITE dievčatá -30kg 3.miesto
Kuchárová Dominika KUMITE st. žiačky -40kg 3. miesto
Olejár Viktor KATA ml.žiaci 3.miesto
Pillárová Tatiana KATA dievčatá 3.miesto
Timura Martin KATA chlapci 3.miesto
Lux Kristián KATA st.žiaci 3.miesto
Majstrovstvá VÚKABU detí a žiakov, Bardejov, 2.5.2009
Krestová Karin KATA st.žiačky 1.miesto
Fedor Martin KATA ml.žiaci 1.miesto
Pillárová Tatiana KATA družstvá ml.žiačky 1.miesto
Csomorová Erika KATA družstvá ml.žiačky 1.miesto
Vasilová Diana KATA družstvá ml.žiačky 1.miesto
Pillárová Viktória KATA družstvá st.žiačky 1.miesto
Kuchárová Dominika KATA družstvá st.žiačky 1.miesto
Krestová Karin KATA družstvá st.žiačky 1.miesto
Olejár Viktor KATA družstvá st.žiaci 1.miesto
Fedor Martin KATA družstvá st.žiaci 1.miesto
Lux Kristián KATA družstvá st.žiaci 1.miesto
Kolcúnová Barbora KUMITE dievčatá -32kg 1.miesto
Kuchárová Dominika KUMITE st.žiačky -40kg 1.miesto
Krestová Karin KUMITE st.žiačky -45kg 1.miesto
Banasová Jaroslava KUMITE st.žiačky +45kg 1.miesto
Medve Miroslav KUMITE ml.žiaci -30kg 1.miesto
Fedor Martin KUMITE ml.žiaci -40kg 1.miesto
Kuchárová Dominika KUMITE družstvá st.žiačky 1.miesto
Banasová Jaroslava KUMITE družstvá st.žiačky 1.miesto
Timura Martin KATA chlapci 2.miesto
Olejár Viktor KATA ml.žiaci 2.miesto
Pillárová Viktória KUMITE st.žiačky +45kg 2.miesto
Timura Martin KUMITE chlapci -28kg 2.miesto
Pillárová Viktória KUMITE družstvá st.žiačky 2.miesto
Krestová Karin KUMITE družstvá st.žiačky 2.miesto
Fedor Martin KUMITE družstvá st.žiaci 2.miesto
Olejár Viktor KUMITE družstvá st.žiaci 2.miesto
Lux Kristián KUMITE družstvá st.žiaci 2.miesto
Pillárová Tatiana KATA dievčatá 3.miesto
Csomorová Erika KUMITE ml.žiačky +40kg 3.miesto
Pillárová Tatiana KUMITE dievčatá -30kg 3.miesto
Horváth Matúš KUMITE chlapci +32kg 3.miesto
Lux Kristián KUMITE st.žiaci -45kg 3.miesto
Csomorová Erika KUMITE družstvá ml.žiačky 3.miesto
Vasilová Diana KUMITE družstvá ml.žiačky 3.miesto
Lux Kristián KATA st.žiaci 4.miesto
Olejár Viktor KUMITE ml.žiaci +40kg 4.miesto
Galanta Cup 2009, Galanta, 25.4.2009
Pillárová Viktória KUMITE staršie žiačky -45kg 2. miesto
GP Hradec Králové, 25.4.2009 239_Hradec_Kralove
Lucia Langošová KUMITE ženy -61kg 2.miesto
Lucia Langošová KUMITE ženy družstvá 3.miesto
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 4.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -57kg 4.miesto
Junior Olympic U.S., Las Vegas, 10.4. 2009
Maťo Čuchran KUMITE 16 roční -65kg 2. miesto
Šarišský pohár, Prešov, 11.4.2009 238_sarissky_pohar_2009
Baňasová Jaroslava KUMITE staršie žiačky +45kg 1. miesto
Vasiľová Diana KUMITE mladšie žiačky -40kg 1. miesto
Pillárová Viktória KUMITE staršie žiačky -45kg 1. miesto
Langošová Júlia KUMITE ženy -55kg 1. miesto
Langošová Lucia KUMITE ženy BRH 1. miesto
Kabát Jakub KUMITE kadeti +60 kg 1. miesto
Kabát Jakub KUMITE juniori -68kg 1. miesto
Langošová Júlia KUMITE ženy BRH 2. miesto
Štofira Karol KUMITE muži BRH 2. miesto
Baňasová Jaroslava KUMITE kadetky -55kg 3. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE staršie žiačky -40kg 3. miesto
Vranovský pohár mládeže, 21.3.2009 237_vranovsky_pohar
Alexandra Vasková KUMITE juniorky BRH 1. miesto
Tatiana Pillárová KUMITE dievčatá -30kg 1. miesto
Karin Krestová KUMITE staršie žiačky -45kg 1. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE staršie žiačky +45kg 1. miesto
Viktória Pillárová KUMITE staršie žiačky -40kg 1. miesto
Lenka Tomčová KUMITE staršie žiačky +45kg 1. miesto
Diana Vasiľová KUMITE mladšie žiačky +40kg 2. miesto
Peter Hlivka KUMITE mladší žiaci +40kg 2. miesto
Oliver Lohaj KUMITE starší žiaci -45kg 2. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE staršie žiačky -40kg 2. miesto
Marcel Para KUMITE starší žiaci +50kg 2. miesto
Daniel Földeš KUMITE staršie žiačky -50kg 3. miesto
Martin Fedor KUMITE mladší žiaci -40kg 3. miesto
Barbora Kolcúnová KUMITE dievčatá -30kg 4. miesto
Erika Csomorová KUMITE mladšie žiačky +40kg 4. miesto
Jakub Kabát KUMITE starší žiaci +50kg 4. miesto
Pillárová, Krestová KUMITE družstvá staršie žiačky 1. miesto
Vasiľová, Csomorová, Makaturová KUMITE družstvá mladšie žiačky 2. miesto
Baňasová, Kuchárová KUMITE družstvá staršie žiačky 2. miesto
Földeš, Para, Kabát KUMITE družstvá starší žiaci 2. miesto
Olejár, Fedor KUMITE družstvá mladší žiaci 3. miesto
Alexandra Vasková KATA juniorky 1. miesto
Karin Krestová KATA staršie žiačky 1. miesto
Kristián Lux KATA starší žiaci 1. miesto
Tatiana Pillárová KATA dievčatá 1. miesto
Zuzka Hlavačková KATA mladšie žiačky 3. miesto
Barbora Kolcúnová KATA dievčatá 3. miesto
Diana Vasiľová KATA mladšie žiačky 4. miesto
Lux, Olejár, Fedor KATA družstvá starší žiaci 1. miesto
Pillárová, Krestová, Kuchárová KATA družstvá staršie žiačky 1. miesto
Vyhodnotenie Slovenského pohára seniorov 237_MSR
Júlia Langošová KUMITE seniorky -61kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE seniorky -68kg 1. miesto
Majstrovstvá SR seniorov, SNV, 14.3.2009 237_MSR
Langošová Lucia KUMITE seniorky -61kg 3. miesto
3.kolo SP žiakov, Komárno, 7.3.2009
Baňasová Jaroslava KUMITE staršie žiačky +45kg 1. miesto
Fedor Martin KUMITE mladší žiaci -40kg 1. miesto
Kabát Jakub KUMITE starší žiaci +50kg 1. miesto
Kuchárová Dominika KUMITE staršie žiačky -40kg 2. miesto
Kristián Lux KUMITE starší žiaci -40kg 3. miesto
Pillárová Tatiana KATA dievčatá 3. miesto
Harasuto Cup – CEKL, Lodž, 28.2.2009 235_lodz
Langošová Júlia KUMITE juniorky družstvá 1. miesto
Kabát Jakub KUMITE kadeti -57kg 3. miesto
Kuchárová Dominika KUMITE staršie žiačky -40kg 3. miesto
Langošová Júlia KUMITE juniorky -59kg 3. miesto
Langošová Lucia KUMITE seniorky -61kg 3. miesto
Baňasová Jaroslava KUMITE staršie žiačky družstvá 3. miesto
Kuchárová Dominika KUMITE staršie žiačky družstvá 3. miesto
Langošová Lucia KUMITE seniorky družstvá 3. miesto
Slovenský pohár žiakov a seniorov, Sabinov, 21.2.2009 236_slovensky_pohar_sabinov
Krestová Karinka KUMITE staršie žiačky -45kg 1. miesto
Langošová Júlia KUMITE ženy -61kg 1. miesto
Horváth Matúš KUMITE chlapci +32kg 2. miesto
Kabát Jakub KUMITE starší žiaci +50kg 2. miesto
Langošová Lucia KUMITE ženy -68kg 2. miesto
Baňasová Jaroslava KUMITE staršie žiačky +45kg 3. miesto
Olejár Viktor KUMITE mladší žiaci +45kg 3. miesto
VUKABU seniorov, Vranov nad Topľou, 14.02.2009 234_VUKABU_2009
Júlia Langošová KUMITE ženy -61kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE ženy -68kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE ženy  BRH 1. miesto
Júlia Langošová KUMITE ženy  BRH 2. miesto
Lucia Langošová KATA ženy 2. miesto
Slovenský pohár seniorov – 1.kolo, Nové Zámky, 07.02.2009
Lucia Langošová KUMITE ženy -68kg 1. miesto
Júlia Langošová KUMITE ženy -61kg 2. miesto
2. Memoriál Michala Bozogáňa, Košice, 10.01.2009 232_memorial_bozogan_2009
Lucia Langošová KUMITE seniorky +57kg 1. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE staršie žiačky +45kg 2. miesto
Podvihorlatský pohár mládeže, Humenné, 21.12.2008
Viktória Pillárová KUMITE staršie žiačky -40kg 1. miesto
Tatiana Pillárová KUMITE dievčatá -30kg 1. miesto
Dianka Vasiľová KUMITE mladšie žiačky -40kg 1. miesto
Jarka Baňasová KUMITE staršie žiačky +40kg 1. miesto
Erika Csomorová KUMITE mladšie žiačky +40kg 2. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE staršie žiačky -40kg 2. miesto
Lenka Tomčová KUMITE staršie žiačky +45kg 2. miesto
Peter Hlivka KUMITE mladší žiaci +40kg 2. miesto
Matúš Horváth KUMITE chlapci +32kg 2. miesto
Kristián Lux KUMITE mladší žiaci -40kg 3. miesto
Jakub Kabát KUMITE starší žiaci +50kg 3. miesto
Viktor Olejár KUMITE mladší žiaci +40kg 3. miesto
Barbora Kolcúnová KUMITE dievčatá -30kg 4. miesto
Daniel Földeš KUMITE starší žiaci -50kg 4. miesto
Ján Plšek KUMITE chlapci +32kg 4. miesto
Marcel Para KUMITE starší žiaci +50kg 4. miesto
Tomčová, Baňásová KUMITE družstvá staršie žiačky 1. miesto
Vasiľová, Csomorová, Makaturová KUMITE družstvá mladšie žiačky 1. miesto
Pillárová, Kuchárová KUMITE družstvá staršie žiačky 2. miesto
Földeš, Para, Kabát KUMITE družstvá starší žiaci 3. miesto
Tatiana Pillárová KATA dievčatá 1. miesto
Kristián Lux KATA mladší žiaci 1. miesto
Viktor Olejár KATA mladší žiaci 2. miesto
Martin Fedor KATA mladší žiaci 3. miesto
Zuzka Hlavačková KATA mladšie žiačky 3. miesto
Barbora Kolcúnová KATA dievčatá 4. miesto
Martina Makaturová KATA dievčatá 4. miesto
Martin Timura KATA chlapci 4. miesto
Pavol Cibuľa KATA mladší žiaci 4. miesto
Lux, V.Olejár, Fedor KATA družstvá chlapci 1. miesto
Pillárová, Tomčová, Kuchárová KATA družstvá dievčatá 2. miesto
Avas Kupa 2008 Miskolc 231_avas_cup
Dominika kuchárová KUMITE staršie žiačky -45kg 2. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE staršie žiačky -52kg 2. miesto
Viktória Pillárová KUMITE staršie žiačky -45kg 3. miesto
Vyhodnotenie Slovenského pohára kadetov, juniorov a starších juniorov 229_trencin_ms
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE staršie juniorky -60kg 1. miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -57kg 1. miesto
Majstrovstvá Slovenska kadetov, juniorov a starších juniorov, Trenčín, 13.12.2008 229_trencin_ms
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE staršie juniorky -60kg 2. miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -57kg 3. miesto
Lucia Langošová KATA staršie juniorky 2. miesto
KACHIKAN CUP 2008, Nitra, 29.11.2008 230_nitra
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 1. miesto
Vasková Alexandra KUMITE juniorky -53kg 2. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE staršie žiačky -50kg 3. miesto
Vašková Martina KUMITE staršie žiačky +50kg 3. miesto
Slovenský pohár kadetov a juniorov, Sabinov, 22.11.2008 227_sabinov
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE staršie juniorky -60kg 1. miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -57kg 1. miesto
Matej Tašoni KUMITE starší juniori -78kg 3. miesto
Prešovský pohár mládeže, 16.11.2008 226_preso
Diana Vasiľová KUMITE mladšie žiačky +40kg 1. miesto
Tatiana Pillárová KUMITE dievčatá -30kg 1. miesto
Karin Krestová KUMITE staršie žiačky -40kg 1. miesto
Mekki El-Medkovari KUMITE mladší žiak 45kg 2. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE staršie žiačky -40kg 2. miesto
Lenka Tomčová KUMITE staršie žiačky +45kg 2. miesto
Jakub Kabát KUMITE starší žiaci +50kg 2. miesto
Viktória Pillárová KUMITE staršie žiačky -40kg 3. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE staršie žiačky +45kg 3. miesto
Kristián Lux KUMITE mladší žiaci -40kg 3. miesto
Matúš Horváth KUMITE chlapci -35kg 3. miesto
Viktor Olejár KUMITE mladší žiaci +50kg 3. miesto
Martin Fedor KUMITE mladší žiaci -45kg 4. miesto
Karin Krestová KATA staršie žiačky 3. miesto
Peter Lukačko KATA chlapci 3. miesto
Martin Fedor KATA mladší žiaci 3. miesto
Dominika Kuchárová KATA staršie žiačky 4. miesto
Kristián Lux KATA mladší žiaci 4. miesto
Pillárová, Vašková, Kuchárová KUMITE družstvá staršie žiačky 1. miesto
Kolcúnová, Vasiľová, Csomorová KUMITE družstvá mladšie žiačky 1. miesto
Tomčová, Baňásová, Krestová KUMITE družstvá staršie žiačky 2. miesto
Kabát, Para, Földeš KUMITE družstvá starší žiaci 2. miesto
Lux, Fedor, Olejár KUMITE družstvá mladší žiaci 3. miesto
Pillárová, Kuchárová, Krestová KATA družstvá dievčatá 1. miesto
Lux, Fedor, Olejár KATA družstvá chlapci 1. miesto
Stredoslovenský pohár mládeže – 1. kolo a Otvorené Majstrovstvá stredoslovenského kraja 225_Revuca
Dominika Kuchárová KUMITE staršie žiačky -40kg 1. miesto
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE staršie juniorky -60kg 1. miesto
Jakub Kabát KUMITE starší žiaci +50kg 1. miesto
Táňa Pillárová KUMITE dievčatá -30kg 2. miesto
Matej „Shazan“ Tašoni KUMITE starší juniori +78kg 2. miesto
Viktória Pillárová KUMITE staršie žiačky -40kg 3. miesto
Kristián Lux KUMITE mladší žiaci -40kg 3. miesto
Kristián Lux KATA mladší žiaci 3. miesto
Traditional Karate Championship, New York , 26.10.2008
Matej Čuchran KUMITE 16-17 roční 1. miesto
Matej Čuchran KUMITE 18-34 roční 2. miesto
Pohár SNP a EP univerzít, Banská Bystrica, 25.10.2008
Lucia Langošová KUMITE seniorky +57kg 2. miesto
Croatia Open, Split, Chorvátsko, 25.10.2008
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 2. miesto
Slovenský pohár detí, mladších a starších žiakov, Žilina, 18.10.2008 222_1._kolo_SP_deti_a_ziakov_18.102008
Pillárová Tatiana KUMITE dievčatá -25kg 1. miesto
Krestová Karinka KUMITE mladšie žiačky -40kg 1. miesto
Baňasová Jaroslava KUMITE mladšie žiačky +45kg 2. miesto
Pillárová Viktória KUMITE staršie žiačky -40kg 3. miesto
Vašková Martina KUMITE mladšie žiačky +45kg 3. miesto
Bielsko Biala, Poľsko, 18.10.2008 224_Polsko
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE seniorky -60kg 1. miesto
Majstrovstvá VÚKABU dorastu a juniorov, Košice, 11.10.2008 gallery link
Lucia Langošová KUMITE staršie juniorky -60kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE staršie juniorky BRH 1. miesto
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 1. miesto
Maťo Tašoni KUMITE starší juniori -78kg 2. miesto
Lucia Langošová KATA staršie juniorky 3. miesto
Júlia Langošová KUMITE juniorky BRH 3. miesto
Júlia Langošová KATA juniorky 3. miesto
Maťo Tašoni KUMITE starší juniori BRH 4. miesto
Turnaj Rumunsko
Viktória Pillárová KUMITE staršie žiačky -40kg 1. miesto
Maťo Tašoni KUMITE starší juniori -78kg 2. miesto
15th Memory Karate Cup – SLAVONSKI BROD 2008, Chorvátsko, 5. 10 2008
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 3. miesto
Lucia Langošová KUMITE družstvá seniorky 3. miesto
Jugo Cup, Košice, 4.10.2008 gallery link
Dominika Kuchárová KUMITE staršie žiačky -40kg 1. miesto
Lenka Tomčová KUMITE staršie žiačky +45kg 1. miesto
Daniel Földeš KUMITE mladší žiaci +40kg 1. miesto
Kristián Lux KUMITE mladší žiaci -35kg 1. miesto
Jakub Kabát KUMITE starší žiaci +50kg 1. miesto
Peter Lukačko KUMITE deti -30kg 1. miesto
Tatiana Pillárová KUMITE deti -25kg 2. miesto
Dianka Vasiľová KUMITE mladšie žiačky -40kg 2. miesto
Jarka Baňasová KUMITE staršie žiačky +40kg 2. miesto
Viktória Pillárová KUMITE staršie žiačky -40kg 2. miesto
Viktor Olejár KUMITE mladší žiaci +40kg 2. miesto
Barbora Kolcúnová KUMITE deti -30kg 3. miesto
Martina Vašková KUMITE staršie žiačky +45kg 3. miesto
Braňo Olejár KUMITE deti +30kg 3. miesto
Peter Hlivka KUMITE mladší žiaci +40kg 3. miesto
Pillárová, Vašková, Kuchárová KUMITE družstvá dievčatá 1. miesto
Tomčová, Baňásová, Krestová KUMITE družstvá dievčatá 2. miesto
Kristián Lux KATA mladší žiaci 1. miesto
Dianka Vasiľová KATA mladšie žiačky 2. miesto
Martin Timura KATA deti 2. miesto
Martin Fedor KATA mladší žiaci 3. miesto
Pillárová, Krestová, Kuchárová KATA družstvá dievčatá 1. miesto
Lux, V.Olejár, Fedor KATA družstvá chlapci 1. miesto
Slovenský pohár kadetov a juniorov – 1. kolo, Galanta, 27.9.2008
Lucia Langošová KUMITE staršie juniorky -60kg 1. miesto
Júlia Langošová KUMITE juniorky -55kg 1. miesto
Maťo Tašoni KUMITE starší juniori -78kg 1. miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -57kg 2. miesto
Júlia Langošová KATA juniorky 3. miesto
11th Budapest Open, 20. – 21. september 2008 gallery link
Julka Langošová KUMITE juniorky -59kg 3. miesto
Viktória Pillárová KUMITE žiačky -40kg 3. miesto