Dôležité informácie a NÁBOR NOVÝCH ČLENOV

Do budovy Strednej športovej školy a našej telocvične „DOJO“
UŽ prichádzajte cez hlavný vchod školy a naše šatne.


NÁBOR + ZAČIATOČNÍCI majú tréningy
každý utorok a štvrtok od 16,30 do 17,30 hod.

Prihlásiť môžete deti vo veku od 6 resp. 5 rokov.
Rozvrh tréningov od septembra 2020

Nechajte svoj názor