18. Memorijalni karate cup – Slavonski Brod 2011

18. Memorijalni karate cup Slavonski Brod 2011, 24.9.2011

1. miesto – KUMITE kadetky -54 kg – Viktória Pillárová
1. miesto – KUMITE juniorky -48 kg – Marigona Mehmeti
2. miesto – KUMITE kadetky +54 kg – Jaroslava Baňasová
2. miesto – KUMITE ženy -50 kg – Marigona Mehmeti
3. miesto – KUMITE ženy -55 kg – Marigona Mehmeti

14. ročník Budapešť Open

14. ročník Budapešť Open, 17. – 18.9.2011

2. miesto – KUMITE kadetky -47 kg – Dominika Kuchárová
2. miesto – KUMITE st.juniorky -60 kg – Júlia Langošová
3. miesto – KUMITE kadetky -54 kg – Viktória Pillárová
3. miesto – KUMITE juniorky -48 kg – Marigona Mehmeti
3. miesto – KUMITE ml. žiaci +40 kg – Matúš Horváth
3. miesto – KUMITE st. žiaci +52 kg – Martin Fedor

Takeji Ogawa (9. dan) – seminár v Humennom

11th CROATIA OPEN

11th CROATIA OPEN 2011 – 10.9.2011, Rijeka, Chorvátsko

2. miesto – KUMITE kadetky +54kg – Jaroslava Baňasová
3. miesto – KUMITE kadetky -54kg – Viktória Pillárová

sústredenie, Drienica, Javorná - Lysá

Letné sústredenie 2011

Ako vždy, predposledný augustový týždeň sme sa zišli na týždennom letnom sústredení. ktoré sa už tradične konalo v rekreačnom stredisku Drienica, pod kopcom Lysá v Čergovskom pohorí pri Sabinove, pričom ubytovanie bolo zabezpečené v hoteli Javorná.

Sústredenia sa zúčastnil veľký počet detí a mládeže, a to nie len z nášho oddielu, ale aj z iných slovenských a zahraničných klubov. Svojou prítomnosťou nás po prvý krát poctili aj tréneri a cvičenci poľského karate oddielu Harasuto, taktiež cvičenci z Maďarska a už po niekoľkýkrát aj viceprezident Slovenského zväzu karate a reprezentačný tréner pre kata, pán Peter Baďura (7. dan v shito – ryu). Majster Baďura počas dvoch dní vysvetľoval pretekárom techniky a kata školy shito – ryu. Tréner poľského klubu Harasuto, Janusz Harast, taktiež prevzal velenie nad niekoľkými tréningami.

Komu sa málilo, mohol okrem pravidelných tréningov, na šport alebo relax využiť aj krytú plaváreň, sauny, výrivky, soľnú alebo eukalyptovú jaskyňu, či trampolínu… Spestrením tréningových dní boli aj súťaže v stolnom tenise, nohejbale, vedomostná súťaž a rôzne ďalšie súťaže. Ani tento rok však sústredenie neopomenul veselý karneval masiek a táborák s opekačkou, gitarou a spevom.

Na záver sústredenia boli mladí karatisti podrobení aj náročným skúškam technickej vyspelosti, hovorovo známym aj ako „páskovanie“ a boli vyhodnotení najlepší pretekári klubu za sezónu 2011/2012.

Výsledky zo sezóny 2010/2011

Európsky pohár mládeže, Bratislava, 11.6.2011

 

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 1.miesto
Matúš Horváth KUMITE ml.žiaci -40kg 1.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 2.miesto
Martin Fedor KUMITE st.žiaci -50kg 2.miesto
Tatiana Pillárová KUMITE ml.žiačky -35kg 3.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 3.miesto
Majstrovstvá SR družstiev,Košice 4.6.2011

 

J.Baňasová, V.Pillárová, D.Kuchárová, M.Mehmeti KUMITE juniorky15-17r. BRH 2.miesto
M.Timura, I.Liba, M.Piroško KATA žiaci 9-11r. 2.miesto
M.Fedor, K.Lux, M.Medve KATA dorasteni 12-14r. 2.miesto
V.Pillárová, D.Kuchárová, M.Mehmeti KATA juniorky 15-17r. 3.miesto
Majstrovstvá ŠITO RYU ASOCIÁCIE,Nové Zámky,28.5.2011

 

Dominika Kuchárová KUMITE ml.dorastenky -50kg 1.miesto
Viktória Pillárová KUMITE ml.dorastenky -50kg 2.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE ženy BRH 2.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE ml.dorastenky +50kg 3.miesto
MSR detí,žiakov a ml.dorastencov, Spišská Nová Ves,21.5.2011

 

Martin Timura KUMITE st. žiaci 10-11r. -35kg 2.miesto
GISHIN CUP 2011,Košice,14.5.2011

 

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 1.miesto
Kristián Lux KUMITE kadeti -52kg 1.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 2.miesto
Matúš Horváth KUMITE st. žiaci -40kg 2.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE ženy U21 -57kg 2.miesto
Martin Fedor KUMITE ml.dorastenci -50kg 2.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
Jakub Kabát KUMITE juniori -68kg 2.miesto
Júlia Langošová KUMITE ženy U21 +57kg 3.miesto
Martin Fedor KATA ml. dorastenci 3.miesto
Revúcky pohár mládeže, Revúca, 7.5.2011

 

Martin Fedor KATA ml. dorastenci 12-13 r. 1. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE st. dorastenky 14-15 r. +55 kg 1. miesto
Viktória Pillárová KUMITE st. dorastenky 14-15 r. -55 kg 1. miesto
Tatiana Pillárová KUMITE st. žiačky 10-11 r. -35 kg 1. miesto
Martin Fedor KUMITE ml. dorastenci 12-13 r. -50 kg 1. miesto
Martin Timura KUMITE st. žiaci 10-11 r. -35 kg 1. miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky 16-17 r. -60 kg 2. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE st. dorastenky 14-15 r. -55 kg 2. miesto
Kristián Lux KUMITE st. dorastenci 14-15 r. -60 kg 3. miesto
Matúš Horváth KUMITE st. žiaci 10-11 r. -40 kg 3. miesto
Martin Timura KATA st. žiaci 10-11 r. 3. miesto
Kristián Lux KATA st. dorastenci 14-15 r. 3. miesto
Majstrovstvá VUKABU, Rožňava, 30.04.2011

 

Tatiana Pillárová KUMITE st. žiačky 10-11 r. -35 kg 1. miesto
Martin Timura KUMITE st. žiaci 10-11 r. -35 kg 1. miesto
Martin Piroško KUMITE st. žiaci 10-11 r. -30 kg 1. miesto
Matúš Horváth KUMITE st. žiaci 10-11 r. -40 kg 2. miesto
Gabriel Maďar KATA chlapci 5-7 r. 2. miesto
Lubomír Demský KUMITE ml. žiaci 8-9 r. -32 kg 3. miesto
Matúš Horváth, Martin Timura, Patrik Tchur, Ján Plšek KUMITE DRUŽSTVÁ žiaci 9-11 r. BRH 3. miesto
12.ročník Grand Prix Hradec Králove /CZE/,23.-24.4.2011

 

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky OPEN 2.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky OPEN 3.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 3.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 3.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 3.miesto
Dominika Kuchárová, Jaroslava Baňasová a Viktória Pillárová KUMITE DRUŽSTVÁ kadetky 1.miesto
SP detí, žiakov a ml. dorastencov-3.kolo, Sabinov,16.4.2011

 

Martin Fedor KUMITE ml.dorastenci -50kg 3.miesto
Grand Prix Slovakia,Bratislava,10.4.2011

 

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 3.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 3.miesto
4. kolo Žiackej ligy,Michalovce,2.4.2011

 

Tatiana Pillárová KATA dievčatá pokr. 8-9 r. 1.miesto
Ivo Liba KATA chlapci pokr. 8-9 r. 1.miesto
Martin Timura KUMITE ml.žiaci pokr. 10-11 r. -35kg 1.miesto
Tatina Pillárová KUMITE dievčatá pokr. 8-9 r. +30kg 2.miesto
Gabriel Maďar KATA chlapci 5-7 r. 2.miesto
Lubomír Demský KATA chlapci zač. 8-9 r. 3.miesto
Martin Timura KATA ml.žiaci pokr. 10-11 r. 3.miesto
Ivo Liba KUMITE chlapci pokr. 8-9 r. -30kg 3.miesto
Martin Piroško KUMITE ml.žiaci zač. 10-11 r. -35kg 3.miesto
Patrik Tchúr KUMITE ml.žiaci zač. 10-11 r. -40kg 3.miesto
Ján Plšek KUMITE ml.žiaci pokr. 10-11 r. +40kg 3.miesto
GP Žilina, Žilina, 2.4.2011

 

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Karin Krestová KUMITE kadetky -54kg 3.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 3.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -53kg 3.miesto
Martin Fedor KUMITE ml.dorastenci -50kg 3.miesto
3. kolo Žiackej ligy, Vranov nad Topľou, 27.03.2011

 

Tatiana Pillárová KATA dievčatá pokr. 8-9 r. 1. miesto
Miroslav Medve KATA st. žiac pokr. 12-13 r. 1. miesto
Ivo Liba KUMITE chlapci pokr. 8-9 r. -30kg 1. miesto
Tatiana Pillárová KUMITE dievčatá pokr. 8-9 r. +30kg 1. miesto
Matúš Horváth KUMITE ml. žiaci pokr. 10-11 r. -40kg 1. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky 14-15 r. -50kg 1. miesto
Jaroslava Baňásová KUMITE kadetky 14-15 r. +50kg 1. miesto
Dominika Kuchárová KATA kadetky 14-15 r. 2. miesto
Patrik Tchur KUMITE ml. žiaci zač. 10-11 r. -40kg 2. miesto
Diana Vasiľová KUMITE st. žiačky pokr. 12-13 r. +45kg 2. miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky 14-15 r. +50kg 2. miesto
Gabriel Maďar KATA chlapci 5-7 roč. 3. miesto
Lubomír Demský KATA chlapci zač. 8-9 r. 3. miesto
Ivo Liba KATA chlapci pokr. 8-9 r. 3. miesto
Karin Krestová KATA kadetky 14-15 r. 3. miesto
Michal Takáč KUMITE st. žiaci zač. 12-13 r. +50kg 3. miesto
Ján Plšek KUMITE ml. žiaci pokr. 10-11 r. +40kg 3. miesto
Horváth, Plšek, Tchur KUMITE DRUŽSTVO ml. žiaci BRH 3. miesto
Majstrovstvá SR seniorov,Trenčín,19.3.2011

 

Júlia Langošová KUMITE ženy -68kg 2.miesto
Slovenia Open,Laško,12.-13.3.2011

 

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 2.miesto
SP detí, žiakov a ml. dorastencov-2.kolo, Komárno, 6.3.2011

 

Tatiana Pillárová KUMITE ml.žiačky -35kg 1.miesto
Tatiana Pillárová KATA ml.žiačky 3.miesto
Harasuto Europe Cup,Lodž/Poľsko/,26.-27.2.2011

 

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 2.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 2.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE DRUŽSTVÁ kadetky 2.miesto
Martin Fedor KUMITE ml.dorastenci -50kg 2.miesto
Júlia Langošová KUMITE ženy -68kg 3.miesto
SP detí, žiakov a ml. dorastencov-1.kolo, Žilina, 19.2.2011

 

Tatiana Pillárová KATA ml.žiačky 2.miesto
Martin Timura KUMITE st.žiaci -35kg 3.miesto
Tatiana Pillárová KUMITE ml.žiačky -35kg 3.miesto
Matúš Horváth KUMITE st.žiaci -40kg 3.miesto
Martin Fedor KUMITE ml.dorastenci -50kg 3.miesto
ME kadetov,juniorov a st. juniorov,Srbsko,11.-13.2.2011

 

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 3.miesto
Stredoslovenský pohár mládeže,Zvolen,6.2.2011

 

Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
Jaroslava Baňasová KUMKITE kadetky +54kg 3.miesto
Majstrovstvá VÚKABU seniorov,Košice,5.2.2011

 

Júlia Langošová KUMITE seniorky -68kg 1.miesto
Júlia Langošová KUMITE seniorky BRH 2.miesto
Júlia Langošová KATA seniorky 3.miesto
4.ročník Memoriálu Michala Bozogáňa, Košice, 15.1.2010

 

Matúš Horváth KUMITE ml. žiaci -40kg 2.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 3.miesto
Karinka Krestová KUMITE kadetky -54kg 3.miesto
Júlia Langošová KUMITE ženy +57kg 3.miesto
Majstrovstvá SR kadetov a juniorov,Nové Zámky,18.12.2010 277_MSR_kadeti_Nove_Zamky_2010

 

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 1.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 2.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 2.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 3.miesto
Júlia Langošová KUMITE st.juniorky -60kg 3.miesto
Vianočný turnaj karate,Trnava,4.12.2010

 

Júlia Langošová KUMITE ženy -60kg 3.miesto
AVAS CUPA 2010,Miškolc /Maďarsko/,4.12.2010

 

Tatiana Pillárová KUMITE dievčatá 8-9 +30kg 1.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 1.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
2. kolo Žiackej ligy, Humenné, 27.11.2010

 

Kamil Takáč KUMITE st. žiaci – začiatočníci +50kg 1.miesto
Tatiana Pillárová KUMITE dievčatá – pokročilé +30kg 1.miesto
Tatiana Pillárová KATA dievčatá – pokročilé 1.miesto
Ivo Liba KUMITE chlapci – pokročilí -30kg 2.miesto
Miroslav Medve KUMITE ml. žiaci – pokročilí -40kg 2.miesto
Ivo Liba KATA chlapci – pokročilí 3.miesto
Miroslav Medve KATA ml. žiaci – pokročilí 3.miesto
Diana Vasiľová KUMITE st. žiačky – pokročilé +45kg 3.miesto
KACHIKAN CUP 2010,Nitra,27.11.2010

 

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 3.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 3.miesto
2.kolo SP kadetov a juniorov, Košice, 21.11.2010 275_2kolo_SP_kadeti_juniori_2010

 

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 1.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 3.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 3.miesto
Júlia Langošová KUMITE st.juniorky -60kg 3.miesto
Matej Čuchran KUMITE st.juniori -78kg 3.miesto
Majstrovstvá VÚKABU kadetov a juniorov, Košice, 6.11.2010 274_M_VUKABU_kadeti_juniori_2010

 

Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 1.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 1.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 1.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Matej Čuchran KUMITE st.juniori -78kg 1.miesto
Júlia Langošová KATA st.juniorky 2.miesto
Kristián Lux KUMITE kadeti -52kg 2.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky BRH 2.miesto
Júlia Langošová KUMITE st.juniorky -60kg 2.miesto
Kristián Lux KATA kadeti 3.miesto
Júlia Langošová KUMITE st.juniorky BRH 3.miesto
Jakub Kabát KUMITE st.juniori BRH 3.miesto
Matej Čuchran KUMITE st.juniori BRH 3.miesto
1.kolo SP kadetov a juniorov, Galanta, 16.10.2009

 

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Lucia Langošová KUMITE st.juniorky -60kg 2. miesto
Matej Čuchran KUMITE juniori -76kg 2. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 3. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 3. miesto
Rapid Cup 2010, Bratislava, 9.10.2010 273_Rapid_cup_2010

 

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 2.miesto
Matej Čuchran KUMITE juniori -76kg 2.miesto
Pillárová Tatiana KUMITE dievčatá 8-9 +30kg 3.miesto
Memorial karate cup, 3.10.2010, Slavonski Brod /Chorvátsko/

 

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48 kg 3.miesto
Matej Čuchran KUMITE juniori -76 kg 3.miesto
Czech Grand Prix, 2.-3.10.2010 Plzeň /Česká republika/

 

Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47 kg 3.miesto
1. kolo Žiackej ligy, Košice, 2.10.2010

 

Pillárová Tatiana KUMITE dievčatá 8-9 +30kg 1.miesto
Timura Martin KUMITE chlapci 8-9 1.miesto
Timura Martin KATA chlapci 8-9 2.miesto
Horváth Matúš KUMITE mladší žiaci 10-11 2.miesto
Miroslav Medve KUMITE mladší žiaci 10-11 3.miesto
Liba Ivo KATA chlapci 8-9 3.miesto
Budapest Open, 25.-26.9.2010

 

Lucia Langošová KUMITE ženy -68 kg 3.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48 kg 3.miesto

Kubo Kabát finále M-SR dorastencov a juniorov 2010

Finále Majstrovstiev SR dorastencov a juniorov, Nové Zámky, 18.12.2010

Jakub Kabát – 2. kolo SP dorastencov a juniorov

2. kolo SP dorastencov a juniorov, Košice, 21.11.2010

Majstrovstvá VÚKABU 2010

Majstrovstvá VÚKABU v Košiciach 6.11.2010 – finálové zápasy Kuba a Vikiny.

Videá z Rapid cup-u

Rapid Cup, Bratislava, 9.10.2010