sústredenie, Drienica, Javorná - Lysá

Letné sústredenie 2011

Ako vždy, predposledný augustový týždeň sme sa zišli na týždennom letnom sústredení. ktoré sa už tradične konalo v rekreačnom stredisku Drienica, pod kopcom Lysá v Čergovskom pohorí pri Sabinove, pričom ubytovanie bolo zabezpečené v hoteli Javorná.

Sústredenia sa zúčastnil veľký počet detí a mládeže, a to nie len z nášho oddielu, ale aj z iných slovenských a zahraničných klubov. Svojou prítomnosťou nás po prvý krát poctili aj tréneri a cvičenci poľského karate oddielu Harasuto, taktiež cvičenci z Maďarska a už po niekoľkýkrát aj viceprezident Slovenského zväzu karate a reprezentačný tréner pre kata, pán Peter Baďura (7. dan v shito – ryu). Majster Baďura počas dvoch dní vysvetľoval pretekárom techniky a kata školy shito – ryu. Tréner poľského klubu Harasuto, Janusz Harast, taktiež prevzal velenie nad niekoľkými tréningami.

Komu sa málilo, mohol okrem pravidelných tréningov, na šport alebo relax využiť aj krytú plaváreň, sauny, výrivky, soľnú alebo eukalyptovú jaskyňu, či trampolínu… Spestrením tréningových dní boli aj súťaže v stolnom tenise, nohejbale, vedomostná súťaž a rôzne ďalšie súťaže. Ani tento rok však sústredenie neopomenul veselý karneval masiek a táborák s opekačkou, gitarou a spevom.

Na záver sústredenia boli mladí karatisti podrobení aj náročným skúškam technickej vyspelosti, hovorovo známym aj ako „páskovanie“ a boli vyhodnotení najlepší pretekári klubu za sezónu 2011/2012.

Výsledky zo sezóny 2010/2011

Európsky pohár mládeže, Bratislava, 11.6.2011

 

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 1.miesto
Matúš Horváth KUMITE ml.žiaci -40kg 1.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 2.miesto
Martin Fedor KUMITE st.žiaci -50kg 2.miesto
Tatiana Pillárová KUMITE ml.žiačky -35kg 3.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 3.miesto
Majstrovstvá SR družstiev,Košice 4.6.2011

 

J.Baňasová, V.Pillárová, D.Kuchárová, M.Mehmeti KUMITE juniorky15-17r. BRH 2.miesto
M.Timura, I.Liba, M.Piroško KATA žiaci 9-11r. 2.miesto
M.Fedor, K.Lux, M.Medve KATA dorasteni 12-14r. 2.miesto
V.Pillárová, D.Kuchárová, M.Mehmeti KATA juniorky 15-17r. 3.miesto
Majstrovstvá ŠITO RYU ASOCIÁCIE,Nové Zámky,28.5.2011

 

Dominika Kuchárová KUMITE ml.dorastenky -50kg 1.miesto
Viktória Pillárová KUMITE ml.dorastenky -50kg 2.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE ženy BRH 2.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE ml.dorastenky +50kg 3.miesto
MSR detí,žiakov a ml.dorastencov, Spišská Nová Ves,21.5.2011

 

Martin Timura KUMITE st. žiaci 10-11r. -35kg 2.miesto
GISHIN CUP 2011,Košice,14.5.2011

 

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 1.miesto
Kristián Lux KUMITE kadeti -52kg 1.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 2.miesto
Matúš Horváth KUMITE st. žiaci -40kg 2.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE ženy U21 -57kg 2.miesto
Martin Fedor KUMITE ml.dorastenci -50kg 2.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
Jakub Kabát KUMITE juniori -68kg 2.miesto
Júlia Langošová KUMITE ženy U21 +57kg 3.miesto
Martin Fedor KATA ml. dorastenci 3.miesto
Revúcky pohár mládeže, Revúca, 7.5.2011

 

Martin Fedor KATA ml. dorastenci 12-13 r. 1. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE st. dorastenky 14-15 r. +55 kg 1. miesto
Viktória Pillárová KUMITE st. dorastenky 14-15 r. -55 kg 1. miesto
Tatiana Pillárová KUMITE st. žiačky 10-11 r. -35 kg 1. miesto
Martin Fedor KUMITE ml. dorastenci 12-13 r. -50 kg 1. miesto
Martin Timura KUMITE st. žiaci 10-11 r. -35 kg 1. miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky 16-17 r. -60 kg 2. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE st. dorastenky 14-15 r. -55 kg 2. miesto
Kristián Lux KUMITE st. dorastenci 14-15 r. -60 kg 3. miesto
Matúš Horváth KUMITE st. žiaci 10-11 r. -40 kg 3. miesto
Martin Timura KATA st. žiaci 10-11 r. 3. miesto
Kristián Lux KATA st. dorastenci 14-15 r. 3. miesto
Majstrovstvá VUKABU, Rožňava, 30.04.2011

 

Tatiana Pillárová KUMITE st. žiačky 10-11 r. -35 kg 1. miesto
Martin Timura KUMITE st. žiaci 10-11 r. -35 kg 1. miesto
Martin Piroško KUMITE st. žiaci 10-11 r. -30 kg 1. miesto
Matúš Horváth KUMITE st. žiaci 10-11 r. -40 kg 2. miesto
Gabriel Maďar KATA chlapci 5-7 r. 2. miesto
Lubomír Demský KUMITE ml. žiaci 8-9 r. -32 kg 3. miesto
Matúš Horváth, Martin Timura, Patrik Tchur, Ján Plšek KUMITE DRUŽSTVÁ žiaci 9-11 r. BRH 3. miesto
12.ročník Grand Prix Hradec Králove /CZE/,23.-24.4.2011

 

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky OPEN 2.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky OPEN 3.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 3.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 3.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 3.miesto
Dominika Kuchárová, Jaroslava Baňasová a Viktória Pillárová KUMITE DRUŽSTVÁ kadetky 1.miesto
SP detí, žiakov a ml. dorastencov-3.kolo, Sabinov,16.4.2011

 

Martin Fedor KUMITE ml.dorastenci -50kg 3.miesto
Grand Prix Slovakia,Bratislava,10.4.2011

 

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 3.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 3.miesto
4. kolo Žiackej ligy,Michalovce,2.4.2011

 

Tatiana Pillárová KATA dievčatá pokr. 8-9 r. 1.miesto
Ivo Liba KATA chlapci pokr. 8-9 r. 1.miesto
Martin Timura KUMITE ml.žiaci pokr. 10-11 r. -35kg 1.miesto
Tatina Pillárová KUMITE dievčatá pokr. 8-9 r. +30kg 2.miesto
Gabriel Maďar KATA chlapci 5-7 r. 2.miesto
Lubomír Demský KATA chlapci zač. 8-9 r. 3.miesto
Martin Timura KATA ml.žiaci pokr. 10-11 r. 3.miesto
Ivo Liba KUMITE chlapci pokr. 8-9 r. -30kg 3.miesto
Martin Piroško KUMITE ml.žiaci zač. 10-11 r. -35kg 3.miesto
Patrik Tchúr KUMITE ml.žiaci zač. 10-11 r. -40kg 3.miesto
Ján Plšek KUMITE ml.žiaci pokr. 10-11 r. +40kg 3.miesto
GP Žilina, Žilina, 2.4.2011

 

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Karin Krestová KUMITE kadetky -54kg 3.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 3.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -53kg 3.miesto
Martin Fedor KUMITE ml.dorastenci -50kg 3.miesto
3. kolo Žiackej ligy, Vranov nad Topľou, 27.03.2011

 

Tatiana Pillárová KATA dievčatá pokr. 8-9 r. 1. miesto
Miroslav Medve KATA st. žiac pokr. 12-13 r. 1. miesto
Ivo Liba KUMITE chlapci pokr. 8-9 r. -30kg 1. miesto
Tatiana Pillárová KUMITE dievčatá pokr. 8-9 r. +30kg 1. miesto
Matúš Horváth KUMITE ml. žiaci pokr. 10-11 r. -40kg 1. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky 14-15 r. -50kg 1. miesto
Jaroslava Baňásová KUMITE kadetky 14-15 r. +50kg 1. miesto
Dominika Kuchárová KATA kadetky 14-15 r. 2. miesto
Patrik Tchur KUMITE ml. žiaci zač. 10-11 r. -40kg 2. miesto
Diana Vasiľová KUMITE st. žiačky pokr. 12-13 r. +45kg 2. miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky 14-15 r. +50kg 2. miesto
Gabriel Maďar KATA chlapci 5-7 roč. 3. miesto
Lubomír Demský KATA chlapci zač. 8-9 r. 3. miesto
Ivo Liba KATA chlapci pokr. 8-9 r. 3. miesto
Karin Krestová KATA kadetky 14-15 r. 3. miesto
Michal Takáč KUMITE st. žiaci zač. 12-13 r. +50kg 3. miesto
Ján Plšek KUMITE ml. žiaci pokr. 10-11 r. +40kg 3. miesto
Horváth, Plšek, Tchur KUMITE DRUŽSTVO ml. žiaci BRH 3. miesto
Majstrovstvá SR seniorov,Trenčín,19.3.2011

 

Júlia Langošová KUMITE ženy -68kg 2.miesto
Slovenia Open,Laško,12.-13.3.2011

 

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 2.miesto
SP detí, žiakov a ml. dorastencov-2.kolo, Komárno, 6.3.2011

 

Tatiana Pillárová KUMITE ml.žiačky -35kg 1.miesto
Tatiana Pillárová KATA ml.žiačky 3.miesto
Harasuto Europe Cup,Lodž/Poľsko/,26.-27.2.2011

 

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 2.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 2.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE DRUŽSTVÁ kadetky 2.miesto
Martin Fedor KUMITE ml.dorastenci -50kg 2.miesto
Júlia Langošová KUMITE ženy -68kg 3.miesto
SP detí, žiakov a ml. dorastencov-1.kolo, Žilina, 19.2.2011

 

Tatiana Pillárová KATA ml.žiačky 2.miesto
Martin Timura KUMITE st.žiaci -35kg 3.miesto
Tatiana Pillárová KUMITE ml.žiačky -35kg 3.miesto
Matúš Horváth KUMITE st.žiaci -40kg 3.miesto
Martin Fedor KUMITE ml.dorastenci -50kg 3.miesto
ME kadetov,juniorov a st. juniorov,Srbsko,11.-13.2.2011

 

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 3.miesto
Stredoslovenský pohár mládeže,Zvolen,6.2.2011

 

Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
Jaroslava Baňasová KUMKITE kadetky +54kg 3.miesto
Majstrovstvá VÚKABU seniorov,Košice,5.2.2011

 

Júlia Langošová KUMITE seniorky -68kg 1.miesto
Júlia Langošová KUMITE seniorky BRH 2.miesto
Júlia Langošová KATA seniorky 3.miesto
4.ročník Memoriálu Michala Bozogáňa, Košice, 15.1.2010

 

Matúš Horváth KUMITE ml. žiaci -40kg 2.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 3.miesto
Karinka Krestová KUMITE kadetky -54kg 3.miesto
Júlia Langošová KUMITE ženy +57kg 3.miesto
Majstrovstvá SR kadetov a juniorov,Nové Zámky,18.12.2010 277_MSR_kadeti_Nove_Zamky_2010

 

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 1.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 2.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 2.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 3.miesto
Júlia Langošová KUMITE st.juniorky -60kg 3.miesto
Vianočný turnaj karate,Trnava,4.12.2010

 

Júlia Langošová KUMITE ženy -60kg 3.miesto
AVAS CUPA 2010,Miškolc /Maďarsko/,4.12.2010

 

Tatiana Pillárová KUMITE dievčatá 8-9 +30kg 1.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 1.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
2. kolo Žiackej ligy, Humenné, 27.11.2010

 

Kamil Takáč KUMITE st. žiaci – začiatočníci +50kg 1.miesto
Tatiana Pillárová KUMITE dievčatá – pokročilé +30kg 1.miesto
Tatiana Pillárová KATA dievčatá – pokročilé 1.miesto
Ivo Liba KUMITE chlapci – pokročilí -30kg 2.miesto
Miroslav Medve KUMITE ml. žiaci – pokročilí -40kg 2.miesto
Ivo Liba KATA chlapci – pokročilí 3.miesto
Miroslav Medve KATA ml. žiaci – pokročilí 3.miesto
Diana Vasiľová KUMITE st. žiačky – pokročilé +45kg 3.miesto
KACHIKAN CUP 2010,Nitra,27.11.2010

 

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 3.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 3.miesto
2.kolo SP kadetov a juniorov, Košice, 21.11.2010 275_2kolo_SP_kadeti_juniori_2010

 

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 1.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 3.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 3.miesto
Júlia Langošová KUMITE st.juniorky -60kg 3.miesto
Matej Čuchran KUMITE st.juniori -78kg 3.miesto
Majstrovstvá VÚKABU kadetov a juniorov, Košice, 6.11.2010 274_M_VUKABU_kadeti_juniori_2010

 

Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 1.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 1.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 1.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Matej Čuchran KUMITE st.juniori -78kg 1.miesto
Júlia Langošová KATA st.juniorky 2.miesto
Kristián Lux KUMITE kadeti -52kg 2.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky BRH 2.miesto
Júlia Langošová KUMITE st.juniorky -60kg 2.miesto
Kristián Lux KATA kadeti 3.miesto
Júlia Langošová KUMITE st.juniorky BRH 3.miesto
Jakub Kabát KUMITE st.juniori BRH 3.miesto
Matej Čuchran KUMITE st.juniori BRH 3.miesto
1.kolo SP kadetov a juniorov, Galanta, 16.10.2009

 

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Lucia Langošová KUMITE st.juniorky -60kg 2. miesto
Matej Čuchran KUMITE juniori -76kg 2. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 3. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 3. miesto
Rapid Cup 2010, Bratislava, 9.10.2010 273_Rapid_cup_2010

 

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 2.miesto
Matej Čuchran KUMITE juniori -76kg 2.miesto
Pillárová Tatiana KUMITE dievčatá 8-9 +30kg 3.miesto
Memorial karate cup, 3.10.2010, Slavonski Brod /Chorvátsko/

 

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48 kg 3.miesto
Matej Čuchran KUMITE juniori -76 kg 3.miesto
Czech Grand Prix, 2.-3.10.2010 Plzeň /Česká republika/

 

Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47 kg 3.miesto
1. kolo Žiackej ligy, Košice, 2.10.2010

 

Pillárová Tatiana KUMITE dievčatá 8-9 +30kg 1.miesto
Timura Martin KUMITE chlapci 8-9 1.miesto
Timura Martin KATA chlapci 8-9 2.miesto
Horváth Matúš KUMITE mladší žiaci 10-11 2.miesto
Miroslav Medve KUMITE mladší žiaci 10-11 3.miesto
Liba Ivo KATA chlapci 8-9 3.miesto
Budapest Open, 25.-26.9.2010

 

Lucia Langošová KUMITE ženy -68 kg 3.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48 kg 3.miesto

Kubo Kabát finále M-SR dorastencov a juniorov 2010

Finále Majstrovstiev SR dorastencov a juniorov, Nové Zámky, 18.12.2010

Jakub Kabát – 2. kolo SP dorastencov a juniorov

2. kolo SP dorastencov a juniorov, Košice, 21.11.2010

Majstrovstvá VÚKABU 2010

Majstrovstvá VÚKABU v Košiciach 6.11.2010 – finálové zápasy Kuba a Vikiny.

Videá z Rapid cup-u

Rapid Cup, Bratislava, 9.10.2010

Jakub Kabát – Croatia, Rijeka 2010

Kabát Jakub – kadeti, Croatia, Rijeka, 11-12-09-2010

Výsledky zo sezóny 2009/2010

Revúcky pohár 2010, Revúca, 8.5.2010

 

Baňasová Jaroslava KUMITE ml. dorastenky +45kg 1.miesto
Timura Martin KATA ml. žiaci 1.miesto
Kuchárová Dominika KUMITE ml.dorastenky -45kg 2.miesto
Pillárová Viktória KUMITE ml. dorastenky +45kg 2.miesto
Kabát Jakub KUMITE st.dorastenci -70kg 3. miesto
Mehmeti Marigona KUMITE st. dorastenky -54kg 3.miesto
Pillárová Tatiana KATA ml. žiačky 3.miesto
11.ročník Grand Prix Hradec Králove, 24.-25.4.2010

 

Jarka Baňasová KUMITE staršie žiačky +50kg 3.miesto
Dominika Kuchárová, Jaroslava Baňasová a Viktória Pillárová KUMITE DRUŽSTVÁ staršie žiačky 1.miesto
30. ročník VEĽKEJ CENY SLOVENSKA 2010, Bratislava, 19.4.2010

 

Langošová Lucia KUMITE Seniorky -68kg 1.miesto
Pillárová Viktória KUMITE Kadetky 14-15 -54kg 3.miesto
Kuchárová Dominika KUMITE Kadetky 14-15 -47kg 5.miesto
11th OPEN D´ITALIA – GOLDEN LEAGUE, 11.4.2010, Miláno

 

Lucia Langošová KUMITE ženy -68kg 3.miesto
Majstrovstvá VÚKABU, 11.4.2010, Prešov

 

Kuchárová Dominika KUMITE dorastenky -45kg 1.miesto
Baňasová Jaroslava KUMITE dorastenky +45kg 1.miesto
Pillárová Viktória KUMITE dorastenky +45kg 2.miesto
Pillárová Tatiana KUMITE ml. žiačky -30kg 2.miesto
Sobek Richard KUMITE 5-7 roční 2.miesto
Liba Ivo KUMITE ml. žiaci 2.miesto
Timura Martin KUMITE ml. žiaci 2.miesto
Vasiľová Diana KUMITE ml.žiačky +40kg 3.miesto
Barbora Kolcúnová KUMITE ml. žiačky 3.miesto
Fedor Martin KUMITE st. žiaci +40kg 4.miesto
Fedor Martin KATA st. žiaci 1.miesto
Pillárová Tatiana KATA ml. žiačky 1.miesto
Barbora Kolcúnová KATA ml. žiačky 2.miesto
Krestová Karin KATA st. žiačky 2.miesto
Timura Martin KATA ml. žiaci 2.miesto
Lux Kristián KATA st. žiaci 3. miesto
Sobek Richard KATA 5-7 roční 4.miesto
Lux, Fedor, Medve KATA DRUŽSTVÁ 12-13r. 1.miesto
Kolcúnová, T. Pillárová, Vasiľová KATA DRUŽSTVÁ 10-11r. 2.miesto
V. Pillárová, Krestová, Kuchárová KATA DRUŽSTVÁ 12-13r. 2.miesto
V. Pillárová, Baňasová, Kuchárová KUMITE DRUŽSTVÁ 12-13r. 1.miesto
Kolcúnová, T. Pillárová, Vasiľová KUMITE DRUŽSTVÁ 10-11r. 2.miesto
Lux, Fedor KATA DRUŽSTVÁ 12-13r. 3.miesto
2. ročník Šarišský pohár, 10.4.2010, Prešov

 

Kuchárová Dominika KUMITE dorastenky -45kg 1.miesto
Baňasová Jaroslava KUMITE dorastenky +45kg 1.miesto
Horváth Matúš KUMITE ml. žiaci -40kg 1.miesto
Čuchran Matej KUMITE juniori +68kg 1.miesto
Kabát Jakub KUMITE kadeti -70kg 1.miesto
Pillárová Viktória KUMITE dorastenky +45kg 2.miesto
Lux Kristián KUMITE ml.kadeti -45kg 2. miesto
Vasiľová Diana KUMITE ml.žiačky +40kg 3.miesto
Mehmeti Marigona KUMITE kadetky -47kg 3.miesto
Čuchran Matej KUMITE muži -75kg 3.miesto
GRAND PRIX Žilina, 28.3.2010

 

Kuchárová Dominika KUMITE dorastenky -45kg 1.miesto
Baňasová Jaroslava KUMITE dorastenky +45kg 1.miesto
Mehmeti Marigona KUMITE kadetky -47kg 1.miesto
Čuchran Matej KUMITE juniori -76kg 1.miesto
Pillárová Viktória KUMITE dorastenky +45kg 2.miesto
Fedor Martin KUMITE st. žiaci +40kg 2.miesto
Kolcunová Barbora KUMITE ml. žiačky +35kg 3.miesto
Kabát Jakub KUMITE kadeti -70kg 3.miesto
MSR seniorov 2010, Bánovce nad Bebravou, 20.3.2010

 

Lucia Langošová KUMITE ženy -68kg 2.miesto
Júlia Langošová KUMITE ženy -61kg 3.miesto
34th Dutch Open Karate Championships, Rotterdam, 13.3.2010

 

Lucia Langošová KUMITE ženy -68kg 3.miesto
SP detí, žiakov a ml. dorastencov-3. kolo, Komárno, 7.3.2010

 

Baňasová Jaroslava KUMITE ml.kadetky 12.-13. +45kg 1.miesto
Pillárová Viktória KUMITE ml.kadetky 12.-13. +45kg 2.miesto
Pillárová Tatiana KATA ml. žiačky 8.-9. 2.miesto
Timura Martin KATA ml. žiači 8.-9. 2.miesto
Kolcunová Barbora KUMITE ml. žiačky 8.-9. +35kg 3.miesto
Kuchárová Dominika KUMITE ml.kadetky 12.-13. -45kg 2.miesto
Horváth Matúš KUMITE st. žiaci 10.-11. -40kg 5.miesto
Pillárová Tatiana KUMITE ml. žiačky 8.-9. -30kg 5.miesto
Vasiľová Diana KUMITE st.žiačky 10.-11. +40kg 5.miesto
6th Harasuto Europe Cup, Lodž, 27.2.2010

 

Langošová Julka KUMITE ženy -61kg 3.miesto
SP detí, žiakov a ml. dorastencov-2. kolo, Žilina, 20.2.2010

 

Baňasová Jaroslava KUMITE ml.kadetky 12.-13. +45kg 1.miesto
Fedor Martin KUMITE st. žiaci 10.-11. +40kg 1.miesto
Horváth Matúš KUMITE ml. žiaci 8.-9. +32kg 1.miesto
Vasiľová Diana KUMITE st.žiačky 10.-11. +40kg 2.miesto
Kuchárová Dominika KUMITE ml.kadetky 12.-13. -45kg 2.miesto
Akademické M-SR, II. kolo SP seniorov, SNV, 13.2.2010

 

Júlia Langošová KUMITE ženy -61kg 2.miesto
Vranovský pohár, 7.2.2010

 

Erika Csomorová KUMITE ml. žiačky začiatočníčky +40kg 1. miesto
Tatiana Pillárová KUMITE ml. žiačky pokročilé -35kg 1.miesto
Tatiana Pillárová KATA ml. žiačky pokročilé 1.miesto
Martin Fedor KATA st. žiaci pokročilý 1.miesto
Timura, Cibuľa, Fedor KATA družstvá 2.miesto
Miroslav Medve KATA ml. žiaci pokročilý 3.miesto
Martin Timura KATA chlapci začiatočníci 3.miesto
Grand Prix Croatia, 9.1.2010, Samobor

 

Júlia Langošová KUMITE st.juniorky -60kg 2. miesto
Lucia Langošová KUMITE st.juniorky +60kg 3.miesto
Memoriál Michala Bozogáňa, 9.1.2010, Košice

 

Viktória Pillárová KUMITE st. žiačky +45kg 2. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE st. žiačky +45kg 3. miesto
Marigona Mehmeti KUMITE kadetky -47kg 3. miesto
Majstrovstvá SR kadetov a juniorov,12.12.2009, Poprad 246_ms_juniori_2009

 

Viktória Pillárová KUMITE st.kadetky -47kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE st.juniorky +60kg 2.miesto
Júlia Langošová KUMITE st.juniorky -60kg 2. miesto
Jakub Kabát KUMITE st.kadeti -63kg 2. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE st.kadetky -54kg 3.miesto
Matej Čuchran KUMITE juniori -76kg 3. miesto
Matej Tašoni KUMITE st.juniori -78kg 3. miesto
AVAS KUPA,5.12.2009, Miskolc

 

Viktória Pillárová KUMITE st.žiačky -49kg 1. miesto
Marigona Mehmeti KUMITE kadetky -47kg 3.miesto
1.kolo SP detí a žiakov,28.11.2009, Prešov 245_Presov_28.11.200

 

Jaroslava Baňasová KUMITE ml.kadetky +45kg 1. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE ml.kadetky -45kg 2.miesto
Martin Fedor KUMITE st.žiaci +40kg 2. miesto
Kristián Lux KUMITE ml.kadeti -45kg 2. miesto
Viktória Pillárová KUMITE ml.kadetky -45kg 3.miesto
Diana Vasiľová KUMITE ml.žiačky +45kg 3. miesto
Ivo Liba KATA chlapci 3. miesto
Pavol Cibuľa KUMITE st.žiaci -40kg 3.miesto
Ivo Liba KUMITE chlapci -24kg 3. miesto
Tatami Team Cup,21.11.2009,Budapešť

 

Lucia Langošová KUMITE ženy +60kg 1. miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -63kg 2.miesto
Matej Čuchran KUMITE juniori -75kg 2. miesto
Marigona Mehmeti KUMITE kadetky -47kg 3. miesto
Pohár SNP v karate a Slovenský pohár seniorov,17.10.2009,B.Bystrica

 

Júlia Langošová KUMITE ženy -61kg 2. miesto
Lucia Langošová KATA ženy 3. miesto
Lucia Langošová KUMITE st.žiaci -68kg 3. miesto
Matej Čuchran KUMITE muži -75kg 3. miesto
Kachikan Cup 2009,17.10.2009,Nitra

 

Dominika Kuchárová KUMITE st.žiačky -40kg 2. miesto
Marigona Mehmeti KUMITE kadetky -47kg 3. miesto
Kristián Lux KUMITE st.žiaci -45kg 3. miesto
Majstrovstvá VÚKABU kadetov a juniorov,10.10.2009,Košice

 

Marigona Mehmeti KUMITE kadetky -47kg 1. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky -54kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE st.juniorky -60kg 1. miesto
Matej Čuchran KUMITE juniori -76kg 1.miesto
Matej Tašoni KUMITE st.juniori -78kg 1. miesto
Lucia Langošová KATA st.juniorky 2. miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -63kg 2. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 3. miesto
Júlia Langošová KATA st.juniorky 3. miesto
Marcel Para KUMITE kadeti -63kg 3.miesto
Marcel Češalka KUMITE kadeti -70kg 3. miesto
Júlia Langošová KUMITE st.juniorky +60kg 3. miesto
CZECH KARATE OPEN,3.-4.10.2009,Plzeň

 

Júlia Langošová KUMITE ženy -61kg 3. miesto
BIHOR OPEN,4.10.2009, Oradea – Rumunsko

 

Jaroslava Baňasová KUMITE st.žiačky +50kg 1. miesto
Martin Fedor KUMITE ml.žiaci +40kg 1. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE st.žiačky -43kg 2. miesto
Matej Tašoni KUMITE muži -75kg 2.miesto
Viktória Pillárová KUMITE st.žiačky -43kg 3. miesto
Matúš Horváth KUMITE chlapci +32kg 3. miesto
2.kolo SP kadetov a juniorov,26.9.2009, Nitra

 

Júlia Langošová KUMITE st.juniorky -60kg 2. miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -63kg 2. miesto
Matej Čuchran KUMITE juniori -68kg 2. miesto
Marigona Mehmeti KUMITE kadetky -47kg 3.miesto
Lucia Langošová KUMITE st.juniorky +60kg 3. miesto
Matej Tašoni KUMITE st.juniori -78kg 3. miesto
BUDAPEST OPEN 2009, 19.-20.9.2009, Budapešť

 

Lucia Langošová KUMITE ženy -68kg 1. miesto
Viktória Pillárová KUMITE st.žiačky -43kg 3. miesto
1. kolo SP kadetov a juniorov, 13.9.2009, Sabinov 243_sabino

 

Marigona Mehmeti KUMITE kadetky -47kg 1. miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -63kg 1. miesto
Júlia Langošová KUMITE staršie juniorky -60kg 2. miesto
Lucia Langošová KUMITE staršie juniorky +60kg 2. miesto
Matej Čuchran KUMITE juniori -68kg 2. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky -54kg 3. miesto

Výsledky zo sezóny 2008/2009

MSR družstiev, Bánovce nad Bebravou, 7.6.2009
KUMITE ženy 1.miesto
KUMITE mladší žiaci 2.miesto
KATA mladší žiaci 2.miesto
KUMITE staršie žiačky 3.miesto
KATA staršie žiačky 3.miesto
Shito Ryu Open, Nové Zámky, 23.5.2009
Langošová Júlia KUMITE kadetky 1.miesto
Langošová Júlia KUMITE ženy 1.miesto
Kuchárová Dominika KUMITE ml. žiačky 2.miesto
Pillárová Viktória KUMITE st. žiačky 2.miesto
Kabát Jakub KUMITE st. žiaci 2.miesto
Langošová Lucia KUMITE ženy 3.miesto
MSR detí a žiakov 2009, Košice, 16.5.2009 241_msdetiaziakov09
Fedor Martin KUMITE ml.žiaci -40kg 1.miesto
Baňasová Jaroslava KUMITE st.žiačky +45kg 2.miesto
Kuchárová Dominika KUMITE st.žiačky -40kg 2.miesto
Timura Martin KUMITE chlapci -28kg 3.miesto
Krestová Karinka KATA st.žiačky 3.miesto
Revúcky pohár 2009, Revúca, 9.5.2009 240_Revuca
Olejár Viktor KUMITE ml.žiaci +40kg 1.miesto
Pillárová Viktória KUMITE st. žiačky +40kg 2. miesto
Pillárová Tatiana KUMITE dievčatá -30kg 3.miesto
Kuchárová Dominika KUMITE st. žiačky -40kg 3. miesto
Olejár Viktor KATA ml.žiaci 3.miesto
Pillárová Tatiana KATA dievčatá 3.miesto
Timura Martin KATA chlapci 3.miesto
Lux Kristián KATA st.žiaci 3.miesto
Majstrovstvá VÚKABU detí a žiakov, Bardejov, 2.5.2009
Krestová Karin KATA st.žiačky 1.miesto
Fedor Martin KATA ml.žiaci 1.miesto
Pillárová Tatiana KATA družstvá ml.žiačky 1.miesto
Csomorová Erika KATA družstvá ml.žiačky 1.miesto
Vasilová Diana KATA družstvá ml.žiačky 1.miesto
Pillárová Viktória KATA družstvá st.žiačky 1.miesto
Kuchárová Dominika KATA družstvá st.žiačky 1.miesto
Krestová Karin KATA družstvá st.žiačky 1.miesto
Olejár Viktor KATA družstvá st.žiaci 1.miesto
Fedor Martin KATA družstvá st.žiaci 1.miesto
Lux Kristián KATA družstvá st.žiaci 1.miesto
Kolcúnová Barbora KUMITE dievčatá -32kg 1.miesto
Kuchárová Dominika KUMITE st.žiačky -40kg 1.miesto
Krestová Karin KUMITE st.žiačky -45kg 1.miesto
Banasová Jaroslava KUMITE st.žiačky +45kg 1.miesto
Medve Miroslav KUMITE ml.žiaci -30kg 1.miesto
Fedor Martin KUMITE ml.žiaci -40kg 1.miesto
Kuchárová Dominika KUMITE družstvá st.žiačky 1.miesto
Banasová Jaroslava KUMITE družstvá st.žiačky 1.miesto
Timura Martin KATA chlapci 2.miesto
Olejár Viktor KATA ml.žiaci 2.miesto
Pillárová Viktória KUMITE st.žiačky +45kg 2.miesto
Timura Martin KUMITE chlapci -28kg 2.miesto
Pillárová Viktória KUMITE družstvá st.žiačky 2.miesto
Krestová Karin KUMITE družstvá st.žiačky 2.miesto
Fedor Martin KUMITE družstvá st.žiaci 2.miesto
Olejár Viktor KUMITE družstvá st.žiaci 2.miesto
Lux Kristián KUMITE družstvá st.žiaci 2.miesto
Pillárová Tatiana KATA dievčatá 3.miesto
Csomorová Erika KUMITE ml.žiačky +40kg 3.miesto
Pillárová Tatiana KUMITE dievčatá -30kg 3.miesto
Horváth Matúš KUMITE chlapci +32kg 3.miesto
Lux Kristián KUMITE st.žiaci -45kg 3.miesto
Csomorová Erika KUMITE družstvá ml.žiačky 3.miesto
Vasilová Diana KUMITE družstvá ml.žiačky 3.miesto
Lux Kristián KATA st.žiaci 4.miesto
Olejár Viktor KUMITE ml.žiaci +40kg 4.miesto
Galanta Cup 2009, Galanta, 25.4.2009
Pillárová Viktória KUMITE staršie žiačky -45kg 2. miesto
GP Hradec Králové, 25.4.2009 239_Hradec_Kralove
Lucia Langošová KUMITE ženy -61kg 2.miesto
Lucia Langošová KUMITE ženy družstvá 3.miesto
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 4.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -57kg 4.miesto
Junior Olympic U.S., Las Vegas, 10.4. 2009
Maťo Čuchran KUMITE 16 roční -65kg 2. miesto
Šarišský pohár, Prešov, 11.4.2009 238_sarissky_pohar_2009
Baňasová Jaroslava KUMITE staršie žiačky +45kg 1. miesto
Vasiľová Diana KUMITE mladšie žiačky -40kg 1. miesto
Pillárová Viktória KUMITE staršie žiačky -45kg 1. miesto
Langošová Júlia KUMITE ženy -55kg 1. miesto
Langošová Lucia KUMITE ženy BRH 1. miesto
Kabát Jakub KUMITE kadeti +60 kg 1. miesto
Kabát Jakub KUMITE juniori -68kg 1. miesto
Langošová Júlia KUMITE ženy BRH 2. miesto
Štofira Karol KUMITE muži BRH 2. miesto
Baňasová Jaroslava KUMITE kadetky -55kg 3. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE staršie žiačky -40kg 3. miesto
Vranovský pohár mládeže, 21.3.2009 237_vranovsky_pohar
Alexandra Vasková KUMITE juniorky BRH 1. miesto
Tatiana Pillárová KUMITE dievčatá -30kg 1. miesto
Karin Krestová KUMITE staršie žiačky -45kg 1. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE staršie žiačky +45kg 1. miesto
Viktória Pillárová KUMITE staršie žiačky -40kg 1. miesto
Lenka Tomčová KUMITE staršie žiačky +45kg 1. miesto
Diana Vasiľová KUMITE mladšie žiačky +40kg 2. miesto
Peter Hlivka KUMITE mladší žiaci +40kg 2. miesto
Oliver Lohaj KUMITE starší žiaci -45kg 2. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE staršie žiačky -40kg 2. miesto
Marcel Para KUMITE starší žiaci +50kg 2. miesto
Daniel Földeš KUMITE staršie žiačky -50kg 3. miesto
Martin Fedor KUMITE mladší žiaci -40kg 3. miesto
Barbora Kolcúnová KUMITE dievčatá -30kg 4. miesto
Erika Csomorová KUMITE mladšie žiačky +40kg 4. miesto
Jakub Kabát KUMITE starší žiaci +50kg 4. miesto
Pillárová, Krestová KUMITE družstvá staršie žiačky 1. miesto
Vasiľová, Csomorová, Makaturová KUMITE družstvá mladšie žiačky 2. miesto
Baňasová, Kuchárová KUMITE družstvá staršie žiačky 2. miesto
Földeš, Para, Kabát KUMITE družstvá starší žiaci 2. miesto
Olejár, Fedor KUMITE družstvá mladší žiaci 3. miesto
Alexandra Vasková KATA juniorky 1. miesto
Karin Krestová KATA staršie žiačky 1. miesto
Kristián Lux KATA starší žiaci 1. miesto
Tatiana Pillárová KATA dievčatá 1. miesto
Zuzka Hlavačková KATA mladšie žiačky 3. miesto
Barbora Kolcúnová KATA dievčatá 3. miesto
Diana Vasiľová KATA mladšie žiačky 4. miesto
Lux, Olejár, Fedor KATA družstvá starší žiaci 1. miesto
Pillárová, Krestová, Kuchárová KATA družstvá staršie žiačky 1. miesto
Vyhodnotenie Slovenského pohára seniorov 237_MSR
Júlia Langošová KUMITE seniorky -61kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE seniorky -68kg 1. miesto
Majstrovstvá SR seniorov, SNV, 14.3.2009 237_MSR
Langošová Lucia KUMITE seniorky -61kg 3. miesto
3.kolo SP žiakov, Komárno, 7.3.2009
Baňasová Jaroslava KUMITE staršie žiačky +45kg 1. miesto
Fedor Martin KUMITE mladší žiaci -40kg 1. miesto
Kabát Jakub KUMITE starší žiaci +50kg 1. miesto
Kuchárová Dominika KUMITE staršie žiačky -40kg 2. miesto
Kristián Lux KUMITE starší žiaci -40kg 3. miesto
Pillárová Tatiana KATA dievčatá 3. miesto
Harasuto Cup – CEKL, Lodž, 28.2.2009 235_lodz
Langošová Júlia KUMITE juniorky družstvá 1. miesto
Kabát Jakub KUMITE kadeti -57kg 3. miesto
Kuchárová Dominika KUMITE staršie žiačky -40kg 3. miesto
Langošová Júlia KUMITE juniorky -59kg 3. miesto
Langošová Lucia KUMITE seniorky -61kg 3. miesto
Baňasová Jaroslava KUMITE staršie žiačky družstvá 3. miesto
Kuchárová Dominika KUMITE staršie žiačky družstvá 3. miesto
Langošová Lucia KUMITE seniorky družstvá 3. miesto
Slovenský pohár žiakov a seniorov, Sabinov, 21.2.2009 236_slovensky_pohar_sabinov
Krestová Karinka KUMITE staršie žiačky -45kg 1. miesto
Langošová Júlia KUMITE ženy -61kg 1. miesto
Horváth Matúš KUMITE chlapci +32kg 2. miesto
Kabát Jakub KUMITE starší žiaci +50kg 2. miesto
Langošová Lucia KUMITE ženy -68kg 2. miesto
Baňasová Jaroslava KUMITE staršie žiačky +45kg 3. miesto
Olejár Viktor KUMITE mladší žiaci +45kg 3. miesto
VUKABU seniorov, Vranov nad Topľou, 14.02.2009 234_VUKABU_2009
Júlia Langošová KUMITE ženy -61kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE ženy -68kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE ženy  BRH 1. miesto
Júlia Langošová KUMITE ženy  BRH 2. miesto
Lucia Langošová KATA ženy 2. miesto
Slovenský pohár seniorov – 1.kolo, Nové Zámky, 07.02.2009
Lucia Langošová KUMITE ženy -68kg 1. miesto
Júlia Langošová KUMITE ženy -61kg 2. miesto
2. Memoriál Michala Bozogáňa, Košice, 10.01.2009 232_memorial_bozogan_2009
Lucia Langošová KUMITE seniorky +57kg 1. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE staršie žiačky +45kg 2. miesto
Podvihorlatský pohár mládeže, Humenné, 21.12.2008
Viktória Pillárová KUMITE staršie žiačky -40kg 1. miesto
Tatiana Pillárová KUMITE dievčatá -30kg 1. miesto
Dianka Vasiľová KUMITE mladšie žiačky -40kg 1. miesto
Jarka Baňasová KUMITE staršie žiačky +40kg 1. miesto
Erika Csomorová KUMITE mladšie žiačky +40kg 2. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE staršie žiačky -40kg 2. miesto
Lenka Tomčová KUMITE staršie žiačky +45kg 2. miesto
Peter Hlivka KUMITE mladší žiaci +40kg 2. miesto
Matúš Horváth KUMITE chlapci +32kg 2. miesto
Kristián Lux KUMITE mladší žiaci -40kg 3. miesto
Jakub Kabát KUMITE starší žiaci +50kg 3. miesto
Viktor Olejár KUMITE mladší žiaci +40kg 3. miesto
Barbora Kolcúnová KUMITE dievčatá -30kg 4. miesto
Daniel Földeš KUMITE starší žiaci -50kg 4. miesto
Ján Plšek KUMITE chlapci +32kg 4. miesto
Marcel Para KUMITE starší žiaci +50kg 4. miesto
Tomčová, Baňásová KUMITE družstvá staršie žiačky 1. miesto
Vasiľová, Csomorová, Makaturová KUMITE družstvá mladšie žiačky 1. miesto
Pillárová, Kuchárová KUMITE družstvá staršie žiačky 2. miesto
Földeš, Para, Kabát KUMITE družstvá starší žiaci 3. miesto
Tatiana Pillárová KATA dievčatá 1. miesto
Kristián Lux KATA mladší žiaci 1. miesto
Viktor Olejár KATA mladší žiaci 2. miesto
Martin Fedor KATA mladší žiaci 3. miesto
Zuzka Hlavačková KATA mladšie žiačky 3. miesto
Barbora Kolcúnová KATA dievčatá 4. miesto
Martina Makaturová KATA dievčatá 4. miesto
Martin Timura KATA chlapci 4. miesto
Pavol Cibuľa KATA mladší žiaci 4. miesto
Lux, V.Olejár, Fedor KATA družstvá chlapci 1. miesto
Pillárová, Tomčová, Kuchárová KATA družstvá dievčatá 2. miesto
Avas Kupa 2008 Miskolc 231_avas_cup
Dominika kuchárová KUMITE staršie žiačky -45kg 2. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE staršie žiačky -52kg 2. miesto
Viktória Pillárová KUMITE staršie žiačky -45kg 3. miesto
Vyhodnotenie Slovenského pohára kadetov, juniorov a starších juniorov 229_trencin_ms
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE staršie juniorky -60kg 1. miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -57kg 1. miesto
Majstrovstvá Slovenska kadetov, juniorov a starších juniorov, Trenčín, 13.12.2008 229_trencin_ms
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE staršie juniorky -60kg 2. miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -57kg 3. miesto
Lucia Langošová KATA staršie juniorky 2. miesto
KACHIKAN CUP 2008, Nitra, 29.11.2008 230_nitra
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 1. miesto
Vasková Alexandra KUMITE juniorky -53kg 2. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE staršie žiačky -50kg 3. miesto
Vašková Martina KUMITE staršie žiačky +50kg 3. miesto
Slovenský pohár kadetov a juniorov, Sabinov, 22.11.2008 227_sabinov
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE staršie juniorky -60kg 1. miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -57kg 1. miesto
Matej Tašoni KUMITE starší juniori -78kg 3. miesto
Prešovský pohár mládeže, 16.11.2008 226_preso
Diana Vasiľová KUMITE mladšie žiačky +40kg 1. miesto
Tatiana Pillárová KUMITE dievčatá -30kg 1. miesto
Karin Krestová KUMITE staršie žiačky -40kg 1. miesto
Mekki El-Medkovari KUMITE mladší žiak 45kg 2. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE staršie žiačky -40kg 2. miesto
Lenka Tomčová KUMITE staršie žiačky +45kg 2. miesto
Jakub Kabát KUMITE starší žiaci +50kg 2. miesto
Viktória Pillárová KUMITE staršie žiačky -40kg 3. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE staršie žiačky +45kg 3. miesto
Kristián Lux KUMITE mladší žiaci -40kg 3. miesto
Matúš Horváth KUMITE chlapci -35kg 3. miesto
Viktor Olejár KUMITE mladší žiaci +50kg 3. miesto
Martin Fedor KUMITE mladší žiaci -45kg 4. miesto
Karin Krestová KATA staršie žiačky 3. miesto
Peter Lukačko KATA chlapci 3. miesto
Martin Fedor KATA mladší žiaci 3. miesto
Dominika Kuchárová KATA staršie žiačky 4. miesto
Kristián Lux KATA mladší žiaci 4. miesto
Pillárová, Vašková, Kuchárová KUMITE družstvá staršie žiačky 1. miesto
Kolcúnová, Vasiľová, Csomorová KUMITE družstvá mladšie žiačky 1. miesto
Tomčová, Baňásová, Krestová KUMITE družstvá staršie žiačky 2. miesto
Kabát, Para, Földeš KUMITE družstvá starší žiaci 2. miesto
Lux, Fedor, Olejár KUMITE družstvá mladší žiaci 3. miesto
Pillárová, Kuchárová, Krestová KATA družstvá dievčatá 1. miesto
Lux, Fedor, Olejár KATA družstvá chlapci 1. miesto
Stredoslovenský pohár mládeže – 1. kolo a Otvorené Majstrovstvá stredoslovenského kraja 225_Revuca
Dominika Kuchárová KUMITE staršie žiačky -40kg 1. miesto
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE staršie juniorky -60kg 1. miesto
Jakub Kabát KUMITE starší žiaci +50kg 1. miesto
Táňa Pillárová KUMITE dievčatá -30kg 2. miesto
Matej „Shazan“ Tašoni KUMITE starší juniori +78kg 2. miesto
Viktória Pillárová KUMITE staršie žiačky -40kg 3. miesto
Kristián Lux KUMITE mladší žiaci -40kg 3. miesto
Kristián Lux KATA mladší žiaci 3. miesto
Traditional Karate Championship, New York , 26.10.2008
Matej Čuchran KUMITE 16-17 roční 1. miesto
Matej Čuchran KUMITE 18-34 roční 2. miesto
Pohár SNP a EP univerzít, Banská Bystrica, 25.10.2008
Lucia Langošová KUMITE seniorky +57kg 2. miesto
Croatia Open, Split, Chorvátsko, 25.10.2008
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 2. miesto
Slovenský pohár detí, mladších a starších žiakov, Žilina, 18.10.2008 222_1._kolo_SP_deti_a_ziakov_18.102008
Pillárová Tatiana KUMITE dievčatá -25kg 1. miesto
Krestová Karinka KUMITE mladšie žiačky -40kg 1. miesto
Baňasová Jaroslava KUMITE mladšie žiačky +45kg 2. miesto
Pillárová Viktória KUMITE staršie žiačky -40kg 3. miesto
Vašková Martina KUMITE mladšie žiačky +45kg 3. miesto
Bielsko Biala, Poľsko, 18.10.2008 224_Polsko
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE seniorky -60kg 1. miesto
Majstrovstvá VÚKABU dorastu a juniorov, Košice, 11.10.2008 gallery link
Lucia Langošová KUMITE staršie juniorky -60kg 1. miesto
Lucia Langošová KUMITE staršie juniorky BRH 1. miesto
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 1. miesto
Maťo Tašoni KUMITE starší juniori -78kg 2. miesto
Lucia Langošová KATA staršie juniorky 3. miesto
Júlia Langošová KUMITE juniorky BRH 3. miesto
Júlia Langošová KATA juniorky 3. miesto
Maťo Tašoni KUMITE starší juniori BRH 4. miesto
Turnaj Rumunsko
Viktória Pillárová KUMITE staršie žiačky -40kg 1. miesto
Maťo Tašoni KUMITE starší juniori -78kg 2. miesto
15th Memory Karate Cup – SLAVONSKI BROD 2008, Chorvátsko, 5. 10 2008
Júlia Langošová KUMITE juniorky -59kg 3. miesto
Lucia Langošová KUMITE družstvá seniorky 3. miesto
Jugo Cup, Košice, 4.10.2008 gallery link
Dominika Kuchárová KUMITE staršie žiačky -40kg 1. miesto
Lenka Tomčová KUMITE staršie žiačky +45kg 1. miesto
Daniel Földeš KUMITE mladší žiaci +40kg 1. miesto
Kristián Lux KUMITE mladší žiaci -35kg 1. miesto
Jakub Kabát KUMITE starší žiaci +50kg 1. miesto
Peter Lukačko KUMITE deti -30kg 1. miesto
Tatiana Pillárová KUMITE deti -25kg 2. miesto
Dianka Vasiľová KUMITE mladšie žiačky -40kg 2. miesto
Jarka Baňasová KUMITE staršie žiačky +40kg 2. miesto
Viktória Pillárová KUMITE staršie žiačky -40kg 2. miesto
Viktor Olejár KUMITE mladší žiaci +40kg 2. miesto
Barbora Kolcúnová KUMITE deti -30kg 3. miesto
Martina Vašková KUMITE staršie žiačky +45kg 3. miesto
Braňo Olejár KUMITE deti +30kg 3. miesto
Peter Hlivka KUMITE mladší žiaci +40kg 3. miesto
Pillárová, Vašková, Kuchárová KUMITE družstvá dievčatá 1. miesto
Tomčová, Baňásová, Krestová KUMITE družstvá dievčatá 2. miesto
Kristián Lux KATA mladší žiaci 1. miesto
Dianka Vasiľová KATA mladšie žiačky 2. miesto
Martin Timura KATA deti 2. miesto
Martin Fedor KATA mladší žiaci 3. miesto
Pillárová, Krestová, Kuchárová KATA družstvá dievčatá 1. miesto
Lux, V.Olejár, Fedor KATA družstvá chlapci 1. miesto
Slovenský pohár kadetov a juniorov – 1. kolo, Galanta, 27.9.2008
Lucia Langošová KUMITE staršie juniorky -60kg 1. miesto
Júlia Langošová KUMITE juniorky -55kg 1. miesto
Maťo Tašoni KUMITE starší juniori -78kg 1. miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -57kg 2. miesto
Júlia Langošová KATA juniorky 3. miesto
11th Budapest Open, 20. – 21. september 2008 gallery link
Julka Langošová KUMITE juniorky -59kg 3. miesto
Viktória Pillárová KUMITE žiačky -40kg 3. miesto

Maťo Čuchran – Junior Olympic U.S., Las Vegas