Venujte 2 % zaplatenej dane z príjmov práve Karate Klubu Kretovič

Vážení priatelia a priaznivci karate a športu.

Síce v tomto „korona“ období nemôžeme plnohodnotne a riadne trénovať ani sa zúčastňovať súťaží, ale činnosť nášho klubu týmto nekončí. Veríme, že šírenie pandémie čím skôr opadne a my sa budeme môcť vrátiť do „starých koľají“ a naplno sa venovať deťom a mládeži a pripravovať ich na súťaže.

Aj preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 pre naše občianske združenie KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE. V tejto súvislosti poznamenávame, že v danom prípade nejde o ďalšiu finančnú čiastku, ale o poukázanie 2 % z už Vami zaplatenej dane. Vami poukázané prostriedky budú účelovo využité na športové akcie a podujatia cvičencov karate a rozvoj detí a mládeže v tomto športe.

Ak ste svoje 2 % ešte nestihli poukázať, nevadí, pretože kvôli pandémii Finančná správa SR umožnila posunúť aj lehotu na darovanie 2 %. Môžete tak urobiť do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Týka sa to všetkých daňovníkov, teda aj tých, ktorí už majú/mali podanú daň v riadnom termíne do konca marca. (viac sa o tom dočítate v tomto článku Hospodárskych novín)

V uplynulom roku 2019 sa naši pretekári zúčastnili množstva domácich a medzinárodných súťaží a získali mnoho ocenení, o ktorých ste mali a máte možnosť čítať na tejto stránke:

Viktória Pillárová bola zaradená do TOP TÍMU SLOVENSKÝCH ŠPORTOVCOV.

Na Majstrovstvách Európy ESHRKA v rumunskom meste Arad vybojovali naši pretekári 4. medaile:
1. miesta: Ľubomír Demský, Vasil Pirčák, Simona Kulíkova
3. miesto: Vanesa Bandurová

Majstrami Slovenskej republiky sa stali Patrícia Kollárová, Norbert Bukovič a Lukáš Kysucký.

Usporiadali sme Majstrovstvá Slovenska GOJU RYU karate spolu s VÚKABU a naši pretekári na nich získali 22. medailí a v celkovom hodnotení klubov sme obsadili 1. miesto.

Náš klub sa stal už po tretí  krát v rade celkovým víťazom štvorkolovej súťaže Žiackej ligy Východoslovenskej únie karate a bojových umení a Tatranskej únie. 

Spomenuté úspechy sme dosiahli aj vďaka rodičom a priateľom, ktorí poukázali finančné prostriedky v podobe 2 % z dane z príjmov pre náš klub v minulých rokoch.

Ak ste sa rozhodli našu žiadosť akceptovať, tu sú bližšie informácie a inštrukcie:
Sprievodný list
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

1. Požiadať zamestnávateľa o vydanie „Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019″.
2. Vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane z príjmov„.
3. Obidve ( Vyhlásenie + Potvrdenie ) odovzdať na daňovom úrade príslušnom podľa trvalého bydliska, resp. sídla firmy.

Za Vaše kladné rozhodnutie práve pre náš klub,
Vám úprimne ďakujeme !

Nechajte svoj názor