Venujte 2 % zaplatenej dane z príjmov práve Karate Klubu Kretovič

Vážení priatelia a priaznivci karate a športu.

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2022 pre naše občianske združenie KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE. V tejto súvislosti poznamenávame, že v danom prípade nejde o ďalšiu finančnú čiastku, ale o poukázanie 2 % z už Vami zaplatenej dane. Vami poukázané prostriedky budú účelovo využité na športové akcie a podujatia cvičencov karate a rozvoj detí a mládeže v tomto športe.

Ak sa rozhodnete poukázať „2%“ práve nášmu klubu, postupujte nasledovne:

1. Požiadajte zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022.

2. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2022„.

3. Obidve ( Vyhlásenie + Potvrdenie ) odovzdajte na daňovom úrade príslušnom podľa trvalého bydliska, resp. sídla firmy do konca apríla 2023 alebo odovzdajte našim trénerom.

Aktualizované tlačivá pre rok 2022, ktoré je možné upravovať a kde je možné vpisovať do políčok:
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2022
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 pre KK Kretovič

Za Vaše kladné rozhodnutie práve pre náš klub,
Vám úprimne ďakujeme !

Nechajte svoj názor