Venujte 2 % zaplatenej dane z príjmov práve Karate Klubu Kretovič

Vážení priatelia a priaznivci karate,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 pre občianske združenie KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE. V tejto súvislosti poznamenávame, že v danom prípade nejde o ďalšiu finančnú čiastku, ale o poukázanie 2 % z už Vami zaplatenej daneVami poukázané prostriedky budú účelovo využité na športové akcie a podujatia cvičencov karate a rozvoj detí a mládeže v tomto športe.

V uplynulých športových sezónach sa naši pretekári zúčastnili množstva domácich a medzinárodných turnajov a získali mnoho ocenení, o ktorých ste mali a máte možnosť čítať na tejto stránke:

Viktória Pillárová vyhrala 3. miesto na MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY v Sofii,
Ľubomír Demský bol účastníkom MAJSTROVSTIEV SVETA na Tenerife,
Šimon Kačírek 2. miesto na HARASUTO WORLD CUP,
Jaroslava Baňasová 9
. miesto SVETOVÝ POHÁR KARATE 1 v Salzburgu,
Terézia Smetanová 1. miesto BIHOR OPEN v Oradei,
Patrik Tchúr 3. miesto HUNGARIAN OPEN v Budapešti,
Martin Fedor 
3. miesto BUDAPEST OPEN,
Ľubomír Radoš 3. miesto na MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY SHITO
RYU v Nových Zámkoch.

Spomenuté úspechy sme dosiahli aj vďaka rodičom a priateľom , ktorí poukázali finančné prostriedky v podobe 2 % z dane z príjmov pre náš klub.

Ak ste sa rozhodli našu žiadosť akceptovať, tu sú bližšie informácie a inštrukcie:
Sprievodny list a ziadosť o poukazanie 2 % z dane z prijmov
Informácia Finančného riaditeľstva k poukázaniu 2 % dane z príjmov
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane z príjmov za rok 2017

1. Vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane z príjmov„, a zároveň si dat’v mzdovej učtárni zamestnávateľa potvrdiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017″.

2. Obidve potvrdenia odovzdať na daňovom úrade príslušnom podľa trvalého bydliska, resp. sídla firmy najneskôr do konca apríla 2018.

Za Vaše kladné rozhodnutie práve pre náš klub,
Vám v mene Karate Klubu Kretovič Košice vyslovujeme
úprimné poďakovanie.

Nechajte svoj názor