Venujte 2 % zaplatenej dane z príjmov práve Karate Klubu Kretovič

Vážení priatelia a priaznivci karate,

obraciame sa na Vás so žiadosťou o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 pre občianske združenie KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE. V tejto súvislosti poznamenávame, že v danom prípade nejde o ďalšiu finančnú čiastku, ale o poukázanie 2 % z už Vami zaplatenej daneVami poukázané prostriedky budú účelovo využité na športové akcie a podujatia cvičencov karate a rozvoj detí a mládeže v tomto športe.

V uplynulom roku 2019 sa naši pretekári zúčastnili množstva domácich a medzinárodných súťaží a získali mnoho ocenení, o ktorých ste mali a máte možnosť čítať na tejto stránke:

Viktória Pillárová bola zaradená do TOP TÍMU SLOVENSKÝCH ŠPORTOVCOV.

Na Majstrovstvách Európy ESHRKA v rumunskom meste Arad vybojovali naši pretekári 4. medaile:
1. miesta: Ľubomír Demský, Vasil Pirčák, Simona Kulíkova
3. miesto: Vanesa Bandurová

Majstrami Slovenskej republiky sa stali Patrícia Kollárová, Norbert Bukovič a Lukáš Kysucký.

Usporiadali sme Majstrovstvá Slovenska GOJU RYU karate spolu s VÚKABU a naši pretekári na nich získali 22. medailí a v celkovom hodnotení klubov sme obsadili 1. miesto.

Náš klub sa stal už po tretí  krát v rade celkovým víťazom štvorkolovej súťaže Žiackej ligy Východoslovenskej únie karate a bojových umení a Tatranskej únie. 

Spomenuté úspechy sme dosiahli aj vďaka rodičom a priateľom, ktorí poukázali finančné prostriedky v podobe 2 % z dane z príjmov pre náš klub.

Ak ste sa rozhodli našu žiadosť akceptovať, tu sú bližšie informácie a inštrukcie:
Sprievodný list
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019
Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane z príjmov za rok 2019

1. Vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane z príjmov„, a zároveň si dat‘ v mzdovej učtárni zamestnávateľa potvrdiť „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019″.

2. Obidve potvrdenia odovzdať na daňovom úrade príslušnom podľa trvalého bydliska, resp. sídla firmy najneskôr do konca apríla 2020.

Za Vaše kladné rozhodnutie práve pre náš klub,
Vám v mene Karate Klubu Kretovič Košice vyslovujeme
úprimné poďakovanie.

Nechajte svoj názor