Skúšky technickej vyspelosti DAN, 2. a 1. kyu.

Vo Východoslovenskej Únii Karate a Bojových Umení patrí polovica júna už tradične, každý rok, skúškam technickej vyspelosti na žiacke stupne 2. a 1. KYU a majstrovské stupne DAN-ov. Aj niektorí členovia nášho klubu našli 16. júna 2012 odvahu postaviť sa pred prísnu skúšobnú komisiu VÚKABU a všetci do jedného ukázali, že majú na to, aby im bol udelený vyšší technický stupeň. Dokonca sa nám kolégium majstrov rozrástlo o dvoch nováčikov. Skúšobní komisári udelili týmto „kretovičovcom“ nasledovné technické stupne:

1. DAN:
Alexander Hudák
Matej Čuchran 

2. Kyu:
Jaroslava Baňasová
Karin Krestová
Dominika Kuchárová
Viktória Pillárová
Radovan Vaško
Martin Fedor
Peter Murko

Všetkým srdečne blahoželáme !!!

Nechajte svoj názor