!!! NÁBOR nových členov !!!

Ak chcete, aby aj Vaše ratolesti patrili do skvelého kolektívu Karate Klubu Kretovič Košice
! ! !  PRIHLÁSTE ich na NÁBOR „nováčikov“ ! ! ! 
Deti vo veku OD 5-6 rokov a viac… môžete prihlásiť priamo na tréningoch NÁBORU,
ktoré budú každý pondelok, štvrtok a piatok o 16:30
v priestoroch karate na Športovom gymnáziu,Trieda SNP 104, KOŠICE ! ! !

🥋👊🥋👊🥋

 KONTAKT NA trénerov

+421 (0) 9 0 5  3 2 1  8 9 9 –   F r a n t i š e k    K r e t o v i č    s t . – karate.kretovic@gmail.com
+421 (0) 9 0 7  3 9 0  2 0 5 –   D a n i e l    P o t o m a – karateklubkretovicke@gmail.com

 rozvrh tréningov

 

Nechajte svoj názor