Magnol

AlfaBal

ArtProForKarate klub Kretovič
Hroncova 3
040 01 Košice

tel.č.:
645 1459,
0910 905 876

email:
kkk@kkk.sk
Výsledky2010/2011Meno Kategória Váha Umiestnenie7. MAJSTROVSTVÁ SVETA KADETOV A JUNIOROV (Malajzia13-16.10.)

VIKTÓRIA PILLÁROVÁ KUMITE kadetky -54 kg 2. MIESTO12th Euro Grand Prix, Plzeň, 2011

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -53 kg 1. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE juniorky -59 kg 3. miesto‎18. MEMORIJALNI KARATE CUP SLAVONSKI BROD 2011, 24.9.2011

Viktória Pillárová KUMITE kadetky - 54 kg 1. miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky - 48 kg 1. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky + 54 kg 2. miesto
Marigona Mehmeti KUMITE ženy - 50 kg 2. miesto
Marigona Mehmeti KUMITE ženy - 55 kg 3. miesto14. ročník Budapešť Open, 17.-18.9.2011

Dominika Kuchárová KUMITE kadetky - 47 kg 2. miesto
Júlia Langošová KUMITE st.juniorky - 60 kg 2. miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky - 54 kg 3. miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky - 48 kg 3. miesto
Matúš Horváth KUMITE ml. žiaci + 40 kg 3. miesto
Martin Fedor KUMITE st. žiaci + 52 kg 3. miesto11th CROATIA OPEN 2011 (10.9.2011, Rijeka)

Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky + 54 kg 2. miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky - 54 kg 3. miestoEurópsky pohár mládeže, Bratislava, 11.6.2011

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 1.miesto
Matúš Horváth KUMITE ml.žiaci -40kg 1.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 2.miesto
Martin Fedor KUMITE st.žiaci -50kg 2.miesto
Tatiana Pillárová KUMITE ml.žiačky -35kg 3.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 3.miestoMajstrovstvá SR družstiev,Košice 4.6.2011

J.Baňasová, V.Pillárová, D.Kuchárová, M.Mehmeti KUMITE juniorky15-17r. BRH 2.miesto
M.Timura, I.Liba, M.Piroško KATA žiaci 9-11r. 2.miesto
M.Fedor, K.Lux, M.Medve KATA dorasteni 12-14r. 2.miesto
V.Pillárová, D.Kuchárová, M.Mehmeti KATA juniorky 15-17r. 3.miestoMajstrovstvá ŠITO RYU ASOCIÁCIE,Nové Zámky,28.5.2011

Dominika Kuchárová KUMITE ml.dorastenky -50kg 1.miesto
Viktória Pillárová KUMITE ml.dorastenky -50kg 2.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE ženy BRH 2.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE ml.dorastenky +50kg 3.miestoMSR detí,žiakov a ml.dorastencov, Spišská Nová Ves,21.5.2011

Martin Timura KUMITE st. žiaci 10-11r. -35kg 2.miestoGISHIN CUP 2011,Košice,14.5.2011

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 1.miesto
Kristián Lux KUMITE kadeti -52kg 1.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 2.miesto
Matúš Horváth KUMITE st. žiaci -40kg 2.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE ženy U21 -57kg 2.miesto
Martin Fedor KUMITE ml.dorastenci -50kg 2.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
Jakub Kabát KUMITE juniori -68kg 2.miesto
Júlia Langošová KUMITE ženy U21 +57kg 3.miesto
Martin Fedor KATA ml. dorastenci 3.miestoRevúcky pohár mládeže, Revúca, 7.5.2011

Martin Fedor KATA ml. dorastenci 12-13 r. 1. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE st. dorastenky 14-15 r. +55 kg 1. miesto
Viktória Pillárová KUMITE st. dorastenky 14-15 r. -55 kg 1. miesto
Tatiana Pillárová KUMITE st. žiačky 10-11 r. -35 kg 1. miesto
Martin Fedor KUMITE ml. dorastenci 12-13 r. -50 kg 1. miesto
Martin Timura KUMITE st. žiaci 10-11 r. -35 kg 1. miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky 16-17 r. -60 kg 2. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE st. dorastenky 14-15 r. -55 kg 2. miesto
Kristián Lux KUMITE st. dorastenci 14-15 r. -60 kg 3. miesto
Matúš Horváth KUMITE st. žiaci 10-11 r. -40 kg 3. miesto
Martin Timura KATA st. žiaci 10-11 r. 3. miesto
Kristián Lux KATA st. dorastenci 14-15 r. 3. miestoMajstrovstvá VUKABU, Rožňava, 30.04.2011

Tatiana Pillárová KUMITE st. žiačky 10-11 r. -35 kg 1. miesto
Martin Timura KUMITE st. žiaci 10-11 r. -35 kg 1. miesto
Martin Piroško KUMITE st. žiaci 10-11 r. -30 kg 1. miesto
Matúš Horváth KUMITE st. žiaci 10-11 r. -40 kg 2. miesto
Gabriel Maďar KATA chlapci 5-7 r. 2. miesto
Lubomír Demský KUMITE ml. žiaci 8-9 r. -32 kg 3. miesto
Matúš Horváth, Martin Timura, Patrik Tchur, Ján Plšek KUMITE DRUŽSTVÁ žiaci 9-11 r. BRH 3. miesto12.ročník Grand Prix Hradec Králove /CZE/,23.-24.4.2011

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky OPEN 2.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky OPEN 3.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 3.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 3.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 3.miesto
Dominika Kuchárová, Jaroslava Baňasová a Viktória Pillárová KUMITE DRUŽSTVÁ kadetky 1.miestoSP detí, žiakov a ml. dorastencov-3.kolo, Sabinov,16.4.2011

Martin Fedor KUMITE ml.dorastenci -50kg 3.miestoGrand Prix Slovakia,Bratislava,10.4.2011

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 3.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 3.miesto4. kolo Žiackej ligy,Michalovce,2.4.2011

Tatiana Pillárová KATA dievčatá pokr. 8-9 r. 1.miesto
Ivo Liba KATA chlapci pokr. 8-9 r. 1.miesto
Martin Timura KUMITE ml.žiaci pokr. 10-11 r. -35kg 1.miesto
Tatina Pillárová KUMITE dievčatá pokr. 8-9 r. +30kg 2.miesto
Gabriel Maďar KATA chlapci 5-7 r. 2.miesto
Lubomír Demský KATA chlapci zač. 8-9 r. 3.miesto
Martin Timura KATA ml.žiaci pokr. 10-11 r. 3.miesto
Ivo Liba KUMITE chlapci pokr. 8-9 r. -30kg 3.miesto
Martin Piroško KUMITE ml.žiaci zač. 10-11 r. -35kg 3.miesto
Patrik Tchúr KUMITE ml.žiaci zač. 10-11 r. -40kg 3.miesto
Ján Plšek KUMITE ml.žiaci pokr. 10-11 r. +40kg 3.miestoGP Žilina, Žilina, 2.4.2011

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Karin Krestová KUMITE kadetky -54kg 3.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 3.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -53kg 3.miesto
Martin Fedor KUMITE ml.dorastenci -50kg 3.miesto3. kolo Žiackej ligy, Vranov nad Topľou, 27.03.2011

Tatiana Pillárová KATA dievčatá pokr. 8-9 r. 1. miesto
Miroslav Medve KATA st. žiac pokr. 12-13 r. 1. miesto
Ivo Liba KUMITE chlapci pokr. 8-9 r. -30kg 1. miesto
Tatiana Pillárová KUMITE dievčatá pokr. 8-9 r. +30kg 1. miesto
Matúš Horváth KUMITE ml. žiaci pokr. 10-11 r. -40kg 1. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky 14-15 r. -50kg 1. miesto
Jaroslava Baňásová KUMITE kadetky 14-15 r. +50kg 1. miesto
Dominika Kuchárová KATA kadetky 14-15 r. 2. miesto
Patrik Tchur KUMITE ml. žiaci zač. 10-11 r. -40kg 2. miesto
Diana Vasiľová KUMITE st. žiačky pokr. 12-13 r. +45kg 2. miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky 14-15 r. +50kg 2. miesto
Gabriel Maďar KATA chlapci 5-7 roč. 3. miesto
Lubomír Demský KATA chlapci zač. 8-9 r. 3. miesto
Ivo Liba KATA chlapci pokr. 8-9 r. 3. miesto
Karin Krestová KATA kadetky 14-15 r. 3. miesto
Michal Takáč KUMITE st. žiaci zač. 12-13 r. +50kg 3. miesto
Ján Plšek KUMITE ml. žiaci pokr. 10-11 r. +40kg 3. miesto
Horváth, Plšek, Tchur KUMITE DRUŽSTVO ml. žiaci BRH 3. miestoMajstrovstvá SR seniorov,Trenčín,19.3.2011

Júlia Langošová KUMITE ženy -68kg 2.miestoSlovenia Open,Laško,12.-13.3.2011

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 2.miestoSP detí, žiakov a ml. dorastencov-2.kolo, Komárno, 6.3.2011

Tatiana Pillárová KUMITE ml.žiačky -35kg 1.miesto
Tatiana Pillárová KATA ml.žiačky 3.miestoHarasuto Europe Cup,Lodž/Poľsko/,26.-27.2.2011

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 2.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 2.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE DRUŽSTVÁ kadetky 2.miesto
Martin Fedor KUMITE ml.dorastenci -50kg 2.miesto
Júlia Langošová KUMITE ženy -68kg 3.miestoSP detí, žiakov a ml. dorastencov-1.kolo, Žilina, 19.2.2011

Tatiana Pillárová KATA ml.žiačky 2.miesto
Martin Timura KUMITE st.žiaci -35kg 3.miesto
Tatiana Pillárová KUMITE ml.žiačky -35kg 3.miesto
Matúš Horváth KUMITE st.žiaci -40kg 3.miesto
Martin Fedor KUMITE ml.dorastenci -50kg 3.miestoME kadetov,juniorov a st. juniorov,Srbsko,11.-13.2.2011

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 3.miestoStredoslovenský pohár mládeže,Zvolen,6.2.2011

Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
Jaroslava Baňasová KUMKITE kadetky +54kg 3.miestoMajstrovstvá VÚKABU seniorov,Košice,5.2.2011

Júlia Langošová KUMITE seniorky -68kg 1.miesto
Júlia Langošová KUMITE seniorky BRH 2.miesto
Júlia Langošová KATA seniorky 3.miesto4.ročník Memoriálu Michala Bozogáňa, Košice, 15.1.2010

Matúš Horváth KUMITE ml. žiaci -40kg 2.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 3.miesto
Karinka Krestová KUMITE kadetky -54kg 3.miesto
Júlia Langošová KUMITE ženy +57kg 3.miestoMajstrovstvá SR kadetov a juniorov,Nové Zámky,18.12.2010 gallery link

Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 1.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 2.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 2.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 3.miesto
Júlia Langošová KUMITE st.juniorky -60kg 3.miestoVianočný turnaj karate,Trnava,4.12.2010

Júlia Langošová KUMITE ženy -60kg 3.miestoAVAS CUPA 2010,Miškolc /Maďarsko/,4.12.2010

Tatiana Pillárová KUMITE dievčatá 8-9 +30kg 1.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 1.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto2. kolo Žiackej ligy, Humenné, 27.11.2010

Kamil Takáč KUMITE st. žiaci - začiatočníci +50kg 1.miesto
Tatiana Pillárová KUMITE dievčatá - pokročilé +30kg 1.miesto
Tatiana Pillárová KATA dievčatá - pokročilé 1.miesto
Ivo Liba KUMITE chlapci - pokročilí -30kg 2.miesto
Miroslav Medve KUMITE ml. žiaci - pokročilí -40kg 2.miesto
Ivo Liba KATA chlapci - pokročilí 3.miesto
Miroslav Medve KATA ml. žiaci - pokročilí 3.miesto
Diana Vasiľová KUMITE st. žiačky - pokročilé +45kg 3.miestoKACHIKAN CUP 2010,Nitra,27.11.2010

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 3.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 3.miesto2.kolo SP kadetov a juniorov, Košice, 21.11.2010 gallery link

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 1.miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 3.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 3.miesto
Júlia Langošová KUMITE st.juniorky -60kg 3.miesto
Matej Čuchran KUMITE st.juniori -78kg 3.miestoMajstrovstvá VÚKABU kadetov a juniorov, Košice, 6.11.2010 gallery link

Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 1.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 1.miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 1.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 1.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Matej Čuchran KUMITE st.juniori -78kg 1.miesto
Júlia Langošová KATA st.juniorky 2.miesto
Kristián Lux KUMITE kadeti -52kg 2.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky BRH 2.miesto
Júlia Langošová KUMITE st.juniorky -60kg 2.miesto
Kristián Lux KATA kadeti 3.miesto
Júlia Langošová KUMITE st.juniorky BRH 3.miesto
Jakub Kabát KUMITE st.juniori BRH 3.miesto
Matej Čuchran KUMITE st.juniori BRH 3.miesto1.kolo SP kadetov a juniorov, Galanta, 16.10.2009

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Lucia Langošová KUMITE st.juniorky -60kg 2. miesto
Matej Čuchran KUMITE juniori -76kg 2. miesto
Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47kg 3. miesto
Jaroslava Baňasová KUMITE kadetky +54kg 3. miestoRapid Cup 2010, Bratislava, 9.10.2010 gallery link

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48kg 1.miesto
Viktória Pillárová KUMITE kadetky -54kg 2.miesto
Jakub Kabát KUMITE kadeti -70kg 2.miesto
Matej Čuchran KUMITE juniori -76kg 2.miesto
Pillárová Tatiana KUMITE dievčatá 8-9 +30kg 3.miestoMemorial karate cup, 3.10.2010, Slavonski Brod /Chorvátsko/

Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48 kg 3.miesto
Matej Čuchran KUMITE juniori -76 kg 3.miestoCzech Grand Prix, 2.-3.10.2010 Plzeň /Česká republika/

Dominika Kuchárová KUMITE kadetky -47 kg 3.miesto1. kolo Žiackej ligy, Košice, 2.10.2010

Pillárová Tatiana KUMITE dievčatá 8-9 +30kg 1.miesto
Timura Martin KUMITE chlapci 8-9 1.miesto
Timura Martin KATA chlapci 8-9 2.miesto
Horváth Matúš KUMITE mladší žiaci 10-11 2.miesto
Miroslav Medve KUMITE mladší žiaci 10-11 3.miesto
Liba Ivo KATA chlapci 8-9 3.miestoBudapest Open, 25.-26.9.2010

Lucia Langošová KUMITE ženy -68 kg 3.miesto
Marigona Mehmeti KUMITE juniorky -48 kg 3.miestoPridať výsledky