Interview s Ninkou

Noviny Mestskej časti Košice – Šaca vyspovedali „našu“ Ninku Murckovú.

Nechajte svoj názor